Ny rapport: Skade på tannhjul førte til Turøy-styrten

Varslingssystemet slo ikke inn da et tannhjul i girkassen ble skadet. Feilen førte til at 13 mennesker mistet livet.

Helikopterstyrt ved Turøy

STYRTET: 13 mennesker omkom da et helikopter av typen EC225 Super Puma styrtet på Skitholmen ved Turøy på Sotra, 29. april 2016.

Foto: Rune Meyer Berentsen

Statens havarikommisjon for transport legger i dag frem en ny, omfattende rapport om helikopterulykken på Turøy. Kommisjonen har gått igjennom deler som ble funnet på et område som dekker 180.000 kvadratmeter.

«Havarikommisjonen har funnet den direkte årsaken til ulykken», skriver de i rapporten.

Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen

– HELDIGE: Kåre Halvorsen holder ett gir av typen som sprakk i Turøy-helikopteret. – Vi var heldige som fant den rette delen som har gitt oss svar, sier han.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Den nye rapporten bekrefter funnet fra i juni i fjor: En utmattingssprekk i et av planetgirene førte til ulykken. Utmattingen startet på innsiden av tannhjulet og vokste ut mot tennene.

Tennene på hjulet gikk mot hverandre, og låste seg.

– De store kreftene i motor og rotor førte til at girboksen sprengtes eller sprakk i stykker. Rotoren ble ustabil og begynte å bevege seg ukontrollert. Kreftene var så store at hele girboksen ble revet løs fra resten av helikopteret, sier Tor Nøstegård, undersøkelsesleder i Havarikommisjonen.

Vet ikke hvordan skaden oppstod

Videre skriver de at utmattingssprekken synes å ha startet i en liten skade på overflaten. Overflateskaden kalles en «micro pit», og er et slags sår på tannhjulet.

«Bakgrunnen for at en ‘micro pit’ oppstod og de mekanismene som deretter fikk sprekken til å vokse, er fortsatt ikke fullt ut klarlagt», står det i rapporten.

Altså er det ikke brakt på det reine hvordan denne skaden oppstod, og hvordan sprekken begynte å vokse.

Havarikommisjonen har ikke avdekket feil ved materialkvalitet eller produksjonsprosess.

Hele rapporten kan du lese her.

PLanetgiret som sviktet i Turøy-styrten

Planetgiret som sviktet i Turøy-styrten.

Foto: Statens Havarikommisjon

– Var heldige

Etterforskningen viser at ulykken har klare likhetstrekk til ulykken utenfor Skottland i 2009. I begge tilfellene var en av planetgirene skadet på grunn av materialtretthet.

«Havarikommisjonen vil fortsette etterforskningen om hvordan og hvorfor to lignende katastrofale ulykker kunne finne sted i to nær identiske helikoptre med bare syv års mellomrom», skriver de i rapporten.

I Skottland fant de ikke denne delen som den norske havarikommisjonen har funnet.

– Blant alle de tusen komponentene vi fant, var vi heldig og fant det kvarte segmentet av et slikt gir som inneholdt utmatningsbruddet. Hadde vi ikke funnet den, hadde vi sikkert hatt mange antakelser om hva som skjedde, sier Kåre Halvorsen, direktør for luftfartsavdelingen i Havarikommisjonen.

Ble ikke varslet

Helikopteret er designet slik at når en del som dette sprekker, skal det frigis metalliske partikler til oljen. Magnetplugger festet til girboksen skal plukke opp slike partikler i oljen.

– Slik fungerer overvåkningssystemet i helikopteret, hvor man kan oppdage at en feil er i ferd med å utvikle seg. Det er en del av sertifiseringsgrunnlaget for helikopteret, sier Nøstegård.

Gir-del
Foto: Havarikommisjonen

1 cm tykk

Ifølge Stavanger Aftenblad var tykkelsen på tannhjulet der tretthetsbruddet oppstod 1 cm. Bruddet var umulig å oppdage på forhånd.

Rapporten kommer dagen før ettårsmarkeringen for Turøy-ulykken. Elleve nordsjøarbeidere og to piloter omkom i ulykken.

Tidligere har det blitt publisert fire rapporter om ulykken, alle innenfor de første to månedene etter styrten.

Turøy-ulykken. Hva gikk galt. Grafikk.

– Ulykken kunne vært unngått

Det siste året har over 60 personer jobbet intenst med å finne svaret på hvorfor roteren løsnet fra helikopteret. Rapporten er den mest omfattende Turøy-rapporten til nå, og vil gi et mer fullstendig bilde av ulykken enn de fire forrige rapportene.

Helikopteret var av typen Eurocopter 225 Super Puma, produsert av Airbus. I en dokumentar på TV 2 innrømmet Airbus-sjef Guillaume Faury at Turøy-ulykken kunne vært unngått.

En tilsvarende ulykke i Skottland i 2009 førte til 17 anbefalinger om sikkerhets- og vedlikeholdstiltak for EC225 Super Puma. Dette ble ikke fulgt godt nok opp, sa Faury.