Isdalskvinnens DNA-profil gir nytt håp

– At vi har fått en fullverdig DNA-profil er ganske utrolig, sier Nils Jarle Gjøvåg i politiet.

Beate Schønberger og Marguerethe Stenersen studerer DNA-resultatene fra Isdalskvinnen.

FINNER DNA: Beate Schønberger og Marguerethe Stenersen ved Folkehelseinstituttet studerer de ferske DNA-resultatene fra Isdalskvinnen.

Foto: Karl R. Lilliendahl / NRK

I 46 år har hun vært en av Norges største krimgåter, kvinnen som ble funnet død og sterkt forbrent i Isdalen i Bergen.

Men tirsdag kom det første resultatet etter at NRK startet nye undersøkelser: en fullverdig DNA-profil.

Kriminalteknisk leder hos politiet i Bergen, Nils Jarle Gjøvåg, leverte tidligere i høst vev fra Isdalskvinnens nyrer og milt til Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo. Tenner og vevsprøver ble nylig funnet igjen i kjelleren under Haukeland universitetssykehus.

Se siste utvikling:

– Ganske utrolig

– At vi nå har fått en fullverdig profil er ganske utrolig, ut fra de forutsetningene vi hadde med måten det var behandlet på, sier Nils Jarle Gjøvåg.

Isdalskvinnens vev kunne være forurenset. På forhånd var det tippet en 50/50-sjanse for å finne kvinnens DNA.

Litt tidligere i dag var det en spent stemning i lokalene til Folkehelseinstituttet i Oslo. Hadde tidligere håndtering av vevet fra Isdalskvinnen ødelagt muligheten til å finne hennes DNA?

– Oi, det er noe her. Å så spennende, sier overingeniør Beate Schønberger da hun finner DNA i miltprøven.

Også i vevet fra nyren finner de DNA. Resultatet er tilnærmet likt for prøvene fra nyre og milt, noe som tyder på at vevet ikke er forurenset.

– Dette viser at mulighetene er der. Selv om ting har vært innstøpt i parafin og behandlet med formalin, sier Gjøvåg til NRK.

Kan sende Isdalskvinnens DNA ut i verden

Rettsmedisiner Inge Morild ved Gades Institutt er ikke overrasket over at det er funnet en brukbar profil. Det var han som fant vevsprøvene i kjelleren under Haukeland.

Inge Morild

Rettsmedisiner Inge Morild.

Foto: Arne D. S. Haldorsen / NRK

– Men jeg hadde kanskje ikke forventet en fullverdig profil, sier Morild.

– Det som er spennende nå, er at det kan sendes forespørsel ut i verden i håp om å finne slektninger.

Via Interpol

Nå har politiet en DNA-profil. Spørsmålet er hva den kan brukes til videre. En mulighet er å gå via Interpol, men det er ikke sikkert at det løser saken.

– Det kommer an på hva som er blitt registrert. Opp gjennom årene er det blitt slik at man har hentet inn DNA-profiler fra slektninger på uløste saker, forteller Nils Jarle Gjøvåg.

– Hadde du trodd det var mulig å finne DNA?

– Jeg hadde et håp, med tanke på at vi hadde såpass mye vev som vi hadde.

– Hva er sjansen for å finne noe videre?

– Det er vanskelig å si. Vi har i hvert fall et godt utgangspunkt hvis dette skulle komme ut i verden. Hvis noen mener at dette kan være en slektning av meg...

Kriminalteknisk leder Nils Jarle Gjøvåg synes at tanken er spennende. Han merker engasjementet der ute. Spesielt i Bergen.