Politiet vil opprette egen varslingsgruppe

Vest politidistrikt erkjenner overfor Arbeidstilsynet at de ansatte ikke opplever rom for å komme med intern kritikk. Nå vil de opprette en egen varslingsgruppe.

Politihuset i Bergen

OPPRETTER VARSLINGSGRUPPE: Vest politidistrikt skal opprette en gruppe som skal bistå både ansatte som vurderer å varsle om kritikkverdige interne forhold, og ansatte som har gjort det, men som ikke har nådd frem eller blitt godt nok ivaretatt.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

I mai 2015 påla Arbeidstilsynet daværende Hordaland politidistrikt (nå del av Vest politidistrikt) å utarbeide en plan for å «redusere risikoforholdene i virksomheten».

Politiet satte ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike avdelinger i politidistriktet og fagforeninger.

Namsfogd Lillian Borge Bersaas leder gruppen, som har gått gjennom rapportene i Monika-saken, tidligere tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet, samt interne dokumenter, for eksempel fjorårets medarbeiderundersøkelse.

– Vi trakk ut det som har med forbedring av HMS-kulturen i gamle Hordaland politidistrikt å gjøre. Totalinntrykket er at vi har hatt vanskeligheter med å implementere regelverket i organisasjonen, sier Bersaas til NRK.

Lillian Borge Bersaas

LEDET POLITIETS ARBEIDSGRUPPE: Namsfogd Lillian Borge Bersaas.

Foto: SIRI LØKEN / NRK

Vil bedre arbeidsmiljøet

I november mottok Arbeidstilsynet arbeidsgruppens sluttrapport, som sammenfattet politidistriktets utfordringer i syv punkter:

Nå har politiets arbeidsgruppe varslet Arbeidstilsynet om 38 små og store tiltak de vil iverksette for å bedre situasjonen.

– Det viktigste nå er å implementere HMS i hele organisasjonen, slik at vi får et bedre fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Da vil de ansatte trives bedre, og dermed også gjøre en bedre jobb, sier Bersaas.

– Vi må styrke varslingsinstituttet

Mange av tiltakene er allerede iverksatt. Blant de mest konkrete nye tiltakene er opprettelsen av en egen varslingsgruppe i politidistriktet.

Dette skal gjøres for å bøte på problemet med «dårlig ytringsklima og dysfunksjonell sosial samhandling på enkelte sentrale arenaer pga. manglende tillit og trygge rammer», ifølge arbeidsgruppens rapport.

Robin Schaefer

VARSLET: Robin Schaefer ble sentral i Monika-saken.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

De viser til advokatfirmaet Wiersholms rapport i Monika-saken, og påpeker at ansatte ikke opplever rom for intern kritikk.

– Alle som har lest avisene de siste par årene, vet jo at det er utfordringer knyttet til hvordan man skal behandle varsler. Vi må styrke varslingsinstituttet, kompetansen til dem som skal behandle varsler, og ha et system som ivaretar varslerne, arbeidsgiveren og de påvarslede, sier Bersaas.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa i fjor sommer at han ville vurdere en nasjonal varslingsgruppe. Nå kommer altså Vest politidistrikt ham i forkjøpet.

Kaare Songstad

NY POLITIMESTER: Kaare Songstad har tatt over ansvaret for Hordaland politidistrikt som politimester for nye Vest politidistrikt.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Må vise at vi tar varsling på alvor

Et medlem fra Bergen kommunes varslingsgruppe er innleid for utforme forslag til rutiner og arbeidsoppgaver for politiets varslingsgruppe. Den skal bistå både ansatte som har varslet, og vurderer å varsle.

Planen er å opprette gruppen i vår. Visepolitimester John Reidar Nilsen bekrefter overfor NRK at de har utredet saken.

Politimester Kaare Songstad vil ikke kommentere varslingsgruppen, fordi prosessen ikke er ferdig, og det ikke er bestemt, men til Arbeidstilsynet har politiet gitt beskjed om at gruppen skal opprettes innen 1. mai.

– Vi må vise at vi tar varsling på alvor, og Vest politidistrikt har sagt at en slik gruppe er noe man har lyst til å opprette, sier Bersaas.