NRK Meny
Normal

Lakserømming verre enn fryktet

36.700 laks rømte i Hardangerfjorden, melder Fiskeridirektoratet.

laks

VERRE: Lakserømmingen i Hardangerfjorden er verre enn først antatt.

Foto: TALE HAUSO

Det viser ferske tall fra Lingalaks torsdag. Fra før var det sagt at opp mot 30.000 laks kunne ha rømt.

Tallet var altså enda høyere. Stein Byrkjeland, assisterende miljøvernsjef hos Fylkesmannen at de blir nedringt av hobbyfiskere som vil fiske laks. Lingalaks betaler 200 kroner per laks som fiskes opp.

– Men de må fiske med stang. Garn er ikke lovlig, det får bare Lingalaks selv gjøre, sier Byrkjeland.

Årsaken er at man er redd for at fiskerne også skal ta villaks i garn.

– Må merkes

Norske eiere av lakseelver mener nå at merking av oppdrettslaks er det eneste riktige å gjøre.

Ved hjelp av merking vil en raskt kunne oppdage oppdrettslaksen, finne ut hvor den kommer fra og hvem den har rømt fra. Men oppdretterne argumenterer blant annet med kostnadene ved merking.

– Det er veldig effektivt, og teknologien er der, sier kommunikasjonsansvarlig i Norske lakseelver, Pål Mugaas.

Torsdag kveld rømte laks fra Lingalaks sitt oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden, og gjenfangsfiske er i full gang i elvene.

– Vi syns det er en tragedie, det er ikke første gangen det rømmer fisk i Hardangerfjorden. Det er et spesielt utsatt område med veldig mye oppdrett, sier Mugaas.

Det de frykter er at den fisken som er igjen, vil gå opp i elvene i Hardanger når høsten kommer og blande seg med villaksen på gytegrunnen. Den genetiske påvirkningen vil kunne ødelegge laksestammer.

Det er et spesielt utsatt område med veldig mye oppdrett.

Pål Mugaas, kommunikasjonsansvarlig i Norske lakseelver

Kun en tredjedel er upåvirket

Nylig ble 104 villaksstander undersøkt, hvor bare en tredjedel av disse var upåvirket av oppdrettslaks. Og i Hardangerfjorden står det dårlig til.

– Vi har klare målinger av at det i Hardangerfjorden allerede har skjedd betydelig innkrysning av oppdrettslaks i ville laksebestander, sier forskingssjef ved Norsk institutt for naturforskning (Nina), Kjetil Hindar.

– Når det rømmer ytterligere fisk i Hardangerfjorden, vil det bety en økt belastning på disse stammene, sier han.

Fisken blir for å gyte til høsten

Fisken som rømte fra Lingalaks, var rundt 4 kilo og snart slakteklar. Hindar tror det kan bety at fisken ikke har svømt så langt.

– Når fisken er fire kilo eller mer, tyder det på at dette er laks som vil være kjønnsmodne i år og vil gyte til høsten. Da viser erfaringer at fisk som rømmer på dette stadiet, har en tendens til å ende opp i elver i nærheten, sier Hindar.

Etneelven er beskyttet

Etneelven, som tidligere har vært veldig utsatt for oppdrettslaks, har et forsvarsverk. Nederst i elven står det en fiskefelle, slik at en kan skille ut oppdrettsfisken.

– Men det er fordi elven i Etne har opplevd et ekstremt trykk av oppdrettslaks tidligere, og derfor er denne fellen satt opp, forklarer Mugaas.

Han mener de mindre elvene i Hardangerfjorden er mer utsatt.

– I mange elver fiskes det ikke, siden det kommer så lite villaks der. Dermed er det også veldig lite oppsyn av hva som skjer i elvene, og der vil oppdrettslaksen som rømmer, ha fritt spillerom, sier han.