Hopp til innhold

– Vi har fått til en mer sosial profil

Slik blir 2015-budsjettet for Bergen: *Under 30 mill. i endringer. *Mer eiendomsskatt for de rikeste. *Nye luftmålere. *Åpne barnehager reddes. *Kirken beholder støtte.

Boliger i Bergen

ØKER BUNNFRADRAGET: Innslagspunktet for eiendomsskatten økes fra en halv million kroner til 750.000. Det betyr at de med de billigste boligene betaler mindre. Samtidig går promillesatsen opp.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

I dag la byrådspartiene i Bergen, Frp og Høyre, frem 2015-budsjettet de har forhandlet frem med KrF, Venstre og Byluftlisten.

Det ble rabalder da Frp og Høyre i september gjeninnførte eiendomsskatt i Bergen i sitt budsjettforslag. Skatten vil gi over en halv milliard i inntekter til kommunen.

Etter forhandlingene med samarbeidspartiene blir det endret på hvem som skal betale mest i eiendomsskatt, kom det frem under pressekonferansen i dag.

Se pressekonferansen her (artikkelen fortsetter under):

Byrådet og samarbeidspartiene la frem 2015-budsjettet for Bergen.

Foto: Kjell Jøran Hansen / Jarl Omestad (NRK)

Bunnfradraget økes fra 500.000 til 750.000. Det betyr at de med de billigste boligene slipper unna med mindre i eiendomsskatt.

Samtidig blir promillesatsen økt fra 2,5 til 2,6, slik at kommunen totalt sett tar inn like mye penger.

Vil fjerne eiendomsskatten på sikt

Høyres gruppeleder Dag Skansen, som har ledet forhandlingene med samarbeidspartiene, sier han på sikt vil ha skatten bort.

Det skal tilstrebes å redusere eller fjerne den når den økonomiske situasjonen tilsier det.

Dag Skansen (H) om eiendomsskatten

– Eiendomsskatten er en viktig sak for folk i Bergen. Det skal tilstrebes å redusere eller fjerne den når den økonomiske situasjonen tilsier det, sier Skansen.

Opposisjonspartiene skal etter det NRK forstår på forhånd ha vært enige om denne endringen, og eiendomsskatten ville trolig dermed fått en mer sosial profil uavhengig av om byrådspartiene hadde gått med på endringen i sitt reviderte budsjett.

Små endringer fra det opprinnelige budsjettet

I forhold til byrådspartiene Frp og Høyres opprinnelige budsjett, som totalt er på nær 18 milliarder kroner, er det kun flyttet på 21,8 millioner på driftsbudsjettet, og 7,6 millioner på investeringsbudsjettet.

Det er ikke veldig mye.

Dag Skansen (H) om endringene i kroner

– Det er ikke veldig mye. Men budsjettet sier veldig mye om hvilken retning vi skal gå i i 2015, sier Skansen.

Byrådet og samarbeidspartiene har gjennom budsjettforslaget også bestilt en plan for å bremse veksten i kommunens gjeld.

Pengene budsjettet økes med stammer fra en statlig bevilgning på 90 millioner kroner i forbindelse med tilleggsinnstillingen til budsjettet tidligere i høst.

– Vi brukte ikke alt den gangen, det lå rundt 20 millioner igjen, forklarer Skansen.

Dermed blir det små kutt fra Frp og Høyres opprinnelige budsjett.

Blant dem som må tåle kutt, er Business Region Bergen. De får halvert støtten til sitt arbeid med konkrete saker.

– De hadde fem millioner i fjor, men brukte bare 1,8 millioner. Dermed har vi redusert støtten, forklarer Skansen.

– Det er også stilt spørsmål om hvordan de har brukt de pengene de har fått, sier Venstres Julie Andersland.

– Vi har fått en grønnere profil

Andersland sier seg fornøyd med budsjettavtalen.

Det er ikke annet å si enn gratulerer med dagen til våre gode samarbeidspartnere.

Tor Woldseth (Frp)

– Vi har klart å få en grønnere profil og en mer sosial profil, sier hun.

Andersland viser til at de med rimelige boliger skal betale mindre i eiendomsskatt. Budsjettet inneholder også to millioner kroner til å bedre fremkommeligheten på sykkel i Bergen sentrum.

– Dette er ikke til bygging av nye sykkelveier, men tilrettelegging av bedre veier for syklister, sier Skansen.

Kirken beholder støtten

KrFs Marita Moltu er opptatt av at tilskuddet på 5,5 millioner kroner til Bergen kirkelige fellesråd opprettholdes.

I tillegg blir støtten på 2,9 millioner kroner til Kirkens Bymisjons forebyggende ungdomsprosjekt «V13» videreført.

Det samme blir bemanningstilskuddet til åpne barnehager, med 2,6 millioner kroner. Flere av disse barnehagene fryktet nedleggelse etter byrådets budsjettforslag.

– Nå sikrer vi kontinuitet i dette arbeidet, som er viktig for å øke integreringen i Bergen.

To nye luftmålere

Bergen forurensing luftkvalitet

NYE MÅLERE: Loddefjord og Åsane får nye målere for å registrere luftforurensing. De såkalte aktive målerne koster kommunen 500.000-600.000 kroner per stykk.

Foto: Pål Bentdal

Byluftlisten har fått gjennomslag for to nye målere for luftforurensing, i Åsane og Loddefjord, samt en ny panteordning for vedovner.

– Budsjettet er trukket i en grønnere og varmere retning, sier Byluftlistens Ole Hallvard Dyrbekk.

Bergen får i disse dager sitt første tilkoblingspunkt for landstrøm til skip, og budsjettet inneholder midler til flere punkter neste år. Landstrømsatsingen skal gi mindre luftforurensing i Bergen sentrum, og foregår som et spleiselag med staten og Havnevesenet.

– Det langsiktige målet er full elektrifisering av havnen i Bergen, sier Dyrbekk.

Blant andre endringer fra byrådets opprinnelige forslag, er:

  • Kuttet til Bergenfest på 500.000 reverseres.
  • Støtten til privat SFO på 1,8 mill. opprettholdes.
  • Det gis et tilskudd på 4 mill. til tospråklig fagopplæring.
  • Helsehjelp til vanskeligstilte bevilges 400.000 kroner.
  • Kulturskole for voksne støttes med 200.000 kroner.
  • 500.000 bevilges planavdelingen til økt effektivitet.

Gratulerer samarbeidspartnerne

Frps Tor Woldseth sier de er fornøyde med budsjettet.

– Vi er veldig fornøyde. Det var en stor utfordring. Nå er vi i havn, og alle er godt fornøyde med det vi har fått til. Det er ikke annet å si enn gratulerer med dagen til våre gode samarbeidspartnere, sier Woldseth.

Byrådspartiene og de tre samarbeidspartiene banker gjennom Bergens 2015-budsjett på bystyremøtet 17. desember.