NRK Meny
Normal

Går i pluss

– Vi etterlater oss en god økonomi, sier avtroppende finansbyråd Eiler Macody Lund (Frp).

Eiler Macody Lund legger frem bybudsjettet

OVERSKUDD: Bergen kommune ligger an til et overskudd på 337,2 millioner kroner i 2015.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Bergen kommune ligger an til et overskudd på 337,2 millioner kroner i 2015, viser byrådets nye tertialrapport.

Summen er 40 millioner lavere enn det overskuddet byrådet budsjetterte med. Den tilsvarer 1,9 prosent av driftsinntektene, noe som er like over det anbefalte nivået for kommuner.

Finansbyråd Eiler Macody Lund (Frp) er likevel fornøyd med at trenden er positiv i forhold til forrige tertialrapport. Der lå kommunen an til et overskudd på 249,3 millioner kroner, altså rundt 88 millioner kroner mindre enn det dagens prognose antyder.

– Dette bekrefter hva vi har sagt hele valgkampen, nemlig at vi fører en ansvarlig økonomisk politikk og styrer byen med overskudd. At vi nå kan oppjustere resultatet er fordi vi hele tiden har budsjettert forsiktig og lagt oss på konservative anslag, sier Macody Lund.

LES OGSÅ: – Vi har fått til en mer sosial profil

Får mer skatt, bruker mindre på renter

Regjeringens nye anslag for skatteinntekter viser at Bergen vil få 29 millioner kroner mer enn de forutsatte i første tertial. Også 18 millioner kroner mindre i renteutgifter, som følge av lavere rente og investeringsaktivitet, hjelper på.

Tjenestene i byrådsavdelingene ligger an til et samlet merforbruk på 41 millioner kroner. De største avvikene er innenfor barnevernstjenesten (22 mill.) og pleie- og omsorgstjenestene (19 mill.).

– De siste årene har vi satset milliardbeløp på skolebygg og sykehjem, og selv om presset på tjenestene våre er større, går vi med et betydelig overskudd. Med mindre noe uventet skjer før årets slutt, kan vi trygt slå fast at vi etterlater oss en god økonomi, sier Lund.

Lund budsjetterer med 368 millioner kroner i overskudd i sitt budsjettforslag for 2016, i det medlemmer av det påtroppende byrådet karakteriserer som et krisebudsjett.

LES MER: – Dette er verre enn jeg fryktet

– Sier ingenting om prioriteringer

Ove Sverre Bjørdal, som sitter i finanskomiteen for Senterpartiet, sier han ikke kan huske at 2. tertialrapport har blitt levert så tidlig på året før.

Ove Sverre Bjørdal i Senterpartiet i Bergen

Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det henger selvsagt sammen med at byrådet skal gå av, og vil legge frem sin beretning om hvordan økonomiens tilstand er. Å overlate dette til et nytt byråd er de selvsagt ikke interessert i, sier Bjørdal.

Han mener rapporten grunnet mangelfulle investeringstabeller viser et bedre bilde enn hva som er tilfelle, men understreker at det er bra at byrådet driver i balanse.

– Men at regnskapet stemmer med budsjettet, sier ikke noe om hvilke kostnader en har valgt å ikke prioritere, hvilke oppgaver som er utsatt, hvilke regninger som ennå ikke er plukket opp, eller om behovene innenfor helse og omsorg og skole og barnehage er dekket, sier Bjørdal.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik
Programleiar: Jan Børge Leirvik