Mener NRK-satiren er venstrevridd

Kringkastingsrådet mener satiren i NRKs programmer har en venstrevridd slagside.

Salongen

Kringkastingsrådet har fått mange klager på 'Salongen' og ber om at NRK også bygger opp et satiremiljø med ståsted på høyresiden.

Foto: NRK

Rådet ber derfor om at NRK bygger opp et satiremiljø med ståsted på høyresiden, i tillegg til den nåværende satire med ståsted på venstresiden.

Klagestorm på Salongen

I oktober behandlet Kringkastingsrådet en rekke klager på programmet "Salongen".

Derfor var NRK-satiren på nytt tema på dagens møte.

Flere blå enn røde gjester

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mente rådet var noe bastant i sine konklusjoner i det framlagte forslaget til uttalelse. Han viste til at for eksempel et program som Nytt på nytt har flere gjester fra den blå siden enn den røde.

Rådet valgte å modere sin uttalelse noe, men konkluderte altså med at den generelt mener NRK har en slagside i sine satireprogrammer.