NRK Meny
Normal

Varsler ny runde om flytevestpåbud

Påbudet om flytevest i båter under åtte meter har ikke gitt synlige utslag på ulykkesstatistikken, viser en fersk rapport. Nå vil Ove Trellevik (H) i næringskomiteen ha loven opp til ny diskusjon.

Bruker flytevest

FLYTEVEST: Påbudet om flytevest gjelder for alle i båt under åtte meter.

Foto: Keilen, Berit / NTB scanpix

Loven som påbyr flytevester i fritidsbåter under åtte meter trådte i kraft 1. mai i fjor. I en fersk rapport konkluderer Oxford Research med at det ikke er mulig å påvise at den ett år gamle loven har hatt effekt på antall dødsulykker fra fritidsbåt.

​I fjor var det 37 dødsulykker, ni flere enn i 2014. Hittil i år er ti personer omkommet.

Ove Trellevik

NY DISKUSJON: Ove Trellevik i næringskomiteen på Stortinget vil ha ny diskusjon om påbudet.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Det er huller og åpenbare svakheter i regelverket, noe denne rapporten også peker på. Det er gode grunner til å gå gjennom anbefalingene i rapporten og vurdere tiltak for å dekke disse hullene, sier Ove Trellevik som sitter i næringskomiteen på Stortinget.

Anbefaler å fjerne grensen på åtte meter

I rapporten fra Oxford Research anbefales det å opprettholde påbudet, men å fjerne åttemetersgrensen.

– Det er riktignok fra fritidsbåter under åtte meter at de fleste ulykker skjer, men det begrunner ikke at det er her risikoen er høyest. Det betyr bare at det er et stort antall fritidsbåter under åtte meter, sier prosjektleder André Flatnes i Oxford Research.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen støtter forslaget om å fjerne åttemetersgrensen.

– Sjøfartsdirektoratet har tilrådet et påbud. Men det hadde vært naturlig å ta vekk lengdebegrensningen knyttet til båter under åtte meter, sier Akselsen. Han ønsker seg også mer synlig politi på fjorden til å håndheve loven.

– Skal loven ha en hensikt, må den håndheves, sier Akselsen, som likevel har en bestemt oppfatning av at båtfolket tar påbudet på alvor.

– Vi så at salget av redningsvester gikk rett i taket, og det er et viktig påbud, sier han.

– Bør gjelde alle eller ingen

Ove Trellevik mener at et påbud om redningsutstyr bør gjelde for alle i båt, eller ingen.

– Det er mange som ikke blir omfattet av dette regelverket. som likevel er i en faresone. Åttemetersgrensen betyr for eksempel at de som sitter i rib-båter i åpen sjø ikke trenger redningsvest, mens du trenger redningsvest i en liten, saktegående snekke, sier Trellevik.

Han mener regelverket må justeres slik at det fungerer for alle i risikosonen.

– I næringskomiteen var vi delte da saken ble behandlet, og det var et påbud som ble vedtatt med minst mulig flertall. Mange ønsket det ikke, nettopp fordi det finnes grensetilfeller som er veldig vanskelig å lovfeste.

Nå ligger evalueringen hos regjeringen.

– Jeg forventer at det blir ny debatt om dette når vi møtes igjen på Stortinget til høsten, sier Trellevik.