Kringkastingsrådet

Kontakt Kringkastingsrådet:

Har du positive eller negative reaksjoner på noe av det du ser eller hører på radio, fjernsyn eller nett kan du henvende deg til Kringkastingsrådet.

Opplysninger du gir til NRK.

Vi behandler personopplysninger for å kunne behandle og svare på din henvendelse til Kringkastingsrådet. Til dette arbeidet trenger vi ditt navn og din e-postadresse.

Utlevering av opplysninger.

NRK og Kringkastingsrådet er omfattet av offentleglova. Det betyr at din henvendelse kan bli gjenstand for innsyn fra media, forskere med flere. Ved krav om innsyn utleveres henvendelsens innhold.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene?

Vi skal ikke lagre opplysninger om deg lenger enn det som er nødvendig. Samtidig er NRK og Kringkastingsrådet omfattet av arkivforskriften, og vi må derfor journalføre din henvendelse.

Trekke henvendelsen

Du kan trekke henvendelsen din fra behandling i Kringkastingsrådet. Det gjør du ved å sende en epost til rådssekretær Erik Skarrud.

Vi gjør oppmerksom på at vi journalfører henvendelser fortløpende. Det betyr at dine personopplysninger vil fremgå av journalen også etter at du har trukket din henvendelse fra behandling i Kringkastingsrådet.

Personvern i NRK.

Du kan lese mer om hvordan NRK behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.

Laster innhold, vennligst vent..

Hva skjer med min henvendelse?

Din henvendelse blir lagt inn i dokumentene til neste møte. Hvis det er mindre enn to uker til møtet blir trolig henvendelsen liggende over til møtet etter førstkommende.

Møtedatoene for rådet finner du her.

Alle henvendelser til rådet sendes til medlemmene i rådet og ledelsen i NRK. En del av henvendelsene blir besvart av NRK. Ikke alle henvendelser blir diskutert på møtene i rådet, men alle blir lest.

Her kan du også se møtene direkte, eller se opptak fra tidligere møter - se kringkastingsradet.no.

Kringkastingsrådets oppgave er å se overordnet på NRKs programvirksomhet og tilbud til publikum.

Rådet kan både ta opp saker på eget initiativ, behandle innsendte klager og drøfte saker som kringkastingssjefen legger fram for rådet.

Selve rådet består av 14 medlemmer oppnevnt av regjeringen og Stortinget. NRKs toppledelse er alltid til stede på rådsmøtene.

Dersom du har spørsmål om NRKs programtilbud eller leter etter noe som er sendt i NRK kan du henvende deg til NRKs Publikumsservice.

Spørsmål om lisensen kan du rette til NRKs lisensavdeling.

Hvordan henvende seg til Kringkastingsrådet?

Du kan henvende deg til Kringkastingsrådet via skjemaet du finner på denne siden, ved å sende en e-post eller sende et brev.

E-post: kringkastingsradet@nrk.no

Postadresse:

Kringkastingsrådet

NRK
Postboks 2450 Torgarden
7005 Trondheim

Erik Skarrud er rådssekretær. Han kan kontaktes på telefon 95 07 74 14.

Les mer: Alt om Kringkastingsrådet

NRKs Publikumsservice

Andre henvendelser, tilbakemeldinger, ris, ros eller konkrete spørsmål knyttet til NRKs programmer eller tilbud kan rettes til NRKs Publikumsservice.

De svarer både på dag- og kveldstid på telefon 23 04 70 00 eller via e-post til info@nrk.no.

Alle henvendelser blir registrert og gitt videre til de aktuelle redaksjoner og avdelinger.

NRKs Publikumsservice kan også hjelpe deg med kopier av programmer til privat bruk.

Les mer: Alt om NRKs Publikumsservice