NRK Meny
Normal

Hordaland er verdiskapningsfylket

Kjersti Toppe er Senterpartiets urbane kandidat med hjerte for barns kår og miljøsaker.

Kjersti Toppe

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Det er å sikre utbygging av kommunehelsetjenesten med høy kvalitet og mer fokus på forebygging. Lokalsykehusene i Hordaland skal bestå. Vi må få en ny og forutsigbar oppgavefordeling mellom sykehusene og iverksetting av samhandlingsreformen. Jeg mener at rusomsorgen, eldremedisin (geriatri), habilitering/rehabilitering og barne - og ungdomspsykiatrien må prioriteres.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Det må komme restriksjoner på den økende privatbilismen – som for eksempel køprising , samtidig som kollektivtilbudet styrkes. Det vil si flere bussavganger, opprustning av holdeplasser, egne kollektivfelt på alle innfartsårer, bedre pendlerruter til omegnskommunene og utbygging av bybane til alle bydeler. Utbygging av innfartsparkering og et helhetlig ringvegssystem som leder trafikken utenom sentrum er også viktig.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– Der det er sterke verneinteresser eller der luftspenn fører til store estetiske ulemper mener jeg at kraftlinjene må legges i kabel.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Senterpartiets ideologi og verdisyn, som bygger på ideene om ansvar, fellesskap og forvaltning. At utviklingen skal være bærekraftig og ta hensyn til naturgrunnlag og miljø. Partiets syn på folkestyre og demokrati, og det klare nei- standpunktet i EU-saken er også avgjørende.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– Å synliggjøre Hordaland som verdiskapningsfylket. Miljøpolitikken er grunnleggende viktig for meg. Ellers er jeg generelt opptatt av barn og unges oppvekstmiljø, og vil spesielt arbeide for å styrke den offentlige skolen og at vi gjør noe med det store vedlikeholdsetterslepet på skolebygningene.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At vi har klare felles grunnverdier for samfunnsutviklingen, og at Senterpartiet kan få gjennomslag for sin politikk.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Ap og SV, i regjering!

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Frp.

Siste video

Programleder: Jan Børge Leirvik
Lars Vaular, Nordvegen, Marius Neset, Terje Isungset og Eivør underholdt tusenvis på Torgallmenningen.
Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen møtte NRKJ-leder Richard Aune.