Fylkesmannen slår fast at kloakkanlegget bryter loven

HERDLA (NRK): Naboene må tidvis holde dører og vinduer stengt på grunn av sterk lukt fra kompostanlegg for kloakk. – Den er ikke så sjenerende som de vil ha det til, svarer selskapet.

Kloakkslamanlegg Herdla

SLAMANLEGG: Det er stor strid mellom anlegget og naboene om driften av slamanlegget på Herdla.

Foto: Per Christian Magnus / NRK

I to år har naboer klaget på sjenerende lukt fra kloakkslamanlegget på Herdla i Askøy kommune.

Anlegget til Askøy Miljørens tar imot kloakk fra alle de om lag 30.000 innbyggerne i kommunen i Hordaland. NRK besøkte en av naboene, Arvid Merkesvik, tidligere i sommer.

Det tørre og varme sommerværet gjorde stanken uutholdelig, ifølge han.

– Det er som å leve i et fengsel, sa Merkesvik til NRK i juni.

Bryter loven

Naboen har ført logg over stanken og hyrt advokat. I 2017 registrerte Merkesvik 84 dager med så ille lukt at naboene måtte holde dører og vinduer stengt.

Nå er bønnene hans hørt. Fylkesmannen har vært på tilsyn hos Askøy Miljørens og slår fast at kloakkslamanlegget bryter forurensningsloven.

– I ytterste konsekvens kan tillatelsen til å drive trekkes tilbake. Det er også et alternativ å stenge driften midlertidig til feilene er rettet, sier fylkesmiljøvernsjef Kjell Kvingedal i Hordaland.

Årsaken til fylkesmannens konklusjon er at selskapet har mangelfull risikovurdering og håndtering av luktutslippene. Selskapet har fått frist til 30. september til å rette opp.

Kvingedal legger til at det er vanskelig å regulere hva som er lov og ikke lov av luktplager.

– Det finnes ikke noen faste grenser for hvor mye lukt man skal måtte tåle, sier han.

Arvid Merkesvik, nabo til kloakkslamanlegg på Herdla

SVÆRT PLAGET: Arvid Merkesvik er en av naboene til anlegget, og sier at lukten er så sjenerende at de til tider ikke kan oppholde seg utendørs.

Foto: Per Christian Magnus / NRK

– Innenfor

Advokat, Jon Håkon Hegdahl

– IKKE SJENERENDE: Selskapets advokat uttaler på selskapets vegne at de mener lukten ikke er så sjenerende som naboene hevder.

Foto: NRK

Askøy Miljørens tar imot kloakk som ligger kompostering inne i anleggsbygget på Herdla. Så blir det blandet med sagflis og bark og flyttet ut i store hauger.

Selskapet tolker ikke tilsynsrapporten fra Fylkesmannen som særlig kritisk.

– Det er fremdeles vårt syn at lukten ikke er å sjenerende som naboene vil ha det til, sier selskapets advokat, Jon Håkon Hegdahl, til NRK.

Han sier at selskapet vil gjøre tiltak som følge av tilsynsrapporten.

- Når det er håndtert legger vi til grunn at anlegget driver, på alle vis, helt innenfor vilkårene og at saken hos Fylkesmannen da er avsluttet.

Plastforureining i kompostert kloakk på Herdla

BIND OG SERVIETTER: I haugene med bark og sagflis finner også naboene ting som ikke lar seg kompostere, som sanitetsbind og våtservietter.

Foto: Privat

Vil måle luktintensitet

Fylkesmiljøsjefen sier erfaringer viser at luktproblemet er mulig å løse.

– Det har vist seg at man kan ha slike anlegg i nærheten av befolkningssentre. Men det er klart at når man driver et anlegg som det er en viss luktmengde fra, så bør det være en sikringssone rundt som gjør at man ikke plager boligbebyggelsen i nærheten, sier Kvingedal.

Nabo Arvid Merkesvik mener Fylkesmannen burde pålagt selskapet konkrete tiltak, som å måle luktintensiteten.

– Lukten har vært så sterk at det er vanskelig for oss å bo her.

Slamanlegg på Herdla

HAUGER: Anlegget på Herdla i Askøy kommune tar imot kloakk fra alle de rundt 30.000 innbyggerne i kommunen.

Foto: NRK