NRK Meny
Normal

Monikas mor krever at Elden fjernes som forsvarer

John Christian Elden forsvarte politimesteren som hadde ansvaret da Monika-saken ble henlagt som selvdrap. Nå forsvarer han mannen som er dømt for å ha drept åtteåringen. – Uheldig og ganske utrolig, mener morens bistandsadvokat.

Kristina Sviglinskaja under domsavsigelsen

FRYKTER NY RETTSRUNDE: Kristina Sviglinskaja var svært lettet da Donatas Lukosevicius trakk anken. Nå risikerer hun likevel en ny rettssak om datterens død.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Det vakte stor oppmerksomhet og overraskelse da det 27. januar ble kjent at Donatas Lukosevicius, som i Nordhordland tingrett ble dømt til forvaring for drapet på Monika Sviglinskaja (8), likevel ønsket å få ankesaken opp for Gulating lagmannsrett.

Det skjedde kun få dager etter at Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, kunne trekke et lettelsens sukk over å slippe en ny rettssak om datterens død. Lukosevicius' forrige forsvarer Aasmund Sandland trakk ankesaken, slik at dommen ble stående.

Nå har Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, via sin advokat Stig Nilsen, levert en innsigelse mot at John Christian Elden får forsvare Donatas Lukosevicius, som nå altså ønsker en ny rettssak.

– Jeg mener han bør fratre – at det gjennomføres et tvungent forsvarerbytte, sier Nilsen til NRK.

Donatas Lukosevicius følges inn i rettssalen av to politibetjenter

VIL HA NY RETTSSAK: Donatas Lukosevicius anket forvaringsdommen for drapet på Monika Sviglinskaja. Så ble anken trukket, men nå ønsker Lukosevicius likevel saken opp for lagmannsretten.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

– Fremstår uheldig og ganske utrolig

Bistandsadvokaten begrunner dette med at John Christian Elden har forsvart Geir Gudmundsen, tidligere politimester i Hordaland politidistrikt, i samme sakskompleks.

– Sett fra min klients ståsted fremstår det uheldig og ganske utrolig at forsvareren for politimesteren nå opptrer som forsvarer for Lukosevicius, sier Nilsen.

Gudmundsen var ansvarlig for politidistriktet som fikk 100.000 kroner i foretaksstraff for sin håndtering av Monika-saken. Nilsen mener for det første at Elden gjennom forsvarsarbeidet for Gudmundsen har tilegnet seg informasjon han som forsvarer for den tiltalte, Lukosevicius, normalt ikke skal ha tilgang til.

– Elden har fått innsyn i sakskomplekset sett fra politimesterens ståsted, noe som har gitt ham kunnskap om forhold som han vanskelig kan overse som forsvarer for domfelte, sier Nilsen.

Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat mener videre det er problematisk at Elden forsvarer Lukosevicius, som i tingretten ble dømt for drap, fordi Gudmundsen var ansvarlig for å henlegge Monikas dødsfall som selvdrap.

– Når han representerte den som var ansvarlig for politidistriktet, og således den overordnede ansvarlige for å henlegge saken, så er det uheldig og lite tillitvekkende at han senere opptrer som forsvarer for den domfelte i saken. Det er hovedinnsigelsen, sier Nilsen.

Har selv kontaktet Elden

Nilsen tror også det er fare for at Elden kan havne i en interessekonflikt mellom sin tidligere og nåværende klient.

– Jeg mener det i seg selv tilsier at han ikke bør ta på seg oppdraget, sier Nilsen.

Han har selv kontaktet Elden om saken.

– Jeg tok det opp med ham direkte først, og stilte spørsmål ved dette.

– Hvilket svar fikk du?

– Det vil jeg ikke gå inn på, sier Nilsen.

Nå har Nilsen altså sendt en formell henvendelse til Gulating lagmannsrett, der han ber om at Lukosevicius fratas Elden som forsvarer. Elden har frist til 17. februar med å komme med sitt tilsvar.

Stig Nilsen

VIL IKKE HA SAKEN OPP PÅ NYTT: – Hun har fått fullt medhold i det hun har forklart hele veien. Hun er lettet og ønsker å rette en takk til alle som har gitt henne støtte og hjelp, sa Stig Nilsen, Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat, da det ble kjent at anken var trukket. Nå risikerer Monikas mor en ny rettssak.

Foto: Paul S. Amundsen, Amundsen, Paul Sigve / NTB scanpix

Flere paragrafer

Det er foreløpig ikke klart hvilke lovparagrafer Nilsen vil bruke overfor domstolen for å begrunne påstanden om forsvarerbytte.

Straffeprosesslovens paragraf 95 sier at samme person ikke kan være forsvarer for «flere siktede som har motstridende interesser» (det var riktig nok Hordaland politidistrikt som helhet, og ikke Geir Gudmundsen personlig, som formelt sett var siktet av Spesialenheten for politisaker, journ.anm.).

Paragraf 105 sier at retten kan oppnevne ny forsvarer dersom det er «utilrådelig at den tidligere oppnevnte fortsatt gjør tjeneste».

– Det er flere paragrafer som er overlappende og kan bli aktuelle. Jeg vil avvente svaret fra Elden før jeg kommer med videre argumentasjon overfor retten, sier Nilsen.

Rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen i Oslo tingrett

FORSVARER: John Christian Elden, som i disse dager er opptatt med Eirik Jensen-saken i Oslo tingrett, er oppnevnt som forsvarer for Donatas Lukosevicius. Det godtar ikke Monikas mor.

Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Lukosevicius har levert formell anke

John Christian Elden skriver i en tekstmelding til NRK at ennå ikke har fått sett på innsigelsen fra Kristina Sviglinskajas bistandsadvokat.

– Ser du noe grunnlag for at din tidligere forsvarerjobb for Gudmundsen kan gjøre at retten finner deg uegnet til å forsvare Lukosevicius?

«Det vil jeg innen 17. februar kommentere», skriver Elden.

Ifølge Elden anket Lukosevicius hevingskjennelsen umiddelbart da han ble kjent med den 24. januar. Mandag denne uken mottok Gulating lagmannsrett Eldens formelle anke.

Nå avventer lagmannsretten Statsadvokatens tilsvar på denne anken, før saken oversendes Høyesterett. De skal avgjøre om Lukosevicius får lov til å fremme sin sak for lagmannsretten.

Statsadvokaten har, i likhet med Elden, frist til 17. februar på å komme med sitt tilsvar.