Acer-dekning i Kringkastingsrådet

Klager på mangelfull NRK-dekning i Acer-saken samt temaene hørbarhet, mediemangfold og sosiale medier stod på programmet i Kringkastingsrådet 26. april.

Se opptak av møtet i Kringkastingsrådet 26. april 2018.

Hele 671 av de totalt 886 henvendelsene rådet har mottatt siden forrige møte gjelder NRKs dekning av striden rundt EUs energibyrå Acer og om Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke.

Særlig har interesseorganisasjonen "Stopp Acer" mobilisert i forbindelse med møtet i Kringkastingsrådet.

Henvendelser om ubåt-Madsen-saken i Danmark, Marit Bjørgen eller Beat for Beat og bortklipping av 22. juli-referanse i påskekrim er også i bunken Kringkastingsrådet har foran seg på aprilmøtet.

Hørbarhet tema

Henvendelser om hørbarhet i NRK-programmene er en gjenganger blant henvendelsene til rådet og blir denne gang eget tema på møtet.

NRKs tilgjengelighetssjef Siri Antonsen vil fortelle hva NRK gjør for at programmene skal være best mulig tilgjengelig for alle, mens Sindre Falk fra Hørselshemmedes Landsforbund vil fortelle om hvordan alle de som hører dårlig opplever dette.

NRK og mediemangfoldet

Kringkastingsrådet vil også se på Medietilsynets rapport om hvordan NRK bidrar til og påvirker mediemangfoldet. Her innleder direktør Mari Velsand i Medietilsynet og Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Siste tema på møtet torsdag 26. april er hvordan NRK kommuniserer med publikum på sosiale medier. Her blir det innledning ved Laurie MacGregor, rådgiver for sosiale medier i NRK.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 26. april 2018, møterom Balkongen, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb.

Kl 0915 Tilgjengelighet og hørbarhet i NRK.

Hva NRK gjør for at programmer skal være best mulig tilgjengelig for alle. Med spesielt fokus på hørbarhet. Innledning v/tilgjengelighetssjef Siri Antonsen i NRK og Sindre Falk i Hørselshemmedes Landsforbund.

Kl 1000 Pause

Kl 1015 NRKs bidrag til mediemangfold.

10. april la Medietilsynet fram sin rapport om hvordan NRK bidrar til og påvirker innholdsmangfoldet og hvilken virkning dette har på medieaktører som har kommersielle inntekter. Innledning v/ direktør Mari Velsand i Medietilsynet og Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Kl 1115 Lunsj

Kl 1215 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1330 Hvordan NRK kommuniserer med publikum på sosiale medier.

Innledning v/ Laurie MacGregor, rådgiver for sosiale medier i NRK.

Kl 1415 Informasjon fra NRKs ledelse v/K-sjef Thor Gjermund Eriksen.

Neste møte i Kringkastingsrådet er tirsdag 12. og onsdag 13. juni og holdes i Bergen.