Denne E39-traseen nekter de å godta

OSØYRO (NRK): Arbeiderpartiets lokallag på Os godtar ikke stortingsvedtaket om nye E39. – Dette kan forsinke prosjektet, advarer Øyvind Halleraker (H).

Valglogo

– Vi er uenige i hvor E39 skal gå. Bro over fjorden er bestemt, men storting og regjering har snudd i saker før, sier Helge Steinum, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Os.

Ordførerkamp i Os

KJEMPER OM KJEDET: (Fra v.) Helge Steinum (Ap) og Terje Søviknes (Frp) kjemper om ordførermakten i Os, her på kaien foran NRKs valgferge. Karene er uenige om trasevalget for E39.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

Han mener trasevalget kan bli for dyrt, og sier at partiet lokalt kommer til å fortsette å presse på for å få Stortinget og regjeringen til å omgjøre sin E39-beslutning.

– Vi kommer via fylkespartiet vårt til å si vår mening. Vi mener en indre trasé over Fusa er lurt, noe som åpner opp for bolig- og næringsareal.

Vi mener en indre trasé over Fusa er lurt, noe som åpner opp for bolig- og næringsareal.

Helge Steinum, ordførerkandidat Ap

Frykter forsinkelser

Øyvind Halleraker er leder i Hordaland Høyre og jobbet med E39 i Transportkomiteen på Stortinget fra 2005 til 2013. Han er overrasket over utspillet fra Ap lokalt.

Øyvind Halleraker

KRITISK: Øyvind Halleraker, samferdselsveteran i Høyre.

Foto: Sindre Øye Helgheim / NRK

– Ja, dette kan forsinke prosjektet, i likhet med å velge så vanskelig traseer at det ikke blir gjennomførbart, advarer Halleraker.

– Da man skiftet fra indre trasé til flytebroalternativet i midtre trasé, var det viktig for oss at avgjørelsen var basert på faglig kunnskap om at flytebro nå var teknologisk mulig, sier han.

Forslaget om å dirigere motorveitrafikken ned i rør i sjøen er aldri gjort mener han bør skrinlegges da dette ikke er utprøvd teknologi.

Søviknes ser muligheter

Frp-ordfører Terje Søviknes mener osingene nå må slå seg til ro med trasévalget og se muligheter, ikke begrensninger. Han er glad for at man omsider får oppstart på E39 mellom Os og Bergen, som vil halvere reisetiden til cirka 20 minutter.

– Firefelts motorvei til Bergen er noe vi osinger har kjempet for i 60 år, det blir fantastisk og betyr mye for fremtidig bolig- og næringsutvikling. Vi ser at andre kommuner i landet kjemper for å få veiprosjekter gjennom kommunen sin for å sikre vekst og utvikling, sier Søviknes til NRK.

Langs den nye traseen ligger myrområdet Lyseparken med 500 mål klar til utvikling, som Søviknes håper blir det nye tyngdepunktet for næringsutvikling sør for Bergen.

– Vår jobb nå, som det faktisk er bestemt i regjering at det skal være en midtre trasé med bro over Bjørnefjorden, er at vi lokalt får sikret skjærgården i Søre Øyane og på Halhjem, og får en løsning med bro og ned i tunnel helt inn til Moberg-Svegatjørn, slik at vi får fjernet gjennomgangstrafikken i Søre Neset og Halhjem krets, sier Terje Søviknes.

Innbyggertallet kan bli doblet

Ap-Steinum og opposisjonen har et uttalt mål om å stoppe Terje Søviknes fra å få sin femte strake periode som ordfører. I 16 år har koalisjonen Høyre og Frp regjert i kommunen.

– Jeg alene klarer ikke å vippe Terje Søviknes av pinnen, så vi er avhengig av godt samarbeid med andre partier og masse stemmer fra velgerne!

Ifølge prognosene vil folketallet i Os være doblet fra 20.000 til 40.000 innbyggere innen år 2040.

– Arbeiderpartiet mener vi må legge de store planene for Os, og holde oss til dem. Utbyggingen må skje langs E39-aksen i første omgang, med vei, skole og vann og kloakk, så får vi utvide etter hvert når infrastrukturen er på plass, sier Helge Steinum til NRK.