UDI legger ned ytterligere 20 asylmottak

Beboere må flytte og ansatte mister jobben når UDI nå legger ned 2100 mottaksplasser. Under halvparten av beboerne på norske mottak er igjen fra i fjor. – Vi skalerer ned hele organisasjonen, sier Hero-leder.

Sovesak Landås mottak

NEDLAGT: Landås mottak i Bergen er blant asylmottakene som er lagt ned etter nedgangen i asyltilstrømningen. Nå forsvinner ytterligere 2100 mottaksplasser.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

De 20 mottakene med 2100 plasser som nå forsvinner, ligger over hele Norge, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned.

Det skal legges ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

– Det er alltid vemodig å legge ned mottak når man tenker på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene. Men det er ikke økonomisk forsvarlig å ha mange tomme plasser når det nå kommer langt færre asylsøkere, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i Utlendingsdirektoratet (UDI).

50 mister jobben

Administrerende direktør Tor Brekke i Hero Norge mister nå UDI-kontraktene for fem mottak de driver.

Tor Brekke
Foto: Rikke Lunde Andersen / NRK

– Dette er en veldig krevende periode, med nedleggelse av veldig mange mottak, sier han til NRK.

Brekke forteller at nedleggelsene rammer til sammen 50 av hans ansatte ved Hero-mottakene som nå stenges i Stavanger, Odda, Bodø, Grong og Kongsberg.

– I utgangspunktet mister de jobben eller omplasseres til andre mottak i vårt system, avhengig av hvilken ansiennitet de har, blant annet. Vi skalerer nå ned hele vår organisasjon, og tilpasser oss en periode med mange færre mottak enn det har vært, sier Brekke.

– Vi ansatte er fortvilte og frustrerte

Det er i region Nord og Vest at flest asylmottaksplasser nå skal bort.

I Nord-Norge forsvinner tre ordinære mottak, i Målselv, Nesna og Bodø, med totalt 470 plasser. I tillegg stenger mottakene for enslige mindreårige i Leirfjord, Bodø og Skånland, med 40 plasser hver.

– Vi ansatte er både fortvilte og frustrerte over at UDI legger ned Målselv mottak. Selv om vi visste at det kom færre asylsøkere til landet, trodde vi ikke Målselv mottak skulle ryke nå, sier daglig leder ved mottaket, Sami Hajzeri til NRK.

Bjørn Fridfelt

Bjørn Fridfeldt

Foto: Nora Lie / UDI

Seks personer mister jobbene ved mottaket.

– At de ansatte mister jobbene sine er jo den litt kjedelige siden av saken. Når det gjelder beboerne, så vil de få ganske god tid til å omstille seg til å flytte til nye mottak. Vi vil bruke perioden frem til nedleggelsen 30. april på å forberede flytting til nye mottak, sier Bjørn Fridfeldt, direktør for UDI region Nord, til NRK.

– Det kommer færre, og bosettingen går raskt

I region Vest stenger UDI asylmottak i Stavanger, Voss og Odda, med til sammen 530 plasser.

Sissel Mehammer

Sissel Mehammer

Foto: Alrik Velsvik

I tillegg blir mottaket for enslige mindreårige i Hyllestad, med 40 plasser, lagt ned.

– Det er rett og slett mindre behov for mottaksplasser enn det vi har hatt hittil. Det kommer få asylsøkere til landet, og bosetting i kommunene går relativt raskt, sier Sissel Mehammer, assisterende regiondirektør i UDI region vest, til NRK.

Hyllestad-ordfører Morten Askvik (Sp) mister 23 arbeidsplasser i kommunen sin når mottaket for enslige mindreårige legges ned, men det er beboerne han tenker mest på.

Han sier mange av dem nå opplever for tredje gang at et asylmottak de bor på legges ned.

– Mange av dem har opplevd mye i løpet av sitt unge liv. Å nok en gang bli fratatt de trygge rammene, som er noe av det de trenger mest, er ikke bra for sjansene deres til integrering, sier Askvik.

– Store konsekvenser for kommunen

I region Midt legger UDI ned det ordinære mottaket i Grong med 150 plasser, og mottakene for enslige mindreårige i Ulstein og Sunndal, med henholdsvis 30 og 34 plasser.

Mottaksplassene for enslige mindreårige i Sunndal ble opprettet i 2015.

Skjalg Åkerøy

Skjalg Åkerøy

Foto: Randi Wilsgård/NRK

– Det er synd at plassene blir lagt ned, men slik er det i denne bransjen. De kan ikke la mottak stå tomme. Vi må nedbemanne, men vi vet ikke hvor mange som må gå, sier mottaksleder Tore Vaagen.

Grong-ordfører Skjalg Åkerøy (Ap) synes det er synd å miste mottaket i sin kommune. Det har vært i drift i 17 år.

– Det er klart at det vil bety mye økonomisk for omsetningen i butikker når kjøpekraften fra 120 personer blir borte, men konsekvensene for kommunen blir også store; ikke minst for den kommunale økonomien, for skolen og barnehagesektoren, sier han til Trønder-Avisa.

Seks nedleggelser i Indre Øst og Sør

I region Indre Øst forsvinner de ordinære mottakene i Kongsberg (150 plasser) og Ål (130 plasser), og mottaket for enslige mindreårige i Ringsaker med 40 plasser.

I region Sør stenges de ordinære mottakene i Birkenes og Risør, begge med 130 plasser, og mottaket i Farsund for enslige mindreårige, med 40 plasser, ifølge UDIs oversikt.

De fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid. I god tid før dette vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak, ifølge UDI.

Asylmottak i Odda

LEGGES NED: Asylmottaket i Odda, med 180 plasser.

Foto: Hero mottak AS

Over halvparten av beboerne er borte

I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på asylmottak i Norge. I januar i år er tallet snaut 13.000.

I september i fjor ble det klart at totalt 10.800 mottaksplasser skulle legges ned. For to måneder siden kom nyheten om at oppunder 1000 nye norske mottaksplasser forsvant.

Dersom nedgangen i antall asylsøkere til Norge fortsetter, vil UDI nedjustere mottakskapasiteten ytterligere utover året.

– Vi følger nøye med på hvordan behovet utvikler seg, hvor høye ankomstene er, og vil kontinuerlig se om det er behov for det antallet mottaksplasser vi har i dag. Så vil vi gå til ytterligere oppsigelser av kontrakter hvis behovet går ytterligere ned, sier Mehammer.

UDIs prognose over hvor mange asylsøkere som er ventet til Norge er svært usikker. Den gjeldende prognosen ble lagt fram i oktober, og UDI opplyste da at det var ventet mellom 3.000 og 12.000 asylsøkere til Norge i 2017.

I de tre første ukene i år er det kommet 280 asylsøkere til Norge. 116 av disse er hentet fra Hellas og Italia fordi Norge deltar i EUs relokaliseringsordning. 1500 asylsøkere skal overføres i løpet av 2016-2017.