Fylkeslege: Ingen journalsnoking ved Bergensklinikkene

Administrerende direktør Ole Hope i Bergensklinikkene ble beskyldt for å hente ut informasjon fra pasientjournaler på ulovlig vis. Det mener fylkeslegen er feil.

Helga Arianson, fylkeslege i Hordaland

LOV: Administrerende direktør for Bergensklinikkene, Ole Hope, hadde lov til å be en administrativ ansatt om å hente ut opplysninger fra pasientjournaler, slår fylkeslege Helga Arianson fast.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I august varslet den suspenderte fagdirektøren ved Bergensklinikkene, Kari Lossius, om ulovlig snoking i pasientjournaler.

Hun mente administrerende direktør ved Bergensklinikkene, Ole Hope, hadde brutt journalforskriften da hun og klinikksjef Eva Løvaas ble beskyldt for grov feilrapportering.

Begge blir holdt ansvarlige for feilrapportering av inntil tusen døgnopphold til en verdi av mellom tre og fem millioner kroner.

Hvordan administrerende direktør og styret hadde fått tilgang til informasjonen, undret de seg over og fryktet at en ansatt uten fagkompetanse hadde hentet ut sensitiv pasientinformasjon.

– Jeg reagerer med vantro på at en administrerende direktør kan gjøre noe sånt. At han kan be sine ansatte om å hente ut pasientjournaler, sa Kari Lossius til NRK i august.

Saken ble varslet til fylkeslegen som nå har kommet med sin konklusjon: Ole Hope hadde lov til å be en administrativ ansatt om å hente ut informasjon fra pasientjournaler.

Det var BA som først omtalte beslutningen.

Hadde lov til å hente ut informasjon

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, støtter seg på helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasientjournalforskriften i sin vurdering.

«Etter vår vurdering klart at også andre enn helsepersonell kan behandle og gi opplysninger fra pasientjournal til virksomhetens ledelse. Vi finner derfor at administrerende direktør Ole Hope ved hjelp av en merkantilt ansatt hadde adgang til å hente ut de aktuelle opplysningene fra pasientjournal for å kartlegge hvor mange pasienter som hadde forlatt klinikken før avtalt utskrivingsdato første halvår i 2018», skriver fylkeslegen i sin konklusjon.

Ole Hope

AVVISTE Å HA HANDLET ULOVLIG: Ole Hope avviste konsekvent at han hadde handlet ulovlig. Han poengterte at det ikke dreide seg om detaljerte pasientopplysninger, men kun om såkalte styringsdata.

Foto: Anders Ekanger / NRK

I sin vurdering skriver fylkeslegen at dataene var anonymisert og oversiktene som ble hentet ut viste ikke navn på pasientene. Dokumentene inneholdt kun pasientnummer, dato for innskriving og utskriving og tidspunktet pasientene faktisk forlot klinikken.

I likhet med Hope påpeker fylkeslegen at informasjonen var nødvendig for å få oversikt over avvik i rapporteringen av liggedøgn.

Lossius: – Overrasket

Lossius sier til BA at hun er overrasket.

– Det er bra hvis det ikke har vært snoket i strid med loven. Jeg er trygg på at fylkeslegen har gjort et grundig arbeid med dette. Men vanlig praksis har vært at det kun er behandlere som kan hente ut denne typen taushetsbelagt informasjon, sier den suspenderte fagdirektøren.

Kari Lossius

SUSPENDERT: Kari Lossius har arbeidet i mer enn 20 år ved Bergensklinikkene, før hun ble suspendert i august i år. Hun varslet fylkeslegen om mulig brudd på journalforskriften.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Kommunikasjonsdirektør i Bergensklinikkene, Lene Towsen, sier de er glade for at fylkeslegen nå har bekreftet at pasientenes personvern ble ivaretatt av ledelsen.

– Det er selvfølgelig bra at våre medarbeidere er opptatt av at alle følger regler. I dette tilfellet har beskyldningene heldigvis vært ubegrunnet, sier Towsen, som vedgår at sakene om Bergensklinikkene er en belastning.

– Vi er opptatt av å få mest mulig ro nå og derfor er det godt å få en konklusjon i denne saken.