Sanner ber barnehagene skjerpe tilsynet med barn som sover

En ny rapport viser at norske barnehager må bli bedre på sikkerhet.

Akasia Paradis barnehage

ALVORLIG: En et-åring ligger fortsatt kritisk skadet på Haukeland universitetssjukehus etter en ulykke i Akasia Paradis barnehage.

Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Norske barnehager må bli bedre på sikkerhet, viser en ny rapport som legges frem mandag, skriver NTB. Rapporten fra forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN) har fulgt over 1.200 barn i norske barnehager mellom 2013 og 2018.

NRK har de siste dagene skrevet flere saker om tilsyn med barn som sover i barnehager, etter at en 1-åring ble kritisk skadet i en barnehage i Bergen da han falt ut av en vogn i forrige uke.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er politisk ansvarlig for forskriftene knyttet til tilsyn i barnehager. Han forventer at barnehager nå forbedrer tilbudet. Det gjelder sikkerhet, men også andre utfordringer som rapporten peker på, deriblant hygiene, tilgang til materiell og samspill og språk.

– Flere av problemene kan løses med lokale og rimelige løsninger, som for eksempel bedre rutiner for håndvask, og tilsyn ved soving, sier Sanner til NTB.

Jan Tore Sanner

SANNER: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sitter med det politiske ansvaret for rutiner i barnehager.

Foto: Anne Wirsching / NRK

Ap krever handling fra regjeringen

Etter saken med 1-åringen kom fram har NRK mottatt flere tips om manglende tilsyn med barn som sover i barnehager. Det finnes ikke et sentralt regelverk for dette, foruten «Forskrift for miljørettet helsevern i barnehage og skole» som sier at barnehagene skal «drives slik at skader og ulykker forebygges». Denne nevner ingen konkrete krav.

Det fikk Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen til å reagere. Han krever at regjeringen må komme på banen.

– Både jeg og andre foreldre blir bekymret når vi ser slike enkelthendelser, og NRK har avdekket at det mangler sentrale forskrifter og regelverk for tilsyn med barn under soving. Det må komme på plass så raskt som mulig, slik at alle foreldre føler trygghet når de sender barna i barnehagen, sa Henriksen til NRK i går.

Statssekretær: Opprørt av videoen

NRK har sendt spørsmål til Kunnskapsdepartementet om hvordan de ser på regelverket for tilsyn av barn i barnehager.

Barnehage Oslo

FALLER UT AV VOGNEN: Gutten (2) faller i bakken etter å ha grått i ti minutter uten tilsyn i barnehagen. Hendelsen skjedde i en kommunal barnehage i Oslo i november 2017.

– Jeg blir opprørt av å se videoen NRK har publisert. Foreldre skal være sikre på at barna har det trygt og godt i barnehagen, sier statssekretær Rikke Høistad Sjøberg til NRK.

Videre sier hun at kommunen har ansvaret for tilsyn med barnehager.

– Kommunen har ansvaret for tilsyn med både private og kommunale barnehager, og kontrollere at disse følger reglene for helse, miljø og sikkerhet. I tillegg har foreldrene anledning til å varsle fylkesmannen og be om at de utfører tilsyn dersom de opplever at kommunen ikke følger opp godt nok.