NRK Meny
Normal

Byrådet vil forby gamle vedovner

Vil fjerne eldre ildsteder fra 2021 for å få bukt med «giftlokket» i Bergen.

Bergen forurensing luftkvalitet

VIL HINDRE SVEVESTØV: Byrådet ønsker å forbedre luftkvaliteten i Bergen, og vil forby gamle ildsteder fra 2021.

Foto: Pål Bentdal

For å forhindre svevestøv ønsker byrådet nå å forby såkalte ikke-rentbrennende ildsteder.

Det betyr at åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved- og koksovner installert før 1998 kan bli historie i Bergen.

Det skriver Bergen kommune i en pressemelding.

– Vi vet at det kommer veldig mye svevestøv fra disse gamle ildstedene, og det gjør at byluften blir dårlig, særlig på vinterstid, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland, til NRK.

Brannvesenet i byen ytret i fjor ønske om det samme forbudet.

Det er nemlig også stor brannfare knyttet til de gamle ildstedene.

Julie Andersland

TILBYR VRAKPANT: Byråd Julie Andersland håper så mange som mulig benytter seg av vrakpantordningen der man kan få 5000 kroner for sitt gamle ildsted.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Omfattende tiltak

Forbudet er en del av forslag til ny feie- og tilsynsordning som ble behandlet i byrådet 26. oktober.

– Vi registrerer at det er et tverrpolitisk ønske om et forbud mot forurensende ovner, og vi ser at det er bred støtte for det. Det er viktig når vi ønsker å innføre et såpass omfattende tiltak, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Kan gi store helsegevinster

Forskere har tidligere tatt til orde for at det er mer effektivt å fjerne de gamle ovnene enn å begrense forurensning fra biltrafikk dersom man skal forbedre luftkvaliteten.

Det nye forslaget kan gi store helsegevinster.

1700 nordmenn dør nemlig for tidlig hvert år som følger av svevestøv fra gamle ildsteder, viser utregninger fra Det Europeiske Miljøbyrået.

I Bergen er det rundt 20.000 gamle ovner som vil rammes av forbudet.

– Det er svært mange. Derfor har det vært viktig for oss å utvide panteordningen, slik at man kan bytte ut ildstedet, sier Andersland.

Tilbyr vrakpant

Kommunen har nemlig satt av 50 millioner til en vrakpantordning, der man kan få 5000 kroner dersom man bytter fra et ikke rentbrennende ildsted til et rentbrennende.

Andersland håper ordningen bidrar til at svakere grupper ikke rammes mer enn nødvendig.

– Vi er opptatte av å finne gode ordninger slik at dette ikke slår ut negativt sosialt. Derfor vil vi se om vrakpantordningen må innrettes slik at den ikke rammer dem som har dårlig økonomi, sier byråden.

Den endelige beslutningen blir tatt i bystyremøtet den 22. november.