Lover å spille elektronika

Programmet DJ Friendly gjenoppstår ikke, men radiosjef Marius Lillelien lover at NRK skal fortsette å spille elektronikamusikk.

Elektronika i Vestlandshallen

Folk som elsker elektronika har mobilisert stort for at NRK skal fortsette å tilby denne musikksjangeren.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

Engasjementet har vært utrolig stort etter at NRK bestemte å legge ned programmet DJ Friendly, som har servert elektronikamusikk på NRK P3.

Stort engasjement

Flere hundre har klaget sin nød over beslutningen til Kringkastingsrådet, rådet diskuterte saken på sitt novembermøte, og i årets første møte ble nedleggelsen av programmet igjen tatt opp.

Det skjedde etter 350 nye klager til rådet og et stort engasjement på Facebook med hele 13 500 i DJ Friendly-gruppa, som rådet også har merket seg.

NRKs radiosjef, Marius Lillelien

NRKs radiosjef, Marius Lillelien, lover at elektronikamusikk skal bli å høre både på NRK P3 og andre radiokanaler, også etter at programmet DJ Friendly er blitt lagt ned.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Les også: Klagestorm på DJ Friendly-nedleggelse

Programsetting ikke rådets oppgave

Kringkastingsrådets leder Per Edgar Kokkvold påpekte da også hvor privilegert NRK er med så stor entusiasme omkring sine programmer.

- Samtidig er det ikke riktig at Kringkastingsrådet legger seg bort i NRKs programsetting og at de velger å legge ned enkeltprogrammer, påpekte Kokkvold.

NRKs radiosjef Marius Lillelien redegjorde for beslutningen om å legge ned programmet, men lovte samtidig at NRK skal fortsette å spille elektronika. Både på NRK P3 og andre radiokanaler.

Bredt sjangermessig musikktilbud

- NRK skal ha et bredt sjangermessig musikktilbud, og NRK skal tilby musikk radiolytterne ikke får på andre kanaler, sa Lillelien.

Han lovte derfor å se nærmere på hvordan NRK skal tilby elektronika framover. - Både på NRK P3 og på andre kanaler skal vi fortsatt spille elektronika. Vi skal både ha det i bakhodet når vi rekrutterer nye DJ-er på P3, og vi skal se på hvordan vi kan spille mer elektronika i andre flater. Vi skal også se på om vi kan fortsette å tilby elektronika i den flata DJ Friendly hadde på lørdagskveldene, fortsatte han.

Radiosjef Marius Lillelien sa også at å se på hvordan NRK skal dekke og tilby musikk fra ulike sjangre blir en viktig del av arbeidet når en ny musikkstrategi for radioen nå skal utarbeides.