Kunne blitt en verst tenkelig oljekatastrofe

– Gudskjelov at det ikke gikk verre, sier havforsker Sonnich Meier om krigsskipet som kolliderte med en fullastet oljetanker på Vestlandet.

Sola TS etter kollisjonen i Hjeltefjorden

FULLASTET: Tankskipet Sola TS hadde 625 000 fat med olje ombord.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Det kunne ha utviklet seg til en katastrofe: Tankskipet som torsdag kolliderte med en fregatt i Øygarden utenfor Bergen var fullastet. Hele 625 000 fat med råolje var om bord.

Meier Sonnich

SKREMT: – Dette er ikke tanker man har lyst til å tenke, sier Sonnich Meier.

Foto: Havforskningsinstituttet

Oljen kunne dekket strender fra Vestlandet til Nord-Norge, tror havforsker Sonnich Meier.

– Jeg tror oljen kunne spredt seg fort fordi kraftige havstrømmer går den veien, sier forskeren som arbeider med oljeforurensning og fisk ved Havforskningsinstituttet.

– Skrekkscenarioet vårt er at en oljetanker går ned her på kysten av Norge. Det er noe av det verste vi kan forestille oss.

Fregatt kantret utenfor Sture terminal i Øygarden

UTSLIPP: Rundt 10 kubikkmeter med helikopterdrivstoff har lekket ut fra fregatten KNM «Helge Ingstad». Dette kom fra en tank tilknyttet helikopterdekket på skipet.

Foto: Kystverket

Ser likheter med Exxon Valdez

Både Sonnich og andre NRK har snakket med trekker paralleller til Exxon Valdez-ulykken for 30 år siden. Denne beskrives som en av de verste miljøkatastrofene forårsaket av mennesker.

Oljetankeren Exxon Valdez gikk ned ved kysten av Alaska 24. mars 1989 og det lakk ut mellom 257 000 og 750 000 fat med olje. Ulykken skjedde tett opp til land og vind og bølger spredte oljen mange tusen kilometer av gårde.

Rundt 250 000 sjøfugl kan ha omkommet, og forskerne ser fortsatt konsekvensene av katastrofen den dag i dag. Det forteller Kjetil Hylland, professor i marin økologi ved Universitetet i Oslo.

– Der det er bløt bunn med leire og sand kan oljen ligge gjemt og lekke i årtier.

– Denne ulykken fikk virkelig øynene opp for hvor lang tid og omfattende effekter et oljeutslipp kunne ha, sier Hylland.

Louisiana Oil Rig Explosion Exxon Valdez
Foto: Jack Smith / Ap
Skadene etter Exxon Valdez-ulykken var enorme. I dag, 30 år senere, siver det fortsatt opp olje fra områder med bløt grunn.

Kunne en eksplosjon ha skadet oljetankskipet?

Meier peker på at krigsskipet KNM Helge Ingstad hadde våpen om bord. Det gjør skadepotensialet større.

– Det er ikke mange andre norske fartøy som seiler rundt med slikt utstyr som en norsk fregatt gjør.

Ifølge Wikipedia har fregatten flere typer våpen om bord som kan eksplodere. På listen står blant annet synkeminer, to missilsystemer, torpedoer og mye ammunisjon.

Jacob Børresen, pensjonert flaggkommandør med en lang militær karriere i Sjøforsvaret, tror imidlertid ikke våpensystemene om bord utgjør noen fare. De er godt sikret, uten detonatorer om bord, forteller han.

Det som ikke skal skje

At et krigsskip kolliderer med en fullastet tankbåt i det som skal være et av landets best bevoktede farvann er en tankevekker og viser hvor galt det kunne gått, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF.

– Det er en påminnelse om at det som har liten risiko for å skje, faktisk kan skje.

– Om det som skjedde med Exxon Valdez hadde skjedd i et av Norges mest sårbare områder, ville det hatt enorme naturmessige og økonomiske konsekvenser.

Havforsker Sonnich Meier ble skremt av dagens hendelser.

– Vi har stor tro på teknologi og at vi er flinke. Det stemmer jo, men likevel skjer det menneskelige feil. Og skjer det mange feil på samme tid kan det utvikle seg til en utenkelig katastrofe.

Bård Vegard Solhjell er generalsekretær i WWF.

LETTET: Vi skal være glade for at både mannskap og tankskip er i god behold, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF.

Foto: Hallvard Norum / NRK