Hopp til innhold

Anbefaler å avlyse eksamen for 10. trinn og videregående

Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse skriftlig eksamen for 10. trinn og videregående. Nå vil kunnskapsministeren se på saken.

Josue Ilunga kongolo (17) og Nora Lill Evenstuen (17)

VIL AVLYSE: Josué Ilunga Kongolo, elevrådsleder ved Gjøvik videregående skole, og nestleder, Nora Lill Evenstuen, mener alle vårens eksamener bør avlyses.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Sissel Skillinghaug, sier de har sendt inn et forslag til Kunnskapsdepartementet om å avlyse alle vårens eksamener, både i grunnskolen og på videregående.

– Fordi det har vært, og fortsatt er, så store variasjoner i tilbudet til elevene, er det vår vurdering at det ikke er riktig at alle elever skal ta den samme eksamenen. Det er et viktig prinsipp for eksamen at den skal være lik og rettferdig for elvene, og i dette skoleåret kan vi ikke være sikre på at alle elever har fått den opplæringen de har rett på, sier hun.

Kunnskapsdepartementet ser på saken

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier saken er til vurdering.

Hun mener likevel eksamen er viktig for å sikre rettighetene til elevene, da det gir de en uavhengig og ekstern vurdering og bidrar til å kvalitetssikre standpunktkarakterene.

Guri Melby.

TIL VURDERING: – Jeg har selvsagt merket meg at mange syns det er urettferdig at det skal avholdes vanlige, nasjonale eksamener fordi undervisningen har variert ut fra smittesituasjonen i kommunene. Jeg ser også at det er noen utfordringer med hjemmeopplæring. Likevel har vi ingen grunn til å trekke i tvil at lærere og skoleledere har gjort og gjør alt de kan for å gi elevene best mulig opplæring. Uansett tar vi med oss alle innspill med oss når vi gjør den endelige vurderingen. Det sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Uansett hvilket utfall vi lander på er vårt mål at pandemien ikke skal hindre noen elever i å komme videre i livet. Vi vil derfor komme frem til en løsning som sikrer at elevene får vitnemål, og at vi ikke lukker noen dører for læreplass, fagbrev eller videre utdanning.

Likevel forstår Melby frustrasjonen til elevene.

– Jeg opplever likevel at skolene jobber hardt og godt for å legge til rette for den opplæringen elevene har krav på når de må være hjemme i perioder. Vi får tilbakemeldinger om at undervisningen som gjøres digitalt går langt bedre nå enn i vår, sier hun.

Ni av ti elevrådsledere vil avlyse

En ny undersøkelse fra Framtida.no viser at ni av ti elevrådsledere på 183 videregående skoler over hele landet mener vårens eksamen bør bli avlyst.

Elevrådsleder ved Gjøvik Videregående skole, Josué Ilunga Kongolo, er av dem som har svart på undersøkelsen.

Han er redd for framtida si dersom han må ta eksamen i år.

– Jeg har siktet meg inn på en linje som har et ganske høyt snitt. Og jeg vet at om jeg må ta eksamen nå så får jeg ikke gode nok karakterer. Og da er fremtidsplanene mine ødelagt. Da må jeg finne meg en ny plan. Det tror jeg mange vil kjenne seg igjen i.

– Ikke rettferdig

Kongolo sier det har vært utfordrende å være elev det siste året, og mener det blir urettferdig om videregåendeelever blir nødt til å ta eksamener etter en slik periode.

– Undervisningen har ikke vært lik for alle, og alle lærer forskjellig på grunn av situasjonen vi er i. Mange har vært i karantene og vi har hatt forskjellig type undervisning, som ikke gir samme utbytte som det å være på skolen.

Nestleder ved Gjøvik Videregående, Nora Lill Evenstuen, er enig.

– Vi har levd i en unntakstilstand som har vært forskjellig i hele landet. Når eksamen skal være en såkalt rettferdig vurdering som er nasjonal, så er det ikke rettferdig når ikke alle stedene i nasjonen har hatt samme type undervisning gjennom hele året, sier hun.

Josue Ilunga kongolo (17) og Nora Lill Evenstuen (17)

HAR VÆRT TØFT: Kongolo og Evenstuen håper å bli hørt. De sier det har vært et vanskelig år, og mener det blir urettferdig om de må ta eksamen.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Vil ha eksamen

Kajsa Kirkhus i Unge Venstre går på Lillehammer Videregående skole. Som tidligere elevrådsleder var hun med å svare på undersøkelsen til Framtida.no om vårens eksamener.

Men i motsetning til de fleste andre, er Kirkus for at elever ved videregående skoler skal ta eksamener til våren.

– Jeg mener at vårens eksamener ikke burde bli avlyst. Eksamen er en av de viktigste vurderingsgrunnlagene til elevene. Jeg skjønner at eksamener skaper stress og at det er en utfordrende periode, men eksamen er en utrolig viktig erfaring.

Kajsa Kirkhus.

VIL HA EKSAMEN: Kirkhus mener årets eksamener er viktig å gjennomføre, slik at man kan være bedre forberedt på framtiden. Kirkhus skal selv, etter planen, ta flere eksamener til våren.

Foto: Madeleine Cederström / NRK

Kirkhus sier hun forstår at eksamen medfører mye egenstudie og at det er mye arbeid. Men det er nettopp denne erfaringen elevene trenger for å kunne forberede seg på de videre studiene, mener hun.

– Jeg skjønner at det er en upopulær mening for mange. Vi har hatt en utfordrende periode med tanke på korona og hjemmeundervisning. Men vi er bedre rusta til å gjennomføre eksamen i år, i motsetning til det vi var i fjor, sier Kirkhus.

Redd for å ikke bli hørt

Josué Ilunga Kongolo tror ikke avlysning av eksamener vil prege framtida. Snarere tvert imot.

– Vi har jo lært hvordan eksamen foregår. Vi har helårsprøver i de fleste fag. Det eneste forskjellen er at en lærer retter oppgaven din istedenfor en sensor. Jeg synes det er urettferdig om vi må gjennomføre eksamen i år.

Kongolo mener at dersom elevene må gjennomføre eksamen, så viser det at elevenes stemme ikke har så mye å si.

– Man sier at elevdemokrati er så viktig, men dersom vi blir nødt til å ta eksamen i år så viser jo det at vi ikke blir hørt, sier han.

Josue Ilunga Kongolo er elevrådsleder ved Gjøvik videregående skole

HJEMMEUNDERVISNING: Elevrådsleder ved Gjøvik videregående skole, Josué Ilunga Kongolo, var mye i karantene etter smitteutbruddet i kommunen i fjor.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Flere saker fra Innlandet