Tjener mer enn ventet på bomringen

Etter at de 15 nye bomstasjonene i Bergen åpnet 6. april, er det tatt inn noe mer penger per passering enn forventet, melder Miljøløftet. Tallene for 6.-30. april, minus påsken, viser en gjennomsnittsinntekt per passering på 12,44 kroner i alle bomstasjonene samlet. Prognosen var 12 kroner. Miljøløftets tall viser et snitt på 255.000 bompasseringer per døgn, minus påsken. Det er 5000 passeringer over prognosene, men det har likevel vært en marginal nedgang i trafikken, slik NRK tidligere har meldt. – Det er behov for flere måneder med passeringsdata før en kan se effekter over tid, skriver Miljøløftet.

Bomstasjon på Nygård i Bergen
Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK