Hopp til innhold

Vil reversere ekteskapsloven

Å oppheve den kjønnsnøytrale eksteskapsloven er viktigste sak for Kristent samlingsparti.

Nils Grimen
Foto: privat

– Hva mener du det er viktigst å ta fatt i innen helsevesenet i Hordaland?

– Tilstrekkelig utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for eldre, uføre og funksjonshemmede, med døgnkontinuerlig betjening og tilsyn ut fra den enkeltes behov. Dessuten en sterkere satsning på rusomsorgen.

– Hva mener du må til for å løse køproblemene i Bergensområdet?

– Det må til en utbygging og forbedring av veinettet i tillegg til styrking av kollektivtrafikken med buss, bane og båt.

– Hva mener du om kraftlinjer gjennom uberørt natur?

– De bør så langt som det mulig lar seg gjøre ikke legges (strekkes) gjennom uberørt natur, men graves ned og legges i kabel gjennom sjø og vann.

– Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– Det klare verdistandpunktet som partiet står for.

– Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

– En reversering av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven.

– Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– At disse kan være med å støtte opp om saker i vår politikk.

– Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– Frp, Krf og Høyre.

– Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Parti som ikke deler verdistandpunktene vi står for.