Vil flytte til fraflyttingstruet bygd. Nektes å bygge på hjemgården.

SANDVOLL (NRK): Kommunen jubler over at noen vil flytte til den fraflyttingstruede bygden. Likevel får ikke paret bygge på hjemgården.

Kvinnherad, Sandvoll, slektsgård

KJEMPER FOR Å BOSETTE SEG PÅ SLEKTSGÅRDEN: Rita Handeland (27) og samboeren Håvard Røyrvik (27) ønsker å bygge nytt hus på tomten Rita skal arve på slektsgården.

Foto: Tale Hauso / NRK

Rita Handeland (27) flyttet hjem til Sandvoll i Kvinnherad med samboeren Håvard Røyrvik (27).

Planen var å bygge nytt hus på tomten Rita skal arve på slektsgården på Sandvoll. Men etter halvannet år med søknader og klager, ser det mørkt ut.

På tross av at kommunen har sagt ja til planene to ganger, og jubler over at noen vil flytte til den fraflyttingstruede bygden, har Fylkesmannen sagt nei begge gangene.

– Hvis de ikke vil ha fraflytting fra distriktene, bør de kanskje se på regelverket og vurdere om det faktisk skal være så strengt, sier Røyrvik.

Det var Kvinnheringen som først omtalte saken.

Kvinnherad, Sandvoll

UBRUKT INNMARK: Tomten egner seg ikke for dyrking, da den ligger på en bakketopp med en stor steinrøys.

Foto: Tale Hauso / NRK

Kommunen sier ja, men Fylkesmannen nekter

Selve tomten er ubrukt innmark, fordi det bratte terrenget ikke egner seg for dyrking.

– Her borte er det bare en steinrøys, selv om kartet viser at det er dyrket mark, forteller Røyrvik.

Paret har invitert Fylkesmannen på befaring, uten resultat. De synes det er synd at Fylkesmannen har sagt nei uten å ha sett på tomten.

– Over hele Handeland er vi omringet av store bakker, men akkurat denne lille flekken her skal de beskytte så voldsomt. Med ingen tilkomst og skråninger på hver sin kant, sier Handeland.

Kvinnherad, Sandvoll, gård

UTSIKT FRA TOMTEN: Paret ønsker å bygge på en bakketopp, der det er ubrukt innmark ved den nedlagte gården.

Foto: Tale Hauso / NRK

Klaget saken inn til departementet

– Forvaltningskomiteen i kommunen har enstemmig bestemt at de ønsker å gi dispensasjon, sier varaordfører Hans Inge Myrvold (Sp) i Kvinnherad kommune.

Fylkesmannen i Vestland klaget saken inn til departementet, som utpekte Fylkesmannen i Rogaland til å avgjøre saken. Fylkesmannen i Rogaland har også avslått søknaden.

Kommunen reagerer på at Fylkesmannen har sagt to ganger, uten å ha vært på befaring. Nå har Kvinnherad kommune sendt brev og etterlyser befaring og dialog.

Hans Inge Myrvold, varaordførar (Sp) i Kvinnherad

KOMMUNEN SIER JA: Varaordfører i Kvinnherad kommune, Hans Inge Myrvold, sier kommunen nå venter på svar fra Fylkesmannen i Rogaland.

Foto: Kvinnherad kommune

– Nå har vi en klar forventning om at Fylkesmannen svarer oss. I denne saken ønsker vi at han kommer på en befaring, sier Myrvold.

Kommunen mener saken har flere likhetstrekk med en sak NRK omtalte på Søreide i Høyanger i fjor. Saken fikk stor oppmerksomhet nasjonalt, og saken ble til slutt løst etter at Fylkesmannen dro på befaring.

– Det er jo det vi etterlyser her også. Vi vil ha de gode løsningene, fremfor harde avslag.

– Ikke nødvendig med befaring

NRK har vært i kontakt med Fylkesmannen i Vestland. De bekrefter at de har mottatt brevet fra ordføreren, men vil ikke kommentere saken.

– Det skal veldig mye til for å kunne gi dispensasjon når det er jordvern som står på spill, sier avdelingsdirektør Lone Merethe Solheim hos Fylkesmannen i Rogaland.

Solheim forteller at å ta vare på matjorden går over personlige hensyn, da det finnes andre mulige områder i nærheten å bosette seg på.

Lone Merethe Solheim

VENTER PÅ FORESPØRSELEN: Avdelingsdirektør Lone Merethe Solheim ved Fylkesmannen i Rogaland forteller at det skal mye til for å gi dispensasjon, når det er jordvern som står på spill.

Foto: Magnus Stokka

– Vi gjør en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om det er nødvendig å dra på befaring. Vi gjør det ikke i veldig mange saker, men i en del saker. Ut fra den konkrete vurderingen vår her, så vi ikke at det var nødvendig.

Det unge paret forteller at de vil fortsette å jobbe for å få bygge på tomten.

– Vi kjemper fortsatt videre, men hvis vi ikke får bygge her må vi bare flytte, sier Handeland.