Kritiske til pelsdokumentar

Kringkastingsrådet mener NRK kunne bidratt til en god debatt om pelsdyrnæringen uten å utfordre kravene til kildekritikk og saklighet, slik det ble gjort i dokumentaren "Pels".

Dyrevernaktivister har gang på gang filmet på pelsfarmer og dokumentert brudd på god dyrevelferd. Etterpå har Norges Pelsdyralslag lovet å rydde opp. De har forsikret at bildene kun viser enkeltstående tilfeller og ikke er representative for bransjen. Men hva skjer når en dyreverner utgir seg for å være interessert i å starte med pelsdyroppdrett, og ber om å få opplæring på noen av gårdene bransjeorganisasjonen selv anbefaler?

Kringkastingsrådet mener Brennpunkt-dokumentaren "Pels" ble et sammenhengende partsinnlegg i debatten om pelsdyrnæringens framtid i Norge.

Mot to stemmer samlet rådet seg om en uttalelse som kritiserer Brennpunkt-dokumentaren som ble sendt i desember.

Kringkastingsrådet mener programmet ble et sammenhengende innlegg i debatten om pelsdyravl fra en part i saken.

Skjærer hele bransjen over en kam

Rådet mener programmet presenterer enkeltsituasjoner på en ensidig måte. Slik at en hel bransje blir kritisert uten at det dokumenteres at dette gjelder hele næringen.

I sin uttalelse slår Kringkastingsrådet fast at NRK kunne bidratt til en god debatt om pelsdyrnæringen uten å utfordre kravene til kildekritikk og saklighet slik det ble gjort i dette tilfellet.

Falsk identitet og skjult kamera

Programmet var en innkjøpt produksjon, mye basert på opptak fra en pelsdyraktivist. Ved hjelp av falsk identitet og skjult kamera infiltrerte han en norsk pelsdyrfarm og avslørte flere brudd på dyrevernbestemmelsene.

Under Kringkastingsrådets plenumsbehandling av de ti klagene som har kommet på programmet innledet to fagpersoner fra Pelsdyrutvalget som har utredet om næringens framtid i Norge.

Både veterinær Katrine Ryeng og instituttstyrer Torstein Steine ved universitet på Ås mente Brennpunkt-dokumentaren ikke gå et representativt bilde av situasjonen for norsk pelsdyrnæring.

En ytring i samfunnsdebatten

NRKs redaktør Lars Kristiansen påpekte at dokumentaren måtte sees som en ytring i samfunnsdebatten. Han sa NRK hadde vært i sterk tvil om de skulle sende dokumentaren, men konkludert med at filmen ga informasjon det ville være umulig å gi på en annen måte.

To av Kringkastingsrådets medlemmer, Frank Rossavik og Marvin Wiseth, støttet NRK i at det var riktig å sende dokumentaren slik, men et stort flertall samlet seg om en kritisk uttalelse.

- Brennpunkt-redaksjonen har ikke gjort nok for å underbygge de påstander som settes fram i filmen, konkluderte rådets nestleder Kjersti Thorbjørnsrud.

Brennpunkt-dokumentaren er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg.