Stiller strenge krav til TV-aksjonen

Innsamlingsrådet som styrer TV-aksjonen presiserer at de stiller strenge krav til den organisasjonen som hvert år tildeles aksjonen.

Innsamlingsrådet TV-aksjonen NRK

Innsamlingsrådet som vokter NRKs TV-aksjon: F v Håkon Mathiesen, Vinjar Fønnebø, Heidi Grande Røys, Erik Samuelsen (leder), Kari Jordheim og Mette Westlie.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Pensjonert høyesterettsadvokat Erik Samuelsen, som er leder for Innsamlingsrådet som bestyrer TV-aksjonen i NRK, sier rådet stiller strenge krav til den organisasjonen som hvert år tildeles aksjonen.

Innsamlingsrådet er oppnevnt som et eksternt organ av NRKs styre for å administrere og kontrollere TV-aksjonen. Rådet består av personer fra ulike samfunnsfelt og skal ledes av en privatpraktiserende advokat.

Det er også Innsamlingsrådet som kommer med innstillingen om hvem som bør få TV-aksjonen det enkelte år.

Rådsleder Erik Samuelsen presiserer at det hvert år må være et uomtvistelig behov for aksjonens formål, og at organisasjonen må ha rygg til å bære en så stor aksjon som TV-aksjonen i NRK er.

Kjente til formues- og inntektsforhold

I forbindelse med årets TV-aksjon har rådet i sin vurdering kommet til at Røde Kors har kapasitet til å gjøre dette på en god måte.

Samuelsen sier Røde Kors’ formues- og inntektsforhold var kjent for rådet, idet årsrapporter med utførlige regnskapsdata fulgte søknaden i medhold av regelverket.

- Organisasjonen som får TV-aksjonen skal kunne håndtere innsamlede midler på mer enn 200 millioner kroner. Det skal føres et eget regnskap for innsamlingen og innsamlede midler skal ikke blandes med organisasjonens egne. Det er krav vi både setter og etterser, opplyser Samuelsen.

Regelverk strammet inn

Retningslinjene Innsamlingsrådet arbeider etter regulerer både hvilke innsamlingsaksjoner NRK kan engasjere seg i, forholdet til de organisasjonene som får tildelt innsamlingsaksjonen, krav til forvaltning av det innsamlede beløp og regler for rapportering og disposisjon av innsamlingsmidlene.

De senere år er regelverket knyttet til TV-aksjonen i NRK strammet inn i flere omganger.

– Det er helt klart at organisasjonen som tildeles TV-aksjonen må ha et rent etisk rulleblad, sier Samuelsen.

Det kreves også at alle søkere er registrert som medlemmer i det norske Innsamlingsregistret.

Full åpenhet

Erik Samuelsen sier videre at organisasjonen som blir tildelt TV-aksjonen det enkelte år etter retningslinjene har fem år på å bruke pengene.

- Alle midlene skal gå til formålet, altså nøyaktig det de oppga i søknaden. Organisasjonen skal hvert år sende inn sine godkjente årsregnskap til Innsamlingsrådet, og det skal klart komme fram hvordan pengene fra TV-aksjonen er brukt, presiserer han.

NRK påpeker overfor søkerne at de ønsker full åpenhet rundt TV-aksjonen. Søkerne gjøres kjent med at både søknadspapirer og rapporter gjøres tilgjengelige for allmennheten.

Alle organisasjoner som tildeles TV-aksjonen plikter å sende inn årsrapporter med revisorgodkjente regnskaper samt informasjon om bistandsprosjektene påfølgende år.

Les også: