NRK Meny
Normal

Skryt fra Medietilsynet

NRK utførte sitt oppdrag gjennomgående godt i 2013, konkluderer Medietilsynet i sin årlige vurdering.

Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for 2013

Medietilsynet sier seg godt fornøyd med hvordan NRK utførte sitt samfunnsoppdrag i fjor, viser allmennkringkastingsrapporten for 2013.

Foto: Medietilsynet

I Allmennkringkastingsrapporten for 2013 sier Medietilsynet at NRK i det store og det hele innfrir alle de krav som stilles til innholdet.

Både gjennom Kringkastingsloven, NRKs vedtekter og en NRK-plakat defineres rammene for det tilbud NRK skal gi det norske folk.

Hvert år avgir NRK selv en rapport til Medietilsynet hvor virksomheten beskrives. Medietilsynet evaluerer deretter hvordan NRK og de andre norske allmennkringkasterne har innfridd de krav som settes til dem.

Les: Medietilsynets Allmennkringkastingsrapport for 2013

Fortsatt for lite nynorsk

Når det gjelder nynorskprosent og synliggjøring av minoriteter er Medietilsynet ikke fornøyd med NRK.

Tilsynet peker fortsatt på at NRK ikke oppfyller kravet til 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Samtidig understreker de at NRK gjør tiltak og at tallene peker stadig i positiv retning.

Må synliggjøre minoriteter

Medietilsynet mener NRK må fortsette arbeidet med aktivt å synliggjøre nasjonale minoriteter i sitt programtilbud.

Ellers konkluderer Medietilsynet med at NRK oppfyller samtlige av kravene.

Serverer på nye plattformer

I rapporten slås det fast at NRK har som offentlig allmennkringkaster et særskilt samfunnsoppdrag, og har derfor krav om å levere allmennkringkasting på alle plattformer.

I evalueringen sier Medietilsynet at NRK i sitt tilbud har en betydelig tematisk og sjangermessig bredde og at innholdet tas med fra radio og tv over på nye plattformer.

Videre heter det at tilbudet til barn, både på norsk og samisk, er godt ivaretatt.

Med sine distriktskontor fastslår Medietilsynet at NRK er til stede i hele landet med et lokalt tilbud.

Klare Radio Norge-brudd

I rapporten blir alle allmennkringkasterne i Norge - NRK, P4, Radio Norge og TV2 - vurdert.

Av rapporten framgår det at Radio Norge har gjennomført omfattende nedskjæringer i 2013. Både gjennom reduksjon i antall medarbeidere og i sitt programtilbud.

Medietilsynet sier de dermed bryter en rekke av de konsesjonsforpliktelsene Radio Norge er pålagt som allmennkringkaster.

Les mer: Medietilsynet slakter Radio Norge

Snart krav bare til NRK og TV 2

Medietilsynet viser også til at når digitaliseringen av radiomediet er fullført vil det ikke lenger stilles programkrav til P4 og Radio Norge.

Da vil NRK og TV 2 stå igjen som de to det stilles spesifikke krav til. NRK som lisensfinansiert, statlig eid allmennkringkaster og TV 2 gjennom den avtalen staten har gjort med dem om å være en formidlingspliktig allmennkringkaster.

Medietilsynet liker ikke utviklingen

Medietilsynet misliker at den stabilitet og positive utvikling som har preget norske allmennkringkasterne nå er brutt.

Her viser de spesielt til Radio Norges grove kutt i sitt tilbud. De innfrir dermed ikke lenger de kravene som ble satt da de fikk konsesjon, påpeker Medietilsynet.

– Vi har ikke tidligere sett slike konsesjonsbrudd i den perioden Medietilsynet har hatt ansvar for allmennkringkastingstilsynet i Norge, påpeker Marie Therese Lilleborge i Medietilsynet i en pressemelding.

---

Dette er allmennkringkasting

Allmennkringkasting er den norske oversettelsen av begrepet public service
broadcasting, som opprinnelig ble brukt for å beskrive BBC i Storbritannia. Det er
fem sentrale allmennkringkastingsprinsipper i den norske mediepolitikken:

  • Sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen.
  • Sendingene skal inneholde en variert programmeny med programmer for brede såvel smale lytter-/seergrupper, herunder barn og unge, den samiske befolkningsgruppen, etniske og andre minoriteter.
  • Det skal være daglige nyhetssendinger og solid, løpende orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål, nasjonalt og internasjonalt.
  • Sendingene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur.
  • Allmennkringkastingskanalene skal ha redaksjonell selvstendighet

Les mer: NRK og allmennkringkasting

Les mer: NRKs brede medietilbud