Bystyret vedtok «bompengesjokket»

Vedtok femdobla bompengar og gratis buss og bane på dagar med dårleg byluft.

Køprising i Bergen

KRAFTIG TILTAK: Frå no av vert det eit kraftig hopp i bompengane i Bergen på dagar med dårleg byluft. Kollektivtrafikken vert gratis når beredskapstakstane vert innført.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

– Dette er vedtaket me håpar aldri vert tatt i bruk, sa Harald Berge Breistein (KrF) då bystyret i Bergen vedtok å femdobla bompengesatsane på dagar med dårleg luftkvalitet.

Det betyr at prisen for bomringpasseringane i byen vert 225 kroner for personbilar i rushtida, om det er meldt helseskadeleg luft i minst to dagar. Elles på døgnet vil det kosta 95 kroner.

Fram til i dag har Bergen brukt datokøyring når det er meldt minst tre dagar med svært dårleg luft. Tiltaket er berre tatt i bruk i to periodar frå 2010 og fram til i dag.

– Potensiell katastrofe

Henning Warloe

MOTSTAND: – Dette er potensielt sett å vedta ein katastrofe, seier Henning Warloe (H), som var byutviklingsbyråd fram til valet.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Høgresida har markert kraftig motstand heilt frå byråden i vinter kom med forslaget.

– Det er verken innovativt eller nyskapande å auka ei eksisterande avgift. For mange av innbyggarane tèl faktisk hundrelappane, sa Sara Økland (Frp) frå talarstolen i bystyret.

Henning Warloe (H), som var byutviklingsbyråd fram til valet, meiner kollektivkapasiteten i byen ikkje er god nok til at tiltaket kan fungera.

– Dette er potensielt sett å vedta ein katastrofe, sa høgremannen.

Både Høgre og Framstegspartiet røysta mot både gratis kollektivtrafikk og beredskapstakst i bompengeringen.

– Portforbod

Opposisjonen i sentrum og på venstresida røysta for forslaget frå byrådet.

– Det radikale er ikkje å innføra tiltak som gjer at me får betre luft. Det radikale er det portforbodet som dei med helseplager har i dag, sa Sondre Båtstrand (MDG).

SV meiner òg at høgresida bommar med kritikken.

– Det er ikkje berre bilistane som må betala. Dei med helseplager betalar for den situasjonen som i dag er på dagar med dårleg luft, seier Kerim Hestnes Nisancioglu (SV).

Sondre Båtstrand

RØYSTA FOR: – Det radikale er ikkje å innføra tiltak som gjer at me får betre luft. Det radikale er det portforbodet som dei med helseplager har i dag, sa Sondre Båtstrand (MDG).

Foto: Miljøpartiet Det Grøne

Stolt byråd

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) uttrykte glede over å få tilslutning for forslaget hjå dei folkevalde i bystyret.

– Eg er stolt over det vedtaket me gjer i dag. Også sett i lys av at statsråd Ketil Solvik-Olsen har etterlyst tiltak frå byane, sa byråden.

Byråden satsar på at kommunen og fylkeskommunen greier å gje innbyggarane eit godt nok kollektivtilbod om krisetaksten må innførast.

– Det store eksperimentet her er det me gjer med bergensarane si helse om me ikkje vedtek dette, sa Tryti.

Silje Hjemdal frå (Frp) reagerer på at fleirtalet i bystyret skuldar høgresida for å gje blaffen i helsa til bergensarane.

– Me innførte ei rekkje tiltak då me styrte så me gav så visst ikkje blaffen i dette, seier Hjemdal.

Siste video

Planetaten i Bergen kommune har lagt frem sitt forslag til ny trasé for Bybanen til Fyllingsdalen. Se hvordan de ser for seg den ti kilometer lange skinnegangen som vil koste minst 6,2 milliarder kroner.
En meteor eksploderte og brant opp i atmosfæren vest for Bergen i natt. De som var våken fikk seg et spektakulært show på nattehimmelen.
Har vunnet Statoil talentstipend på en million kroner.