Trafikken av unge dopselgere bremset da parken stengte

Markant nedgang i tilreisende narkoselgere fra Oslo etter stengingen av Nygårdsparken. – Parken var en døgnåpen salgsbod. Nå er det vanskeligere å finne kundene, sier politiet.

Jernbanestasjonen Bergen

FÆRRE KOMMER FRA OSLO: Tidligere var det vanlig at politiet påtraff narkoselgende asylsøkere fra Østlandet på Bergensbanen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Olav Valland

SER RESULTATER: Politistasjonssjef Olav Valland har registret nedgang i antall tilreisende narkoselgere etter stengingen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

I 2014 registrerte politiet i Bergen en rekke saker hvor enslige mindreårige asylsøkere kom med tog fra Oslo til Bergen. Flere av disse var registrert som savnet fra asylmottak på Østlandet.

– Nesten uten unntak hadde de som formål å oppsøke Nygårdsparken, som da var viden kjent som et omsetningssted for narkotika, forteller politistasjonssjef Olav Valland ved Bergen sentrum politistasjon.

– Ikke lenger til duk og dekket bord

Ifølge politiførstebetjent Hans Salbu ved utlendingsseksjonen i Hordaland politidistrikt var reisene ofte organisert av eldre asylsøkere.

Vi har etterretningsopplysninger om at disse personene har funnet andre plasser å oppholde seg.

Politiførstebetjent Hans Salbu

– Nygårdsparken var mer eller mindre en døgnåpen salgsbod. Men etter at parken ble stengt i august i fjor, er det blitt helt annerledes for selgerne.

– Det er blitt vanskeligere å identifisere kundene. Selgerne kommer ikke til duk og dekket bord lenger, sier Valland.

Politi i Nygårdsparken

STENGT: Nygårdsparken var kjent som Nord-Europas største åpne russcene. I august i fjor ble sommeren stengt og narkomiljøet kastet ut.

Foto: NRK

Mener flere har forlatt landet

Nygårdsparken i Bergen ble stengt 25. august i fjor , etter nærmere 50 år som åpen russcene. Parken blir nå pusset opp, og det er satt opp store gjerder i parken for å hindre narkohandel.

Nesten ett år etter stengingen av parken, har politiet merket en markant nedgang i asylsøkere som kommer til Bergen for å oppsøke rusmiljøet i byen.

Politi i Vågsbunnen i Bergen

SPREDT MILJØ: Rusmiljøet har nå spredt seg rundt i byen, blant annet til her i Vågsbunnen.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Problemet er langt fra borte, men vi har registrert en nedgang. Vi har etterretningsopplysninger om at disse personene har funnet andre plasser å oppholde seg. Noen har også reist fra landet, sier Salbu

Prøver å hindre nye russcener

Politiet i byen har satt inn store ressurser på å hindre etablering av andre russcener i byen etter stengingen av parken. Både ved flere av Bybanens stoppesteder og i Vågsbunnen har det i etterkant vært større ansamling av rusmisbrukere.

Valland sa også ved stengingen at politiet ville prioritere kampen mot utenlandske narkoselgere som oppholder seg ulovlig i landet.