Samferdselsministerens løsning på bomsjokket: – Fjern maksprisen

Jon Georg Dale (Frp) avviser at bompengereformen er tungtransport-fiendtlig. Men løsningsforslaget hans vil gjøre det dyrere for bilistene som pendler over Hardangerbrua hver dag.

Hardangerbrua

DYRERE: Det har blitt mye dyrere å passere Hardangerbrua med lastebil, etter regjeringens bompengereform.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Utspillet kommer etter at NRK fortalte at en rekke tungtransportselskaper velger vekk riksvei 7 over Hardangervidda . Årsaken er voldsom prisøkning over Hardangerbrua.

Etter innføringen av regjeringens bompengereform 1. desember, er alle rabatter for tunge kjøretøy fjernet både her og på andre offentlige bomstasjoner landet over.

Tidligere kunne de oppnå halv pris på bompasseringene ved maks rabatt.

Dale: – Forstår frustrasjonen

Fylkeslederen i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sa da at å kjøre over Hardangervidda har blitt et «ikke-tema».

Riktignok blir det gratis å passere broen etter 25 passeringer i måneden, men det er det de færreste i tungtransporten som klarer. Dale forstår frustrasjonen.

– Spesielt når passeringstaket per måned er så høyt at en ikke når det, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Jon Georg Dale

AVVISER: Samferdselsminister Jon Georg Dale går ikke med på at bompengereformen har gjort det for dyrt for tungtransportnæringen. Han mener man lokalt kan gjøre vedtak for å hindre trafikknedgang.

Foto: Terje Bendiksby / NPK

Han avfeier kritikken, fra bl.a. Ullensvang-ordfører Solfrid Borge (Sp), og mener fylkeskommunene fortsatt har mulighet til å gjøre tilpasninger der takstsystemet slår uheldig ut.

– Når ordføreren reagerer på disse takstene, burde hun kanskje ta grep for å få gjort noe med det, sier samferdselsministeren, og lanserer et alternativ der man fjerner maksprisen:

– Lokalt kan en vedta å redusere takstene i stedet for å ha tak på antall passeringer. Det vil gi lavere pris for alle, sier Jon Georg Dale.

Hardangerbrua

DYRT: Tunge kjøretøy betaler nå 574 kroner per passering på Hardangerbrua innerst i Hardanger. Tidligere var enkeltpasseringen dyrere, men kom ned i 300 kroner med full rabatt ved forskuddsbetaling.

Foto: Statens vegvesen

Ordfører: – Frekt av ministeren

Ordfører Solfrid Borge (Sp) reagerer sterkt på påstanden om at lokalpolitikerne skulle kunne endre på takst- og rabattsystemet.

– Dette synes jeg er litt frekt. Vi har prøvd, sier Borge, tidligere styreleder i Hardangerbrua AS, nå del av det regionale bompengeselskapet Ferde.

– Vi gikk imot det nye systemet og sa at tungtransporten ville gå ned. Da fikk jeg beskjed av forrige minister, Ketil Solvik-Olsen, at det var «svartmaling». Men jeg fikk jo rett.

Ordførar i Ullensvang Solfrid Borge (Sp)

FREKT: Sp-ordfører i Ullensvang, Solfrid Borge, sier at kommunen har forsøkt å endre bompengesystemet, og mener samferdselsminister Jon Georg Dale er «litt frekk».

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Hva tenker du om samferdselsministerens løsning?

– Den er helt ny for meg. Men folk her vil reagere hvis vi fjerner maksprisen på 25 passeringer i måneden. Mange pendler over broen hver dag. Dette vil fordyre hverdagen deres veldig.

Vil ha rabattsystemet tilbake

Den mulige trafikksvikten over Hardangerbrua har vært tema både i herredsstyret og i Hardangerrådet. Saken skal behandles på nytt i februar når trafikktallene for de to første månedene foreligger.

Ullensvang-ordføreren sier hun vil jobbe for å få det gamle rabattsystemet tilbake.

– Vi kan ikke finne oss i dette. En trenger ikke være atomforsker for å forstå at når det er null i rabatt for tunge kjøretøyer, så vil tungtransporten velge andre traséer, sier Borge.

– «One size fits all» stemmer ikke alltid

Fylkesdirektør for samferdsel i Hordaland, Håkon Rasmussen, sier det er for tidlig å konkludere om hvilke trafikkonsekvenser det nye bompengesystemet får.

– Takstendringene ble vedtatt lokalt under forutsetning at inntektene ikke skulle endres, altså ikke endre nedbetalingstiden, sier Rasmussen.

Han bekrefter at en fjerning av makstaket vil gi høyere utgifter for dem som kjører over broa på riksveg 7 ofte.

– Hva synes du om statsrådens forslag?

– Lokale styresmakter har vurdert hensynet til lokale storbrukere og andre som ikke bruker broen så ofte. Ellers er det vel å si at «one size fits all», som lå til grunn for reformen, ikke nødvendigvis passer for de dyreste prosjektene.