Hopp til innhold
Info fra NRK

Medlemmer Kringkastingsrådet

Medlemmer av Kringkastingsrådet 1925 - 2025.

Rådsmøte - Kringkastingsrådets forløper

Like lenge som vi har hatt offisiell kringkasting her i landet har et eget råd fulgt med på hva som har blitt sendt og mottatt klager fra publikum.

Foto: Bildearkivet NRK

Under finnes en oversikt over alle som har vært medlemmer av Kringkastingsrådet og forløperen Riksprogramrådet.

Oversikten gjelder derfor også de som satt i det rådet som fulgte Norsk Rikskringkastings forløper, Kringkastingsselskapet, fra 1925 til NRK ble opprettet i 1933. Dette rådet ble videreført da NRK ble opprettet og het Riksprogramrådet fram til 1948 da navnet ble endret til Kringkastingsrådet.

Følge med virksomheten

Som rådgivende organ skal Kringkastingsrådet drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK.

Rådet skal fungere som publikums forlengede arm inn i NRK, og skal sikre en offentlig behandling av klager knyttet til NRKs virksomhet.

Kringkastingsrådet skal derfor være bredt sammensatt og representere befolkningen. Rådet skal derfor settes sammen av personer i ulike aldersgrupper og fra alle landsdeler. Rådet skal i tillegg ha mediefaglig kompetanse og erfaring.

Pr 2022 består Kringkastingsrådet av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Stortinget oppnevner ti medlemmer, hvorav ett medlem er lederen av Samisk programråd. Kongen i statsråd oppnevner fire medlemmer, deriblant leder og nestleder. Medlemmenes funksjonstid er fire år.

Kringkastingssjefen og flere fra NRKs ledelse deltar på rådets møter.

Se også: Kringkastingsrådets historie

Medlemmer Kringkastingsrådet 1925 - 2025

Medlem

Stilling

Periode

Per Reidarson, komponist og pianist, Oslo (leder fra 1925-1930, deretter medlem)

Fast

1925–1933

Sam Sæland (leder fra 1930-1933), universitetslektor, Oslo

Fast

1925–1933

Stein Balstad (fra 1928), forfatter og lærer, Oslo

Fast

1925–1933

Ole T. Bjanes (fra 1930), landbruksdirektør, Oslo

Fast

1925–1933

Oskar Braaten (1926 – 1928), forfatter, Oslo. Erstattet av Stein Balstad

Fast

1925–1933

Martin Gran, lege, Oslo

Fast

1925–1933

Kathrine Halvorsen, fru statsminister, Oslo

Fast

1925–1933

Knut Liestøl, professor i folkeminnevitenskap, Oslo

Fast

1925–1933

Oscar Pedersen, redaktør, Oslo

Fast

1925–1933

Universitetsrektor Sam Sæland, Oslo (leder hele 7-årsperioden)

Fast

1933-1940

Forfatter og lærer Stein Balstad, Ytre Rendal

Fast

1933-1940

Folkehøyskolebestyrer Martin Birkeland, Fana

Fast

1933-1940

Landbruksdirektør, Ole T. Bjanes, Oslo

Fast

1933-1940

Fisker og gårdbruker Johan Caroliussen, Bjørnskinn

Fast

1933-1940

Redaktør Olav Eide (fra 1937), Elverum

Fast

1933-1940

Redaktør / generalsekretær i Venstre Even Evenrud, Toten

Fast

1933-1940

Forfatter / journalist Johan Falkberget, Røros

Fast

1933-1940

Landbruksskolebestyrer/tidl. statsminister Jens Hundseid, Ulefoss i Telemark

Fast

1933-1940

Menighetsprest, seinere biskop Ragnvald Indrebø, Bergen

Fast

1933-1940

Komponist David Monrad Johansen, Oslo

Fast

1933-1940

Sekretær i Arbeidernes Opplysningsforbund Håkon Lie, Oslo

Fast

1933-1940

Professor i folkeminnevitenskap / kirkeminister Knut Liestøl

Fast

1933-1940

Redaktør Oscar Pedersen(fra 1933-1935). Erstattet av Lars Vangsnes (fra 1935-1940)

Fast

1933-1940

Ordfører og skolebestyrer Richard Rasmussen, Vadsø

Fast

1933-1940

Journalist og Høyrepolitiker Augusta Stang, Oslo

Fast

1933-1940

Reidar Bolling

Vara

1933-1940

Thorstein Christensen

Vara

1933-1940

Arne Eggen

Vara

1933-1940

Svein Folkestad

Vara

1933-1940

Gulla Grundt

Vara

1933-1940

Anders Hamre (1933-1935). Erstattet av Martin Eide fra 1935 -1940

Vara

1933-1940

Herman Ingebretsen

Vara

1933-1940

Martha Larsen Jahn

Vara

1933-1940

Karen Grude Koth

Vara

1933-1940

Cand. mag. Halvard Lange, Oslo

Vara

1933-1940

Lærer / gårdbruker Jakob Lothe, Gloppen (1933-1935). Erstattet av Arnt Dolven a

Vara

1933-1940

Olav Midttun

Vara

1933-1940

Th. Pedersen

Vara

1933-1940

Anders Vassbotn

Vara

1933-1940

Thorvald Asdahl

Vara

1933-1940

Ivar Aavatsmark

Vara

1933-1940

Professor Knut Liestøl, Bærum (leder fram til 30/4-1950). PU

Fast

1946–1951

Journalist og forfatter Paul Gjesdahl, Oslo (fungerende leder fra1/5-1950). PU

Fast

1946–1951

Folkehøyskolestyrer Martin Birkeland, Fana

Fast

1946–1951

Forfatter Johan Falkberget, Røros

Fast

1946–1951

Komponist Arne Eggen, Bærum. PU

Fast

1946–1951

Professor Johs Høie, Vollebekk. PU

Fast

1946–1951

Dosent Aase Gruda Skard, Bærum. PU

Fast

1946–1951

Direktør Aslaug Blytt, Bergen

Fast

1946–1951

Redaktør Arne Falk, Oslo. PU

Fast

1946–1951

Cand. Oecon. Sonja Hagemann, Oslo

Fast

1946–1951

Professor Johs Høie, Ås. PU

Fast

1946–1951

Partisekretær Håkon Lie, Oslo. PU

Fast

1946–1951

Res. kapellan Ragnvald Indrebø (erstattet av pastor Stephan Tschudi, Oslo fra 1947).

Fast

1946–1951

Skoledirektør Knut Markhus, Bergen

Fast

1946–1951

Skolestyrer Rikard Rasmussen, Vadsø

Fast

1946–1951

Rektor J.M.A. Jensen, Sarpsborg

Fast

1946–1951

Professor dr. philos., Bjørn Føyn, Oslo

Vara

1946–1951

Forfatter Inge Krokan, Østre Gausdal

Vara

1946–1951

Mekaniker Edvard Solheim, Gloppen

Vara

1946–1951

Fiskefagskolestyrer Arne Grønningsæter, Aukra

Vara

1946–1951

Komponist C.G. Sparre Olsen, Østre Gausdal

Vara

1946–1951

Statskonsulent Thorstein Christensen, Oslo

Vara

1946–1951

Oppsynsmann Trygve Eidem, Trondheim

Vara

1946–1951

Forfatter Halldis Moren Vesaas, Vinje

Vara

1946–1951

Stortingsrepresentant Hermann Smitt Ingebretsen, Oslo

Vara

1946–1951

Lærer Kaare Norum, Oslo

Vara

1946–1951

Sogneprest Reidar Bolling, Levanger

Vara

1946–1951

Rektor Andreas Andersen, Oslo

Vara

1946–1951

Folkehøyskolestyrer Hans Eidnes, Trondenes

Vara

1946–1951

Husmor Abigael Knudsen, Oslo

Vara

1946–1951

Generalsekretær Einar Hovdhaugen, Oslo

Vara

1946–1951

Museumsdirektør Reidar Kjellberg, Oslo. Leder.

Fast

1951–1955

Journalist og forfatter Paul Gjesdahl, Oslo. Nestleder.

Fast

1951–1955

Forfatter Johan Falkberget, Røros

Fast

1951–1955

Professor Johannes Høie, Ås. (til 31/12 1951)

Fast

1951–1955

Dosent Aase Gruda Skard, Bærum

Fast

1951–1955

Cand. oecon. Sonja Hagemann, Jørpeland (erstattet av Guri Ånestad fra 1. jan. 1952)

Fast

1951–1955

Mekaniker Edvard Solheim, Gloppen

Fast

1951–1955

Pastor Stephan Tschudi, Oslo

Fast

1951–1955

Lektor Johs A. Dale, Bergen

Fast

1951–1955

Komponist C.G. Sparre Olsen, Østre Gausdal

Fast

1951–1955

Driftskonsulent Ragnar Kongsvik, Bodø

Fast

1951–1955

Partisekretær Håkon Lie, Oslo

Fast

1951–1955

Skoledirektør Knut Markhus, Halsnøy

Fast

1951–1955

Skolestyrer Rikard Rasmussen, Vadsø

Fast

1951–1955

Rektor J.H. Jenssen, Sarpsborg

Fast

1951–1955

Professor Bjørn Føyn, Oslo

Vara

1951–1955

Forfatter Inge Krokann, Østre Gausdal

Vara

1951–1955

Kaptein Arne Grønningsøter, Molde

Vara

1951–1955

Statskonsulent Thorstein Christensen, Oslo

Vara

1951–1955

Forfatter Halldis Moren Vesaas

Vara

1951–1955

Lærer Kåre Norum, Oslo

Vara

1951–1955

Sogneprest Reidar Bolling, Levanger

Vara

1951–1955

Husmor Johanne Lerheim, Molde

Vara

1951–1955

Inspektør Trygve Eidem, Trondheim

Vara

1951–1955

Musiker Rolf Gamleng, Oslo

Vara

1951–1955

Sjefsredaktør/stortingsrepresentant Herman Smitt Ingebretsen, Oslo

Vara

1951–1955

Statssekretær Andreas Andersen, Oslo

Vara

1951–1955

Folkehøyskolestyrer Hans Eidsnes, Trondenes

Vara

1951–1955

Husmor Abigael Knudsen, Oslo

Vara

1951–1955

Bonde Einar Hovdhaugen, Ringebu

Vara

1951–1955

Museumsdirektør Reidar Kjellberg, Oslo. Leder

Fast

1955–1959

Professor Johs A. Dale, Oslo. Nestleder

Fast

1955–1959

Komponist C.G. Sparre Olsen, Østre Gausdal

Fast

1955–1959

Verksmester og stortingsrepresentant Edvard Solheim, Gloppen

Fast

1955–1959

Driftskonsulent Ragnar Kongsvik, Bodø

Fast

1955–1959

Husstellærer Guri Ånestad, Stavanger

Fast

1955–1959

Konservator Ørnulf Vorren, Tromsø

Fast

1955–1959

Generalsekretær Karl Bonden, Bærum

Fast

1955–1959

Professor Einar Moland, Oslo

Fast

1955–1959

Universitetslektor Eva Nordland, Bærum

Fast

1955–1959

Rektor Ole Øisang, Trondheim

Fast

1955–1959

Lektor og stortingsrepresentant Kjell Aabrek, Bergen

Fast

1955–1959

Folkehøyskolestyrer Gunnar Lande, Søgne

Fast

1955–1959

Husmor Abigael Knudsen, Oslo

Fast

1955–1959

Ekspedisjonssjef Andreas Arnesen, Oslo

Fast

1955–1959

Professor Niels-Henrik Kolderup, Bergen

Vara

1955–1959

Inspektør Trygve Eidem, Trondheim

Vara

1955–1959

Fiolinist Rolf Gammleng, Oslo

Vara

1955–1959

Husmor Johanna Lerheim, Leirheim

Vara

1955–1959

Sjefsredaktør og Stortingsrepresentant Hermann Smitt Ingebretsen, Oslo

Vara

1955–1959

Lærer Kåre Norum, Oslo

Vara

1955–1959

Forfatter Halldis Moren Vesaas, Vinje

Vara

1955–1959

Leder Norges Bondekvinnelag, Olufine Riseng, Vang i Hedmark

Vara

1955–1959

Res. kapellan Jon Johnson, Oslo

Vara

1955–1959

Dr. philos Ellisiv Steen, Oslo

Vara

1955–1959

Skoledirektør Kristian Langlo, Ålesund

Vara

1955–1959

Bonde Einar Hovdhaugen, Venabygd

Vara

1955–1959

Folkehøyskolestyrer Hans Eidnes, Trondenes

Vara

1955–1959

Redaktør Torolv Kandahl, Drammen

Vara

1955–1959

Redaktør Olav Brunvand, Oslo

Vara

1955–1959

Eva Nordland, Bærum (fungerende leder 1. halvår 1959)

Fast

1959–1963

Professor Hans Jakob Ustvedt, Oslo. Leder

Fast

1959–1963

Professor dr. theol. Einar Moland, Oslo, Nestleder

Fast

1959–1963

Lærerinne Liv Aasen, Trondheim

Fast

1959–1963

Konservator Ørnulf Vorren, Tromsø

Fast

1959–1963

Generalsekretær Karl Bonden, Bærum

Fast

1959–1963

Lektor Kjølv Egeland, Stavanger

Fast

1959–1963

Professor dr. philos. Edvard Beyer, Oslo

Fast

1959–1963

Professor dr. philos. Magne Oftedal, Oslo

Fast

1959–1963

Bonde Olav A. Loen, Loen

Fast

1959–1963

Musiker Rolf Gammleng, Oslo

Fast

1959–1963

Husmor Ruth Drøpping, Hemnesberget

Fast

1959–1963

Folkehøyskolestyrer Gunnar Lande, Søgne

Fast

1959–1963

Husmor Abigael Knudsen, Oslo

Fast

1959–1963

Lektor Kristen Hatlevik, Bergen

Fast

1959–1963

Dr. philos. Ellisiv Steen, Oslo

Vara

1959–1963

Sogneprest Jon Johnsen, Bestum

Vara

1959–1963

Skoledirektør Kristen Langlo, Ålesund

Vara

1959–1963

Verkstedarbeider Øyvind Hirsti, Kirkenes

Vara

1959–1963

Husmor Olufine Riseng, Hamar

Vara

1959–1963

Lærer Kåre Norum, Oslo

Vara

1959–1963

Professor dr. med. Alf Kaartvedt, Bergen

Vara

1959–1963

Redaktør Knut Kvigne, Skien

Vara

1959–1963

Boktrykker Albert Øen, Førde

Vara

1959–1963

Organist Dag Winding-Sørensen, Oslo

Vara

1959–1963

Bonde Håkon O. Wika, Vega

Vara

1959–1963

Lektor Hans Gaare, Strinda

Vara

1959–1963

Redaktør Torolv Kandahl, Drammen

Vara

1959–1963

Redaktør Olav Brunvand, Oslo

Vara

1959–1963

Bonde og stortingsrepresentant Einar Hovdhaugen

Vara

1959–1963

* Hans Jakob Ustvedt gikk ut av Kringkastingsrådet i juni 1962 fordi han ble oppnevnt som ny kringkastingssjef. Ustvedt ble erstattet av Torolf Elster som leder siste del av 4 års-perioden.

Vara

1959–1963

Konsulent Ivar Eskeland, Oslo. Leder

Fast

1963–1966

Professor Einar Moland, Oslo. Nestleder

Fast

1963–1966

Lærer Liv Aasen, Trondheim

Fast

1963–1966

Ligningsfullmektig Hans Opstad, Lakselv

Fast

1963–1966

Generalsekretær Karl Bonden, Bærum

Fast

1963–1966

Rektor Kjølv Egeland, Stavanger

Fast

1963–1966

Professor dr. philos. Edvard Beyer

Fast

1963–1966

Professor dr. philos. Magne Oftedal, Oslo

Fast

1963–1966

Bonde Olav A. Loen, Loen

Fast

1963–1966

Musiker Rolf Gammleng, Oslo

Fast

1963–1966

Husmor Olufine Riseng, Hamar

Fast

1963–1966

Redaktør Olav Brunvand, Oslo

Fast

1963–1966

Rørleggerkontrollør Georg Moe, Trondheim

Fast

1963–1966

Sjefssekretær Bjartmar Gjerde, Oslo

Fast

1963–1966

Lærer Annemarie Lorentzen, Hammerfest

Fast

1963–1966

Redaktør Tor Oftedal, Drammen

Fast

1963–1966

Rektor Kristen Hatlevik, Bergen

Fast

1963–1966

Sjefsredaktør Torolv Kandahl

Fast

1963–1966

Avdelingssjef Berte Rognerud, Oslo

Fast

1963–1966

Lektor Hans Gaare, Strinda

Fast

1963–1966

Disponent Hans Hjertvik, Stavanger

Fast

1963–1966

Stortingsrepresentant Einar Hovdhaugen, Venabygd

Fast

1963–1966

Rektor Gunnar Lange, Søgne

Fast

1963–1966

Dr philos. Ellisiv Steen, Oslo

Vara

1963–1966

Sogneprest Jon Johnsen, Oslo

Vara

1963–1966

Skoledirektør Kristian Langlo, Ålesund

Vara

1963–1966

Verkstedarbeider Øyvind Hirsti, Kirkenes

Vara

1963–1966

Forfatter Zinken Hopp, Bergen

Vara

1963–1966

Lærer Kåre Norum, Oslo

Vara

1963–1966

Professor dr. philos. Alf Kaartvedt

Vara

1963–1966

Redaktør Knut Kvigne, Oslo

Vara

1963–1966

Boktrykker Albert Øen, Førde

Vara

1963–1966

Organist Dag Winding- Sørensen, Oslo

Vara

1963–1966

Bonde Håkon O. Wika, Vega

Vara

1963–1966

Sekretær Håkon Ødegård, Oslo

Vara

1963–1966

Stortingsrepresentant Haldis Tjernsberg, Vinger

Vara

1963–1966

Magister Reidar Revold, Oslo

Vara

1963–1966

Jernbaneinspektør Rolf Hellem, Narvik

Vara

1963–1966

Møbelsnekker Jon Kvendbø, Surnadal

Vara

1963–1966

Stortingsrepresentant Margit Tøsdal, Os

Vara

1963–1966

Domprost Arthur Thorbjørnsen, Kristiansand S.

Vara

1963–1966

Fylkessekretær Martin Buvik, Tromsø

Vara

1963–1966

Husmor Ingeborg Vaale, Eidsvåg i Romsdal

Vara

1963–1966

Stortingsrepresentant Karen Grønnhagen, Tynset

Vara

1963–1966

Marie Anvik, Sandefjord

Vara

1963–1966

Lektor Oddrun Kårstad, Hamar

Vara

1963–1966

Redaktør Ivar Eskeland, Oslo. Leder. *

Fast

1966–1969

Redaktør Øyvind Seip Berggrav, Oslo. Nestleder

Fast

1966–1969

Bonde Ole Haugum, Innerøy

Fast

1966–1969

Professor Ludvig Holm-Olsen, Bergen *

Fast

1966–1969

Lektor Thorleiv Kvalvik, Stavanger

Fast

1966–1969

Pianist Robert Levin, Oslo

Fast

1966–1969

Doktor Oscar Olsen, Kristiansand

Fast

1966–1969

Ligningsfullmektig Hans Opstad, Lakselv

Fast

1966–1969

Husmor Olufine Riseng, Hamar

Fast

1966–1969

Husmor Kari Skram, Sogndal

Fast

1966–1969

Cand. jur. Ingjald Ørbeck Sørheim, Oslo

Fast

1966–1969

Redaktør Olav Brunvand, Oslo

Fast

1966–1969

Sjefssekretær Bjartmar Gjerde, Oslo

Fast

1966–1969

Lektor Hans Gaare, Trondheim

Fast

1966–1969

Forlagssjef Halvor Hjertvik, Stavanger

Fast

1966–1969

Stortingsrepresentant Einar Hovdhaugen, Oslo

Fast

1966–1969

Redaktør Torolv Kandahl, Oslo

Fast

1966–1969

Rektor Gunnar Lande, Søgne

Fast

1966–1969

Lærer Annemarie Lorentzen, hammerfest

Fast

1966–1969

Rørleggerkontrollør Georg Moe, Trondheim

Fast

1966–1969

Redaktør Tor Oftedal, Drammen

Fast

1966–1969

Avdelingssjef Berte Rognerud, Oslo

Fast

1966–1969

Lærer Margit Tøsdal, Os

Fast

1966–1969

Dr. philos. Ellisiv Steen, Oslo

Vara

1966–1969

Res. kapellan Herman D Kvarving, Oslo

Vara

1966–1969

Husmor Elsa Kobberstad, Narvik

Vara

1966–1969

Professor Knut Erik Tranøy, Bergen

Vara

1966–1969

Forlagssjef Johs Aanderaa, Oslo

Vara

1966–1969

Forfatter Finn Carling, Oslo

Vara

1966–1969

Konsulent Lars Aase, Kristiansand

Vara

1966–1969

Verkstedarbeider Øyvind Hirsti, Kirkenes

Vara

1966–1969

Bonde Haakon O. Wika, Vega

Vara

1966–1969

Forbundsformann Alvhild Vettran, Oslo

Vara

1966–1969

Forfatter Zinken Hopp, Bergen

Vara

1966–1969

Sekretær Håkon A. Ødegård, Oslo

Vara

1966–1969

Magister Reidar Revold, Oslo

Vara

1966–1969

Ingebjørg Vaale, Eidsvåg i Romsdal

Vara

1966–1969

Stortingsrepresentant Karen Grønnhagen, Tynset

Vara

1966–1969

Husmor Marie Anvik, Sandefjord

Vara

1966–1969

Domprost Arthur Thorbjørnsen, Kristiansand

Vara

1966–1969

Lektor Oddrun Kaarstad, Hamar

Vara

1966–1969

Jernbaneekspeditør Rolf Hellem, Narvik

Vara

1966–1969

Stortingsrepresentant Haldis Tjernsberg, Vinger

Vara

1966–1969

Møbelsnekker Jon Kvendbø, Surnadal

Vara

1966–1969

Fylkessekretær Martin Buvik, Tromsø

Vara

1966–1969

Lærer Randi Dubowski, Notodden

Vara

1966–1969

* Ivar Eskeland gikk ut av Kringkastingsrådet og sluttet som leder 31.12 1967 og ble erstattet av nestleder Øyvind Seip Berggrav fram til nytt råd trådte i funksjon 1. januar 1970. Seip Berggrav ble på sin side erstattet av rektor Agvald Gjelsvik fra Vinstra i samme periode.

Vara

1966–1969

Ludvig Holm-Olsen gikk også ut av rådet 31.12 1967 og ble erstattet av biskop Per Lønning fra Bergen som satt de to siste årene av perioden.

Vara

1966–1969

Banksjef Gustav ter Jung, Bergen. Leder. (Erstattet Øyvind Berggrav )

Fast

1970–1973

Rektor Agvald Gjelsvik, Stabekk. Nestleder

Fast

1970–1973

Biskop Per Lønning, Fredrikstad

Fast

1970–1973

Bonde Ole Haugom, Sakshaug

Fast

1970–1973

Lektor Torleiv Kvalvik, Stavanger

Fast

1970–1973

Pianist Robert Levin, Oslo

Fast

1970–1973

Lege Oscar Olsen, Kristiansand

Fast

1970–1973

Kontorsjef Harald Samuelsberg, Breivikbotn

Fast

1970–1973

Hotellvertinne Rakel Onsum Berg, Vålåsjøen

Fast

1970–1973

Lektor Kjellfrid Kjær Smemo, Bergen

Fast

1970–1973

Seksjonsleder Ingjald Ørbeck Sørheim, Oslo

Fast

1970–1973

Redaktør Olav Brunvand, Oslo

Fast

1970–1973

Sjefssekretær Bjartmar Gjerde, Oslo

Fast

1970–1973

Lektor Hans Gaare, Trondheim

Fast

1970–1973

Forlagssjef Halvor Hjertvik, Stavanger

Fast

1970–1973

Bonde Einar Hovdhaugen, Venabygd

Fast

1970–1973

Husstellærer Margit Hansen Krone, Storslett

Fast

1970–1973

Journalist Ivar Johansen, Gausel

Fast

1970–1973

Jernbaneekspeditør Anne-Marie Hjertholm, Narvik

Fast

1970–1973

Rørleggerkontrollør Georg Moe, Trondheim

Fast

1970–1973

Sekretær Lars Buer, Oslo

Fast

1970–1973

Stortingsrepresentant Lars Roar Langslet, Oslo

Fast

1970–1973

Lærer Margit Tøsdal, Oslo

Fast

1970–1973

Res. kapellan Herman D. Kvarving, Oslo

Vara

1970–1973

Dosent Ellisiv Steen, Oslo

Vara

1970–1973

Professor Knut Erik Tranøy, Bergen

Vara

1970–1973

Lærer Elsa Kobberstad, Narvik

Vara

1970–1973

Forlagssjef Johs Aanderaa, Oslo

Vara

1970–1973

Husmor Liv Marie Andersen, Gjøvik

Vara

1970–1973

Forsøksleder Lars Aase, Hvalstad

Vara

1970–1973

Universitetslektor Martin Indregard, Oslo

Vara

1970–1973

Hotelldirektør Tullik Sæter, Dombås

Vara

1970–1973

Husmor Liv Bargem, Arendal

Vara

1970–1973

Forfatter Zinken Hopp, Bergen

Vara

1970–1973

Sekretær Håkon Ødegård, Oslo

Vara

1970–1973

Museumsdirektør Peter M Anker, Bergen

Vara

1970–1973

Husmor Ingebjørg Vaale, Eidsvåg i Romsdal

Vara

1970–1973

Sekretær Jorun S. Saue, Oslo

Vara

1970–1973

Skolestyrer Aud Davidsen, Tuv i Salten

Vara

1970–1973

Stortingsrepresentant Martin Buvik, Oslo

Vara

1970–1973

Tannlege Sofie Forbord, Verdal *

Vara

1970–1973

Konstruktør Kaare Hansen, Tromsø

Vara

1970–1973

Ordfører Thor Henriksen, Kirkenær i Solør

Vara

1970–1973

Arbeidsformann Ole Fylling, Sunndalsøra

Vara

1970–1973

Domprost Arthur Thorbjørnsen, Kristiansand

Vara

1970–1973

Lærer Randi Dubowski, Notodden

Vara

1970–1973

* Nestleder Gustav ter Jung ble oppnevnt som ny leder i Kringkastingsrådet etter at Øyvind Berggrav døde sommeren 1970, bare noen måneder etter at han ble gjenoppnevnt som leder i rådet.

Vara

1970–1973

* Varamedlem Sofie Forbord fra Verdal rykket opp som fast medlem i rådet etter Berggravs død og ble erstattet av Gunnar Helge Karlsen fra Bergen som ny varamedlem.

Vara

1970–1973

Forfatter Jo Giæver Tenfjord, Bærum. Leder.

Fast

1974–1977

Redaktør Olav Brunvand, Oslo. Nestleder.

Fast

1974–1977

Kontorsjef Nils Slungård, Tydal

Fast

1974–1977

Biskop Per Lønning, Fredrikstad

Fast

1974–1977

Kjell Steinsvåg, Sandnes

Fast

1974–1977

Pianist Kjell Bækkelund, Oslo

Fast

1974–1977

Lege Oscar Olsen, Kristiansand

Fast

1974–1977

Kontorsjef Harald Samuelsberg, Breivikbotn

Fast

1974–1977

Hotellvertinne Rakel Onsum Berg, Vålåsjøen

Fast

1974–1977

Lektor Kjellfrid Kjær Smemo, Bergen

Fast

1974–1977

Universitetslektor Anne-Lise Seip, Blommenholm

Fast

1974–1977

Journalist Reiulf Steen, Oslo

Fast

1974–1977

Kontrollør Georg Moe, Trondheim

Fast

1974–1977

Jernbanefullmektig Anne-Marie Hjertholm, Narvik

Fast

1974–1977

Kontorassistent Gunn Vigdis Olsen-Hagen, Sandnes

Fast

1974–1977

Klubbformann Svein Christiansen, Oslo

Fast

1974–1977

Mag.art. Halvor Stenstadvold, Oslo

Fast

1974–1977

Husstellærer Margit Hansen Krone, Storslett

Fast

1974–1977

Stortingsrepresentant Ola O. Røssum, Oslo

Fast

1974–1977

Husmor Helga Gitmark, Lillesand

Fast

1974–1977

Kontorsjef Halvor Hjertvik, Stavanger

Fast

1974–1977

Lektor Jon Kvalbein, Oslo

Fast

1974–1977

Lærer Kari Rasmussen, Stavanger

Fast

1974–1977

Universitetslektor Ida Blom, Søreidgrend

Vara

1974–1977

Student Torild Lien Utvik, Oslo

Vara

1974–1977

Lærer Elsa Kobberstad, Narvik

Vara

1974–1977

Komponist Egil Hovland, Fredrikstad

Vara

1974–1977

Husmor Grethe Bjørlo, Ålesund

Vara

1974–1977

Stortingsrepresentant Liv Andersen, Oslo

Vara

1974–1977

Direktør Lars Aase, Kristiansand

Vara

1974–1977

Lektor Martin Indregard, Ballangen

Vara

1974–1977

Hotelldirektør Tullik Sæther, Dombås

Vara

1974–1977

Husmor Liv Bargem, Arendal

Vara

1974–1977

Lektor Jardar Seim, Ski

Vara

1974–1977

Formann i NKIF Håkon Ødegaard, Oslo

Vara

1974–1977

Ordfører Thor Henriksen, Kirkenær i Solør

Vara

1974–1977

Skoledirektør Hallgeir Furnes, Kristiansand

Vara

1974–1977

Husmor Anlaug Moen, Hjuksebø

Vara

1974–1977

Arbeidsformann Ole J Fylling, Sunndalsøra

Vara

1974–1977

Domprost Arthur Thorbjørnsen, Kristiansand

Vara

1974–1977

Stortingsrepresentant Martin Buvik, Oslo

Vara

1974–1977

Skolesjef Harald Aas, Elnesvågen

Vara

1974–1977

Skolestyrer Aud Davidsen, Tuv i Salten

Vara

1974–1977

Ingebjørg Vaale, Eidsvåg i Romsdal

Vara

1974–1977

Liv Nordhaug, Gressvik

Vara

1974–1977

Universitetslektor Gerd Bjørhovde, Tromsø

Vara

1974–1977

Forfatter Jo Giæver Tenfjord, Bærum. Leder

Fast

1978–1981

Redaktør Olav Brunvand, Oslo. Nestleder

Fast

1978–1981

Kontorsjef Nils Slungård, Tydal

Fast

1978–1981

Kommunalråd Hans Svelland, Oslo

Fast

1978–1981

Kjell Steinsgård, Sandnes

Fast

1978–1981

Pianist Kjell Bækkelund, Oslo

Fast

1978–1981

Lektor Reidar Sandal, Florø

Fast

1978–1981

4-H-konsulent Britta Johansen, Lebesby

Fast

1978–1981

Husmor Solfrid Gjelsten, Fiksdal

Fast

1978–1981

Kommunalråd Elsa Skjerven, Trondheim

Fast

1978–1981

Universitetslektor Anne-Lise Seip, Blommenholm

Fast

1978–1981

Sekretær Ivar Leveraas, Oslo

Fast

1978–1981

Personalsekretær Henry Bugge Pettersen, Trondheim

Fast

1978–1981

Jernbanefullmektig Anne-Marie Hjertholm, Narvik

Fast

1978–1981

Husmor Liv Andersen, Skibvik

Fast

1978–1981

Klubbformann Svein Christiansen, Skårer

Fast

1978–1981

Arbeidsformann Ole J. Fylling, Sunndalsøra

Fast

1978–1981

Informasjonssjef Halvor Stenstadvold, Bærun

Fast

1978–1981

Husmor Elsa Kobberstad, Narvik

Fast

1978–1981

Redaktør Kjell Hanssen, Oslo

Fast

1978–1981

Skoledirektør Henrik Bargem, Arendal

Fast

1978–1981

Lektor Jon Kvalbein, Oslo

Fast

1978–1981

Husmor Helga Gitmark, Lillesand

Fast

1978–1981

Førstelektor Ida Blom, Søreidgrend

Vara

1978–1981

Student Torhild Lien Utvik, Oslo

Vara

1978–1981

Amanuensis Birgit Brock-Utne, Skjetten

Vara

1978–1981

Husmor Kirsten Lyche, Oslo

Vara

1978–1981

Lærer Grethe W. Bjørlo, Ålesund

Vara

1978–1981

Husmor Liv Bang, Bagn

Vara

1978–1981

Domprost Enok Ådnøy, Stavanger

Vara

1978–1981

Distriktssekretær Jorunn Christensen, Oslo

Vara

1978–1981

Museumslektor Bjørn Årseth, Tromsø

Vara

1978–1981

Juridisk konsulent Borgny Knutsen, Indre Arna

Vara

1978–1981

Universitetsstipendiat Jardar Seim, Ski

Vara

1978–1981

Formann Håkon A. Ødegård, Bærum

Vara

1978–1981

Administrasjonssjef Thor Henriksen, Kirkenær

Vara

1978–1981

Skoledirektør Hallgeir Furnes, Kristiansand

Vara

1978–1981

Husmor Anlaug Moen, Notodden

Vara

1978–1981

Kaptein Oddvar Hansen, Bardu

Vara

1978–1981

Lærer Kari H. Rasmussen, Stavanger

Vara

1978–1981

Domprost Arthur Thorbjørnsen, Kristiansand

Vara

1978–1981

Fylkesmann Martin Buvik, Tromsø

Vara

1978–1981

Professor Tore Lindbekk, Trondheim

Vara

1978–1981

Husmor Ingebjørn Vaale, Drangedal

Vara

1978–1981

Husmor Liv Nordhaug, Gressvik

Vara

1978–1981

Skolesjef Harald Aas, Elnesvågen

Vara

1978–1981

Sjefsredaktør Tim Greve, Oslo. Leder

Fast

1982–1985

Skoledirektør Henrik Bargem, Arendal. Nestleder

Fast

1982–1985

Kommunalråd Hans Svelland, Oslo

Fast

1982–1985

Amanuensis Ingvild Broch, Tromsø

Fast

1982–1985

Professor Tore Lindbekk, Trondheim

Fast

1982–1985

Lektor Per Karstensen, Mo i Rana

Fast

1982–1985

Konsulent Britta Johnssen, Lebesby

Fast

1982–1985

Forfatter Jon Michelet, Oslo

Fast

1982–1985

Førstekonsulent Kari Mette Aaseth, Tromsø

Fast

1982–1985

Kommunalråd Elsa Skjerven, Trondheim

Fast

1982–1985

Husmor Solveig Gjelsten, Vestnes

Fast

1982–1985

Sekretær Ivar Leveraas, Oslo

Fast

1982–1985

Personalsekretær Henry Bugge Pedersen, Trondheim

Fast

1982–1985

Lektor Reidar Sandal, Florø

Fast

1982–1985

Husmor Liv Andersen, Saltrød

Fast

1982–1985

Sekretær Kirsti Billington, Oslo

Fast

1982–1985

Journalist Helga Kleiva Pedersen, Bergen

Fast

1982–1985

Redaktør Reidar Nielsen, Tromsø

Fast

1982–1985

Redaktør Kjell Hanssen, Oslo

Fast

1982–1985

Redaksjonssekretær Egil Sundar, Oslo

Fast

1982–1985

Informasjonssjef Liv Torjussen, Stavanger

Fast

1982–1985

Rektor Tor J. Birkeland, Bømlo

Fast

1982–1985

Pianist Eva Knardahl, Oslo

Fast

1982–1985

Generalsekretær Gunnar Prestegård, Oslo

Fast

1982–1985

Øvingslærer Kari Heir Vea, Nesna

Fast

1982–1985

Redaktør Jens Vetland, Kristiansand

Vara

1982–1985

Journalist Marie Rein Bore, Oslo

Vara

1982–1985

Lektor Hilde Sejersted, Oslo

Vara

1982–1985

Journalist Erik Egeland, Oslo

Vara

1982–1985

Husmor Kari Kjølstad Tenden, Sauda

Vara

1982–1985

Ordfører Reidun Romfo, Sunndalsøra

Vara

1982–1985

Res. kapellan Jørgen Karlsen, Sandefjord

Vara

1982–1985

Forfatter Sissel Lange-Nielsen, Fauske

Vara

1982–1985

Forsker Rune Slagstad, Oslo

Vara

1982–1985

Husmor Eldbjørg Fjære, Oslo

Vara

1982–1985

Gruppesekretær Anne Enger Lahnstein, Oslo

Vara

1982–1985

Pensjonist Håkon A. Ødegård, Bærum

Vara

1982–1985

Tiltakssjef Thor Henriksen, Kirkenær

Vara

1982–1985

Skoledirektør Per A. Kvist, Nordnes

Vara

1982–1985

Kaptein Oddvar Hansen, Bardu

Vara

1982–1985

PPD-rådgiver Aud Steinsbekk, Levanger

Vara

1982–1985

Student Hanne-Marie Kaarstad, Oslo

Vara

1982–1985

Skolesjef Håkon M. Pettersen, Fauske

Vara

1982–1985

Stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen, Jar

Vara

1982–1985

Gruppesekretær Eirik O. Moen, Oslo

Vara

1982–1985

Redaktør Jack Djupvik, Bodø

Vara

1982–1985

Skolesjef Edvard Garmo, Rauland

Vara

1982–1985

Husmor Tove Berntzen, Raufoss

Vara

1982–1985

Husmor Liv Nordhaug, Fredrikstad

Vara

1982–1985

Adm. dir. Jone Vadla Forus.

Vara

1982–1985

Direktør Helge Seip, Bærum. Leder

Fast

1986–1989

Generalsekretær Gunnar Prestegård, Oslo. Nestleder

Fast

1986–1989

Redaktør Rolf Berg, Nesodden

Fast

1986–1989

Direktør Geir Kjell Andersland, Bergen

Fast

1986–1989

Organisasjonssekretær Tove Berntzen, Raufoss

Fast

1986–1989

Nestleder Kirsti Billington, Oslo

Fast

1986–1989

Ansvarlig redaktør Per Brunvand, Oslo

Fast

1986–1989

Journalist Marie Rein Bore, Stavanger

Fast

1986–1989

Dr. philos. Hans Fredrik Dahl, Høland

Fast

1986–1989

Informasjonssjef Jack Djupvik, Bodø

Fast

1986–1989

Professor Fridtjof Frank Gundersen, Bærum

Fast

1986–1989

Industriarbeider Odd-Magne Gundersen, Lyngdal

Fast

1986–1989

Sekretær Sylvi Lem, Måløy

Fast

1986–1989

Lærer Solveig Kleven, Rørvik

Fast

1986–1989

Lærer Astrid Murberg Martinsen, Holmestrand

Fast

1986–1989

Professor Ola Dambolt Mjøs, Tromsø

Fast

1986–1989

Redaktør Reidar Nielsen, Hammerfest

Fast

1986–1989

Lektor Berit Oppegaard, Lakselv

Fast

1986–1989

Forskningsattachè Terje Osmundsen, Oslo

Fast

1986–1989

Journalist Helga Kleiva Pedersen, Bergen

Fast

1986–1989

Utredningsleder Hans Henrik Ramm, Oslo

Fast

1986–1989

Høyskolelærer Marit Stemshaug, Trondheim

Fast

1986–1989

Informasjonssjef Liv Torjussen, Stavanger

Fast

1986–1989

Rektor Kari Heir, Nesna

Fast

1986–1989

Sjefsredaktør Jens Vetland, Kristiansand

Fast

1986–1989

Journalist Erik Egeland, Oslo

Vara

1986–1989

Skolesjef Alf-Eivind Ljøstad, Arendal

Vara

1986–1989

Skolesjef Edvard Garmo, Rauland

Vara

1986–1989

Fylkesvaraordfører Sissel Eidissen, Bodø

Vara

1986–1989

Redaktør Odd R. Olsen, Bjørnevatn

Vara

1986–1989

Skoledirektør Per Kvist, Bergen

Vara

1986–1989

Pensjonist Håkon A. Ødegård, Bærum

Vara

1986–1989

Husmor Sissel Kværne, Vestre Hermannsverk

Vara

1986–1989

Forske Rune Slagstad, Oslo

Vara

1986–1989

Lærer Randi Maakestad, Sætre i Hurum

Vara

1986–1989

Journalist Egil Rafto, Bergen

Vara

1986–1989

Adjunkt Kari Nordheim-Larsen, Skien

Vara

1986–1989

Husmor Kari Kjølstad Tenden, Sauda

Vara

1986–1989

Sekretær Bjørg Brusevold, Grålum

Vara

1986–1989

Res. kap. Jørgen Karlsen, Sandefjord

Vara

1986–1989

Student Hanne-Marie Kaarstad, Oslo

Vara

1986–1989

Direktør Thor Henriksen, Kirkenær

Vara

1986–1989

Professor Peter Wilhelm Bøckman, Trondheim

Vara

1986–1989

Redaktør Bjørg Jønsson, Nesodden

Vara

1986–1989

Fylkessekretær Oddvar Hansen, Tromsø

Vara

1986–1989

Rektor Knut Risnes, Mastrevik

Vara

1986–1989

Redaktør Ragnar Udjus, Vågsbygd

Vara

1986–1989

Husmor Kirsten Wiese Rosenlund, Kristiansand

Vara

1986–1989

Adm. dir. Jone Vadla, Stavanger

Vara

1986–1989

Lektor cand philol. Hilde Sejerstad, Oslo

Vara

1986–1989

Universitetsrektor Ole Danbolt Mjøs, Tromsø. Leder

Fast

1990-1993

Høgskolelektor Marit Stemshaug, Trondheim. Nestleder

Fast

1990-1993

Direktør Georg Apenes, Fredrikstad *

Fast

1990-1993

Redaktør Rolf Berg, Nesodden

Fast

1990-1993

Organisasjonssekretær Tove Berntzen, Raufoss

Fast

1990-1993

Journalist Marie Rein Bore, Stavanger

Fast

1990-1993

Ansvarlig redaktør Per Brunvand, Oslo

Fast

1990-1993

Informasjonssjef Jack Djupvik, Bodø

Fast

1990-1993

Rektor Grethe Fossum, Kirkenær

Fast

1990-1993

Forfatter Paal-Helge Haugen, Nodeland

Fast

1990-1993

Generalsekretær Arent M. Henriksen, Trondheim

Fast

1990-1993

Redaktør Bjørg Jønsson, Oslo

Fast

1990-1993

Helse- og sosialsjef Henrik A. Kløven, Hasselvika

Fast

1990-1993

Nestleder Ester Kostøl, Oslo

Fast

1990-1993

Informasjonssjef Aud Kvalbein, Oslo

Fast

1990-1993

Sekretær Sylvi Lem, Måløy

Fast

1990-1993

Filmkonsulent Vigdis Lian, Oslo

Fast

1990-1993

Generalsekretær Hans A. Limi, Oslo

Fast

1990-1993

Redaktør Anne Beth Moslet, Karmøy

Fast

1990-1993

Daglig leder Hans Henrik Ramm, Oslo

Fast

1990-1993

Reindriftssjef Ole K. Sara, Alta

Fast

1990-1993

Husøkonom Martha Seljeseth, Førde

Fast

1990-1993

Juridisk konsulent Sturla Slapgård, Trondheim

Fast

1990-1993

Psykolog Sigrid Straand, Bø i Telemark

Fast

1990-1993

Fagsjef Herbjørg Valvåg, Tromsø

Fast

1990-1993

Ordfører Knut Risnes, Mastrevik

Vara

1990-1993

Redaktør Ragnar Udjus, Kristiansand

Vara

1990-1993

Kommunalråd Sveinung Lunde, Oslo

Vara

1990-1993

Fylkesvaraordfører Sissel Eidissen, Bodø

Vara

1990-1993

Kirsten Wiese Rosenlund, Bergen

Vara

1990-1993

Undervisningsinspektør Torunn Sandvand, Kristiansand

Vara

1990-1993

Sekretær Bjørg Brusevold, Grålum

Vara

1990-1993

Skolesjef Edvard Garmo, Rauland

Vara

1990-1993

Regionssekretær Kari Nordheim-Larsen, Oslo

Vara

1990-1993

Forfatter Inger Margrethe Gaarder, Oslo

Vara

1990-1993

Konsulent Terje Kjøde, Ørsta

Vara

1990-1993

Journalist Egil Rafto, Bergen

Vara

1990-1993

Ordfører Hill-Martha Solberg, Maurnes

Vara

1990-1993

Overbibliotekar Bjørg Simonsen, Andfiskå

Vara

1990-1993

Konsulent Klara Lie, Oslo

Vara

1990-1993

Ordfører Ellen O.I. Hætta, Kautokeino

Vara

1990-1993

Lagdommer Ellen Mo, Tromsø

Vara

1990-1993

Politibetjent Ole Tinghaug, Eydehavn

Vara

1990-1993

Varaordfører Petter N. Myhre, Oslo

Vara

1990-1993

Ordfører Randi Maakestad, Sætre i Hurum

Vara

1990-1993

Mekaniker Arnulf Ingebretsen, Urangsvåg

Vara

1990-1993

Distriktssekretær Rolf Sætre, Sandefjord

Vara

1990-1993

Sekretariatsleder Odd Magnar Brubæk, Oslo

Vara

1990-1993

Undervisningsleder Reinert Ege, Hellvik

Vara

1990-1993

Fylkesvaraordfører Jan Helland-Olsen, Mandal.

Vara

1990-1993

*Biblioteksjef Sissel Nilsen fra Oslo erstattet Georg Apenes som fast medlem fra 1992, Apenes gikk ut av rådet ved utgangen av 1991.

Vara

1990-1993

Advokat Ellen Mo, Oslo. Leder

Fast

1994–1997

Fylkestannlege Johan Buttedahl, Hokksund. Nestleder

Fast

1994–1997

Siviløkonom Kristin Clemet, Oslo

Fast

1994–1997

Forbundsleder Laila Dåvøy, Oslo

Fast

1994–1997

Amanuensis Kjetil Jarl Halse, Ørsta

Fast

1994–1997

Cand. mag. Trond Helleland, Drammen

Fast

1994–1997

Nestleder Esther Kostøl, Oslo

Fast

1994–1997

Informasjonssjef Aud Kvalbein, Oslo

Fast

1994–1997

Distriktssekretær Vigdis Ravnøy, Bergen

Fast

1994–1997

Marit Rotnes, Åfjord

Fast

1994–1997

Reindriftssjef Ole K. Sara, Alta

Fast

1994–1997

Kontorsjef Finn-Arne Selfors, Tana

Fast

1994–1997

Sekretariatsleder Herbjørg Valvåg, Tromsø

Fast

1994–1997

Bonde Lars Velsand, Gran

Fast

1994–1997

Ordfører Arent M. Henriksen, Trondheim,

Vara

1994–1997

Undervisningsinspektør Torunn Sandvand, Kristiansand

Vara

1994–1997

Informasjonssjef Kristin Aase, Oslo

Vara

1994–1997

Professor Frank Aarebrot, Bergen

Vara

1994–1997

Biblioteksjef Sissel Nilsen, Oslo

Vara

1994–1997

Informasjonssjef Karen Skjånes, Oslo

Vara

1994–1997

Bystyrerepresentant Rubina Rana, Oslo

Vara

1994–1997

Generalsekretær Geir Mo, Våle i Vestfold

Vara

1994–1997

Mekaniker Arnulf Ingvaldsen, Urangsvåg

Vara

1994–1997

Konsulent Bjørg Brusevold, Yven

Vara

1994–1997

Fylkessekretær Rolf Sætre, Sandefjord

Vara

1994–1997

Tannlegesekretær Inger-Anne Johansen, Bodø

Vara

1994–1997

Adjunkt Reinert Ege, Dokka

Vara

1994–1997

Ass. Undervisningsinspektør Anne Ma. Nyerød, Arendal

Vara

1994–1997

Redaktør Ivan Kristoffersen, Tromsø. Leder

Fast

1998–2001

Fylkestannlege Johan Buttedal, Hokksund. Nestleder

Fast

1998–2001

Siviløkonom Kristin Clemet, Oslo

Fast

1998–2001

Forbundsleder Laila Dåvøy, Oslo

Fast

1998–2001

Rektor Ketil Jarl Halse, Ørsta

Fast

1998–2001

Utdanningsinspektør Kjellbjørg Lunde, Stord

Fast

1998–2001

Forfatter Roy Jacobsen, Oslo

Fast

1998–2001

Generalsekretær Trond Jensrud, Oslo

Fast

1998–2001

Informasjonsdirektør i NSB Nita Kapoor, Oslo

Fast

1998–2001

Generalsekretær Geir Mo, Våle i Vestfold

Fast

1998–2001

Informasjonssjef Dag Arthur Aasbø, Grålum

Fast

1998–2001

Kommunalråd Anne Kathrine Slungård, Ranheim

Fast

1998–2001

Bonde Lars Velsand, Gran på Hadeland

Fast

1998–2001

Leder i Samisk programråd Inga Ravna Eira, Karasjok

Fast

1998–2001

Lektor og forfatter Jardar Seim, Oslo

Vara

1998–2001

Undervisningsinspektør Torunn Sandvand, Kristiansand

Vara

1998–2001

Professor Frank Aarebrot, Bergen

Vara

1998–2001

Anne Marie Wessel, Inderøy

Vara

1998–2001

Bystyrerepresentant Rubina Rana, Oslo

Vara

1998–2001

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon Helen Bjørnøy, Drammen

Vara

1998–2001

Konsulent Bjørg Brusevold, Yven

Vara

1998–2001

Mekaniker Arnulf Ingvaldsen, Urangsvåg

Vara

1998–2001

Fylkessekretær Rolf Sætre, Sandefjord

Vara

1998–2001

Kontorsjef Per A. Olsen, Tolvsrød i Vestfold

Vara

1998–2001

Bedriftsleder Hanne-Grete Brommeland Larsen, Kristiansand

Vara

1998–2001

Lokalpolitiker Bent Høie, Stavanger

Vara

1998–2001

Lokalpolitiker Heiki Holmås, Oslo

Vara

1998–2001

Sauebonde Evald Stenfjell, Snåsa

Vara

1998–2001

Heiki Holmås erstattet Lars Velsand i 1998 som ble styremedlem i NRK

Vara

1998–2001

Astri Marie Wessel erstattet Laila Dåvøy i 1999 som ble statsråd i Bondevik-1.

Vara

1998–2001

Frank Aarebrot erstattet Christin Clemet i 1999 som også ble statsråd

Vara

1998–2001

Utdanningsinspektør Kjellbjørg Lunde, Stord. Leder

Fast

2002–2005

Tidl. Stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim, Moss. Nestleder

Fast

2002–2005

Privat næringsdrivende Randi Karlstrøm, Alta

Fast

2002–2005

Siviløkonom Terje Johansen, Drøbak

Fast

2002–2005

Sosialantropolog og direktør Long Litt Woon, Oslo

Fast

2002–2005

Direktør i Medietilsynet Tom Thoresen, Fredrikstad

Fast

2002–2005

Forfatter Roy Jacobsen, Oslo

Fast

2002–2005

Informasjonsdirektør Nita Kapoor

Fast

2002–2005

Kommunalråd Anne Katrine Slungård, Ranheim

Fast

2002–2005

Forfatter og folkemusiker Hallgrim Berg

Fast

2002–2005

Generalsekretær Geir Mo, Våle i Vestfold

Fast

2002–2005

Partisekretær i SV Bård Vegard Solhjell, Oslo

Fast

2002–2005

Næringslivsleder Hanne-Grete Brommeland Larsen, Kristiansand

Fast

2002–2005

Leder for samisk programråd

Fast

2002–2005

Musiker og kulturarbeider Kine Hellebust

Vara

2002–2005

Professor Paul Leer-Salvesen, Kristiansand

Vara

2002–2005

Prest Karsten Isachsen, Geilo

Vara

2002–2005

Førsteamanuensis Jan Olav Fretland, Lærdal

Vara

2002–2005

Kulturredaktør Cathrine Sandnes, Oslo

Vara

2002–2005

Astri Marie Wessel, Indreøy

Vara

2002–2005

Konsulent Bjørg Brusevold, Tune

Vara

2002–2005

Ordfører Magne Rommetveit, Stord

Vara

2002–2005

Siviløkonom og lokalpolitiker Henning Warloe, Bergen

Vara

2002–2005

Daglig leder John Arne Balto, Oslo

Vara

2002–2005

Kontorsjef Per Arne Olsen, Tønsberg

Vara

2002–2005

Lokalpolitiker Torbjørn Urfjell, Kristiansand

Vara

2002–2005

Professor Svein Brurås, Volda

Vara

2002–2005

Nestleder i Samisk Programråd

Vara

2002–2005

Tidl. Stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim, Moss. Leder

Fast

2006-2009

Sauebonde Steinar Ness, Gaular. Nestleder

Fast

2006-2009

Professor Paul Leer Salvesen, Kristiansand

Fast

2006-2009

Student Kristin Jensen, Trondheim

Fast

2006-2009

Kommunikasjonssjef Roger Ingebretsen, Tromsø

Fast

2006-2009

Samfunnsdebattant og komiker Shabana Rehman, Oslo

Fast

2006-2009

Politisk rådgiver Solveig Torsvik, Lørenskog

Fast

2006-2009

Kommunikasjonsrådgiver Jon Olav Alstad, Skatval

Fast

2006-2009

Rådgiver Grethe Fossli, Oslo

Fast

2006-2009

Kontorsjef Per Arne Olsen, Tønsberg

Fast

2006-2009

Informasjonssjef Finn Egil Holm, Sande

Fast

2006-2009

Folkemusiker og forfatter Hallgrim Berg, Ål i Hallingdal

Fast

2006-2009

Lærer Sigbjørn Molvik, Skien

Fast

2006-2009

Leder i Samisk Programråd

Fast

2006-2009

Journalist Mona Trandum, Grue

Vara

2006-2009

Professor Helge Østby, Bergen

Vara

2006-2009

IT-gründer Shazad Rana, Oslo

Vara

2006-2009

LO-sekretær Rita Lekang, Bodø

Vara

2006-2009

Daglig leder Thomas Berland, Bergen

Vara

2006-2009

Musiker og kulturarbeider Kine Hellebust, Balsfjord

Vara

2006-2009

Sykehussjef Grethe G Fossum, Kirkenær

Vara

2006-2009

Rådgiver Jan Otto Fredagsvik, Frøya

Vara

2006-2009

Daglig leder John Arne Balto, Oslo

Vara

2006-2009

Byråd Kristoffer Kanestrøm, Tromsø

Vara

2006-2009

Prosjektleder Øyvind Håbrekke, Oslo

Vara

2006-2009

Dommer i Forliksrådet Afshan Rafiq, Oslo

Vara

2006-2009

Direktør Hilde Widerøe Wibe, Oslo

Vara

2006-2009

Nestleder i Samisk Programråd

Vara

2006-2009

Helse- og sosialsjef May-Helen Molvær Grimstad, Giske. Leder

Fast

2010-2013

Professor Sylfest Lomheim, Kristiansand *

Fast

2010-2013

Redaktør Stein Gauslaa, Arendal

Fast

2010-2013

Ballettpedagog Maria B. Bjerke, Tønsberg

Fast

2010-2013

Medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud, Oslo

Fast

2010-2013

Sykehussjef Grethe G. Fossum, Kirkenær

Fast

2010-2013

Konsulent i NAF Jon Olav Alstad, Skatval

Fast

2010-2013

Journalist og forfatter Frank Rossavik, Oslo

Fast

2010-2013

Varaordfører Mette Gundersen, Kristiansand

Fast

2010-2013

Pensjonert redaktør Knut Haavik, Oslo

Fast

2010-2013

Byråd Kristoffer Kanestrøm, Tromsø

Fast

2010-2013

Dommer i forliksrådet, Afshan Rafiq, Oslo

Fast

2010-2013

Jordmor May Hansen, Moss

Fast

2010-2013

Høyskolerektor Stein Pedersen, Tana

Fast

2010-2013

Sogneprest Berit Øksnes, Skiptvedt

Vara

2010-2013

Professor Magne Raundalen, Ulset i Hordaland

Vara

2010-2013

Professor Helge Østby, Bergen

Vara

2010-2013

Markedssjef Beate Bø Nilsen, Sortland

Vara

2010-2013

Professor Gerd von der Lippe, Bø i Telemark

Vara

2010-2013

AP-politiker Saera Khan, Oslo

Vara

2010-2013

KrFRr-politiker og forfatter Marit Elisebeth Totland, Husnes

Vara

2010-2013

Daglig leder Thomas Berland, Bergen

Vara

2010-2013

Konsulent Jan Otto Fredagsvik, Frøya

Vara

2010-2013

Varaordfører Pål Morten Borgli, Sandnes

Vara

2010-2013

Fylkesråd for utdanning Kent Gudmundsen, Tromsø

Vara

2010-2013

Lærer Elisabeth Skogrand, Heggedal

Vara

2010-2013

Lege Per Kristian Skulberg, Spydeberg

Vara

2010-2013

Virksomhetsleder Ann Jorid Henriksen, Nesseby

Vara

2010-2013

Sylfest Lomheim erstattet Steinar Ness som nestleder i rådet høsten 2011 etter at Ness var blitt oppnevnt som styremedlem i NRK.

Vara

2010-2013

Tidligere generalsekretær Per Edgar Kokkvold, Drøbak. Leder

Fast

2014-2017

Medieforsker Kjersti Thorbjørnsrud, Oslo. Nestleder

Fast

2014-2017

Markedssjef Beate Bø Nilsen, Sortland

Fast

2014-2017

Medieforsker Torgeir Uberg Nærland, Bergen *

Fast

2014-2017

Redaktør Vebjørn Selbekk, Moss *

Fast

2014-2017

Førstelektor Elin Ørjasæter, Oslo

Fast

2014-2017

Seniorrådgiver i Sametinget, Katri Somby, Tana

Fast

2014-2017

Rådmann May-Helen Molvær Grimstad, Giske

Fast

2014-2017

Informasjonssjef Torvild Sveen, Biri *

Fast

2014-2017

Nestleder i KS, Mette Gundersen, Kristiansand

Fast

2014-2017

Tidl. stortingspolitiker Sigvald Oppebøen Hansen, Nissedal

Fast

2014-2017

Informasjonsdirektør Finn Egil Holm, Sande

Fast

2014-2017

Dommer i forliksrådet Afshan Rafiq, Oslo

Fast

2014-2017

Konsulent Marvin Wiseth, Trondheim

Fast

2014-2017

Tidl. redaktør Thor Bjarne Bore, Stavanger

Vara

2014-2017

Formidlingssjef Randi W Haugen, Trondheim

Vara

2014-2017

Leder i Landslaget for lokalaviser Rune Hetland, Vikebygd

Vara

2014-2017

Advokat Jens Johan Hjort, Tromsø

Vara

2014-2017

Ordfører Espen Granberg Johnsen, Lillehammer

Vara

2014-2017

Lege Bushra Ishaq, Oslo *

Vara

2014-2017

Ordfører Inger Løite, Gjerstad

Vara

2014-2017

Kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen, Oslo

Vara

2014-2017

Rettighetsleder i SOS Barnebyer Elizabeth Lie, Heggedal

Vara

2014-2017

Daglig leder Inger Gunn Sande, Brønnøysund

Vara

2014-2017

Medieforsker Erik Knudsen, Bergen *

Vara

2014-2017

Tidl. Journalist, nå kommunaldirektør Ola By Rise, Trondheim

Vara

2014-2017

Tidl. byråd Henning Warloe, Bergen

Vara

2014-2017

Tidl. Høyskolerektor Steinar Pedersen

Vara

2014-2017

* Vebjørn Selbekk, Moss erstattet Frank Rossavik som fast medlem høsten 2015.

Vara

2014-2017

* Torvild Sveen, Biri erstattet Erlend Grimstad som fast medlem høsten 2015

Vara

2014-2017

* Torgeir Nærland, Bergen erstattet Hallvard Moe som fast medlem høsten 2015

Vara

2014-2017

* Bushra Ishaq erstattet Hanna W. Kvam, Oslo som varamedlem høsten 2015

Vara

2014-2017

* Erik Knudsen, Bergen erstattet Ola By Rise som varamedlem våren 2016

Vara

2014-2017

Leder: Adm.dir Julie Brodtkorb, Oslo

Fast

2018-2021

Nestleder: Forsker Torgeir Uberg Nærland, Bergen

Fast

2018-2021

Lege Bushra Ishaq, Oslo

Fast

2018-2021

Redaktør Vebjørn Selbekk, Moss

Fast

2018-2021

Førsteamanuensis Eiri Elvestad, Borre

Fast

2018-2021

Konseptutvikler Marius Karlsen, Tromsdalen

Fast

2018-2021

Pensjonist Tove Karoline Knutsen, Tromsø

Fast

2018-2021

Pensjonist Marvin Wiseth, Trondheim

Fast

2018-2021

Pensjonist Trude Drevland, Bergen

Fast

2018-2021

Advokat Ove Vanebo, Oslo

Fast

2018-2021

Bonde Kathrine Kleveland, Holmestrand

Fast

2018-2021

Akhtar Chaudhry, Oslo

Fast

2018-2021

Kommunikasjonsdirektør Bente E. Engesland, Oslo

Vara

2018-2021

Generalsekretær Rune Hetland, Vikebygd

Vara

2018-2021

Rådgiver Ida Aalen, Oslo

Vara

2018-2021

Daglig leder Inger Gunn Sande, Brønnøysund

Vara

2018-2021

Formidlingssjef Randi Wenche Haugen, Trondheim

Vara

2018-2021

Postdoktor Erik Knudsen, Bergen

Vara

2018-2021

Ordfører Espen Granberg Johnsen, Lillehammer

Vara

2018-2021

Ordfører Inger Løite, Gjerstad

Vara

2018-2021

Advokat Jens Johan Hjorth, Tromsø

Vara

2018-2021

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Lier

Vara

2018-2021

lb Thomsen, Nittedal

Vara

2018-2021

Høyskolelektor Joakim Karlsen, Halden

Vara

2018-2021

Anders Tyvand, Tønsberg

Vara

2018-2021

Leder: Redaktør Snorre Serigstad Valen, Trondheim

Fast

2022-2025

Nesteleder: Forsker Vilde Schanke Sundet, Oslo

Fast

2022-2025

Redaktør Luqman Wadood, Stavanger

Fast

2022-2025

Forfatter Sumaya Jirde Ali

Fast

2022-2025

Pensjonist Tove Karoline Knutsen, Tromsø

Fast

2022-2025

Kommunikasjonssjef Martin Henriksen, Jessheim

Fast

2022-2025

Politiker Stine Renate Håheim, Oslo

Fast

2022-2025

Pensjonist Trude Drevland, Bergen

Fast

2022-2025

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Lier

Fast

2022-2025

Pensjonist Jan Bøhler, Oslo

Fast

2022-2025

Rådgiver Anne Toril Eriksen Balto, Karasjok

Fast

2022-2025

Jurist Anders Anundsen, Larvik

Fast

2022-2025

Seniorrådgiver Akhtar Chaudhry, Bergen

Fast

2022-2025

Bård Borch Brøndlund Michalsen, Harstad

Vara

2022-2025

Hilde Kristin Dahlstrøm, Grimstad

Vara

2022-2025

Steffen Tomt, Oslo

Vara

2022-2025

Cora Alexa Døving, Oslo

Vara

2022-2025

Ingalill Olsen, Havøysund

Vara

2022-2025

Abdullah Alsabeehg, Oslo

Vara

2022-2025

Harald Furre, Kristiansand

Vara

2022-2025

Kent Gudmundsen, Bærum

Vara

2022-2025

Gunnar Kvassheim, Egersund

Vara

2022-2025

Ordfører Ida Stuberg, Inderøy

Vara

2022-2025

Nora Celine Warholm Essahli, Oslo

Vara

2022-2025

Jurist Jøran Kallmyr, Drøbak

Vara

2022-2025

Guri Idsø Viken, Tvedestrand

Vara

2022-2025