Hopp til innhold
Info fra NRK

Over elleve milliarder samlet inn

Siden starten i 1974 er det samlet inn over elleve milliarder kroner til TV-aksjonen i NRK om en regner om til dagens kroneverdi (2021).

Care har TV-aksjonen i 2019 Mikkel Niva møter Musoni Bernadette i Rwanda.

Mange penger - mange prosjekter: I 2019 hadde Care TV-aksjonen og da fikk programleder Mikkel Niva møte Musoni Bernadette som var involvert i et av prosjektene som fikk støtte i Rwanda.

Foto: NRK

I rene kroner er det siden 1974 samlet inn totalt 7,081,50 milliarder kroner til TV-aksjonen i NRK.

Omregnet til dagens kroneverdi betyr det vel elleve milliarder kroner.

Det første året i 1974 ble det samlet inn 23 millioner til Flyktningerådet. De siste årene har innsamlingsbeløpene ligget på rundt 250 millioner kroner.

I 2022 var det Leger Uten Grenser som hadde TV-aksjonen og det kom inn hele 266 millioner kroner.

Rekord for kreftforeningen

Justerer vi til dagens kroneverdi er innsamlingsrekorden fra 1980 da Landsforeningen mot kreft hadde TV-aksjonen i NRK. Omregnet tilsvarer det hele 340 millioner i dagens kroneverdi (2021).

10 BESTE TV-AKSJONER (justert for pengeverdi)

  • Landsforeningen mot kreft (1980) - 340 mill.
  • Flyktningerådet (1979) - 333 mill.
  • Sammen for barn (2007) - 326 mill.
  • Atlas-alliansen (1981) - 303 mill.
  • Kirkens Nødhjelp (2014) - 298 mill.
  • Kreftforeningen (1997) - 294 mill.
  • Norsk Misjonsråd (1982) - 285 mill.
  • Leger uten grenser (2006) - 284 mill.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen (2013) - 278 mill.
  • Kirkens Nødhjelp (1977) - 275 mill.

(Justert til kroneverdi 2021)

Innsamlede beløp TV-aksjonen 1974 - 2020

År

Organisasjon

Innsamlet beløp
i millioner kroner

1974

Flyktningerådet

23

1975

Sanitetsforeningen (NKS)

10

1976

Norges Blindeforbund

14

1977

Kirkens Nødhjelp

54

1978

Redd Barna

43

1979

Flyktningsrådet

74

1980

Landsforeningen mot kreft

84

1981

Atlas-alliansen

85

1982

Norsk Misjonsråd

89

1983

Norsk Folkehjelp

69

1984

Amnesty

81

1985

Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU)

79

1986

Kirkens Nødhjelp

111

1987

Nasjonalforeningen for folkehelsen

114

1988

Flyktningerådet

96

1989

Kvinneaksjonen

87

1990

Redd Barna

140

1991

Atlas-alliansen

108

1992

Rådet for psykisk helse

90

1993

Norgs Røde Kors

135

1994

Norsk Folkehjelp

123

1995

Frelsesarmeen

148

1996

Miljø for livet

77

1997

Kreftforeningen

177

1998

Flyktningerådet

119

1999

Amnesty

128

2000

SOS-barnebyer

158

2001

Kirkens Nødhjelp

135

2002

Atlas-alliansen

142

2003

Redd Barna

160

2004

Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse

148

2005

FOKUS

139

2006

Leger uten grenser

206

2007

Sammen for barn (Unicef)

238

2008

Blå Kors

192

2009

CARE Norge

192

2010

Flyktninghjelpen

208

2011

Norsk Folkehjelp

219

2012

Amnesty

201

2013

Nasjonalforeningen for folkehelsen

230

2014

Kirkens Nødhjelp

251

2015

Regnskogfondet

189

2016

Røde Kors

230

2017

Unicef

243,5

2018

Kirkens Bymisjon

257

2019

Care Norge

240

2020

WWF

239

2021

Plan International Norge

263

2022

Leger uten grenser

266

(Disse tallene er ikke justert for kroneverdi. Enkelte år kan det også ha kommet inn penger i ettertid slik at endelig sluttsum ble noe høyere enn beløpene som er oppgitt her.)