Hopp til innhold
Info fra NRK

Korona-sang og id i K-rådet

Korona-sang i NRK Super og "Festen etter fasten" hvor NRK markerte den muslimske høytiden id ble tatt opp i Kringkastingsrådet onsdag 10. juni.

Rima Iraki leder programmet «Festen etter fasten – Id mubarak» 2020.

Kringkastingsrådet så nærmere på programmet "Festen etter fasten" på NRK1 søndag 24. mai hvor Rima Iraki var programleder.

Foto: NRK

Totalt har det kommet 901 henvendelser til rådet fra publikum siden forrige møte. I likhet med i april blir dette siste møtet før sommeren også et forkortet, digitalt møte.

Hele 601 av de 901 henvendelsene som er kommet til rådet gjelder programmet "Festen etter fasten" som var en markering av den muslimske høytiden id hvor muslimer verden over feirer at fasten er over.

Langt fra alle som har henvendt seg til Kringkastingsrådet har kritisert NRK for programmet. Av de 601 henvendelsene er hele 172 positive til at NRK markerte den muslimske høytiden på denne måten.

Rådssekretær Erik Skarrud sier han ikke kan huske at Kringkastingsrådet har mottatt så mange positive henvendelser om en sak.

Se opptak av Kringkastingsrådet onsdag 10. juni 2020.

Korona-sang

En sang NRK Supernytt hadde om korona skal rådet også se nærmere på. Her har det kommet inn et hundretalls henvendelser fra folk som mener denne sangen var rasistisk og diskriminerende.

I plenum skal Kringkastingsrådet og ta for seg hvordan behovet for lokalnyheter ivaretas i store NRK-regioner og et innslag Satiriks hadde og trakk tilbake om Tom Hagen blir også gjenstand for diskusjon i Kringkastingsrådet onsdag 10/6.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet onsdag 10. juni 2020.

Videokonferanse

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb.

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1100 Pause

Kl 1130 Oppdatering på koronapandemien og innholdstilbudet fra NRK.

Kl 1215 Informasjon fra kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.


Neste møte i Kringkastingsrådet er 17. september.