Hopp til innhold
Info fra NRK

Unge og distrikt tema i Kringkastingsrådet

Hvordan NRK klarer å engasjere de unge og nyhetsproduksjon og programvirksomheten i distriktsdivisjonen var tema da det nye Kringkastingsrådet hadde sitt første møte torsdag 22. mars. Se møtet i opptak her.

Møte
Debatt
Klager
Innlegg/ Foredrag

Følg møtet i Kringkastingsrådet fra kl 09.00 torsdag 22. mars.

Hele fire måneder er gått siden det avtroppende rådet hadde sitt siste møte. Derfor ligger det 1283 henvendelser fra publikum og venter på det nye rådet.

Spennvidden i temaene for henvendelsene, mest klager, er stor. Flest henvendelser er knyttet til NRKs nyhetstilbud, hele 447 har henvendt seg til Kringkastingsrådet om dette.

325 har kontaktet rådet om omleggingen av TV-nyhetene fra distriktskontorene, 137 gjelder underholdningstilbudet og resten av henvendelsene har en bred spennvidde.

Arne Flatin, NRK Møre og Romsdal

I sitt første møte skal det nye Kringkastingsrådet se på NRKs programvirksomhet i distriktene. Her Arne Flatin ute på oppdrag for NRK Møre og Romsdal.

Foto: Jon-Annar Fordal / NRK

DK-nyhetene egen temasak

Nyhetsproduksjon og programvirksomheten i distriktsdivisjonen blir eget tema på møtet.

Her vil både distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen og nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord innlede. De to direktørene vil gi det nye Kringkastingsrådet en innføring både i NRKs programvirksomhet i distriktene og hvordan NRK løser nyhetsoppdraget.

Den andre temasaken på møtet 22. mars blir hvordan NRK har tatt grep for å engasjere de yngre og dermed bidra til et større samfunnsengasjement hos unge.

Møtet streames som vanlig på nettsidene til Kringkastingsrådet.

Hvordan det nye Kringkastingsrådet er sammensatt finner du her.

Julie Brodtkorb

Julie Brodtkorb leder sitt første møte i Kringkastingsrådet 22/3.

Foto: NRK

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 22. mars 2018 kl 0900.

Sted: Møterom Balkongen, NRK Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb.

Kl 0915 Presentasjon av NRKs ledelse.

Kl 0930 Ungt samfunnsengasjement.

Hvordan NRK har tatt strategiske grep for å engasjere et yngre publikum.

Kl 1015 Pause

Kl 1030 Distriktsnyheter i NRK

Innledning v/distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen og nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord.

Kl 1130 Lunsj

Kl 1215 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1345 Informasjon fra NRKs ledelse v/K-sjef Thor Gjermund Eriksen.

Kl 1400 Slutt

Neste møte i Kringkastingsrådet er torsdag 26. april.