Normal

Næringslokaler kan bli boliger

Nedgangen i oljenæringen gjør at mange næringsbygg i Bergen står tomme. Nå foreslår meglere at de bør omreguleres til boliger.

Tomme lokale

UBRUKTE LOKALER: 200.000 kvadratmeter næringslokaler står tomme i Bergen. Håpet er å bruke noen av disse til boliger.

Foto: NRK

På Kokstadflateni Bergen legger håndverkerne nå siste hånd på nye 10.000 kvadratmeter med næringslokaler. Snart flytter Odfjell Drilling og flere andre næringsvirksomheter inn her. Men mange av byggene rundt eiendommen er fraflyttet og lokalene står tomme.

– Det har vært en oppgang i tomme næringslokaler på rundt 10 prosent generelt og på Kokstad og Sandsli rundt 15 prosent, sier megler i Eiendomsmegler 1, Fredrik Stenevik.

Fredrik Stenevik

STADIG FLERE LOKALER STÅR TOMME: Fredrik Stenevik i Eiendomsmegler 1 sier 15 prosent av eiendommene på Kokstad/Sandsli ikke er i bruk.

Foto: Siri Løken / NRK

Historisk høye tall

Ifølge tall fra DNB Eiendomsmegling er det nå 200.000 kvadratmeter med næringslokaler som står tomme i Bergen, de fleste nettopp i området rundt Kokstad og Sandsli.

Rossy Addington

– TROR IKKE PÅ NOEN ENDRING: – Huseierne bør se etter andre muligheter, sier direktør Rossy Addington i DNB Eiendomsmegling

Foto: DNB Eiendomsmegling

– Dette er historisk høye tall. Årsaken er ene og alene de vanskelige tidene i oljenæringen, sier direktør Rossy Addington i DNB Eiendomsmegling i Bergen.

Han mener eierne av byggene nå blir tvunget til å tenke nytt. Addington mener at flere av lokalene på Kokstad og Sandsli bør omreguleres til boliger.

– Det som vi har anbefalt er at huseierne fremfor å tro og håpe på at dette skal endre seg snart begynner å se på andre muligheter.

Nye behov i markedet

Addington tror ikke dette vil føre til problemer den dagen nedgangen snur og det igjen blir etterspørsel etter næringsbygg.

– Nei, det er svært mange nye bygg under oppføring og planlegging. Markedet har endret seg. Det som det nå er etterspørsel etter er kontorbygg med langt større arealeffektivitet, fleksibilitet og krav til miljø og inneklima enn det disse gamle kontorbyggene har.

Odfjell Drillings nye bygg på Kokstad

10.000 NYE KVADRATMETER MED NÆRINGSLOKALER: Odfjell Drillings nye bygg på Kokstadflaten

Foto: Siri Løken / NRK