Informasjon fra NRK

"Jeg mot meg" i Kringkastingsrådet

Serier som "Jeg mot meg" og "Helene sjekker inn" var tema i Kringkastingsrådet torsdag 25. oktober. Hvordan ivaretar NRK de medvirkende som stiller opp, var blant spørsmålene som stilles. Se igjen opptak av møtet her.

Det er siste gangen gruppa samles, og Peder har endel han ønsker si til dem. Amund strever fortatt med tunge tanker, men for de fleste andre begynner å få syn på hva som skal til for å få det bedre. Vi får se hvordan alle deltagerne har det helt mot slutten av gruppesamtalene, og glimt inn i deres nye liv tre måneder senere.

Serier som "Jeg mot meg" viser mennesker som har en utfordrende hverdag. Hvordan NRK ivaretar de medvirkende som stiller opp i slike serier var tema i Kringkastingsrådet 25. oktober.

359 henvendeler er kommet til rådet siden forrige møte. Behandling av disse er første punkt på Kringkastingsrådets oktobermøte.

Eirik Solheim fra NRK Beta forteller om den rivende utviklingen som skjer innen teknologi og media.

Et hovedtema på torsdagens møte blir "Mennesker i en utfordrende hverdag". Her settes søkelyset på NRK-serier som viser medvirkende med en utfordrende hverdag.

Rådet skal få høre hva NRK tenker om etikken i forbindelse med slike serier og om hvordan de medvirkende ivaretas.

Som kjent har det har vært offentlig debatt rundt denne type innhold og rådet skal få vite mer om hvordan NRK planlegger og gjennomfører produksjonen av slike serier.

Møte
Klager
Publikum
Debatt
Innlegg

Se opptak av møtet i Kringkastingsrådet torsdag 25. oktober.

---

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet torsdag 25. oktober

Møterom Balkongen, Radiohuset, Marienlyst.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Julie Brodtkorb

Kl 0910 Gjennomgang av henvendelser til rådet

Kl 1100 Lunsj

Kl 1200 Teknologisk utvikling

Det skjer en rivende utvikling innen teknologi og media. Eirik Solheim i NRK Beta forteller og viser eksempler.

Kl 1245 Pause

Kl 1300 Mennesker i en utfordrende hverdag

Serier som "Jeg mot meg", "Helene sjekker inn" med flere skaper interesse og oppslutning, men også debatt. Hvilke etiske utfordringer har programskaperne bak disse seriene og hvordan ivaretas de medvirkende?

Innledninger:

  • Konstituert mediedirektør Marius Lillelien i NRK.
  • "Jeg mot meg" - v/programredaktør Gitte Calmeyer, produsent Elisabeth Stabell og psykolog Peder Kjøs prosjektleder.
  • "Helene sjekker inn" – v/Kjersti Brokhaug.
  • Temadager i NRK Super - Cathrine Simonsen.
  • Kommende serie fra P3 - Cecilie Kåss Furuseth og Pernille Wroldsen.

Kl 1430 Informasjon fra NRKs ledelse v/Thor Gjermund Eriksen

Neste møte torsdag 22. november.