Ap, H og Frp er blitt einige om Bybanetrase

I pinsen har Ap, Frp og Høgre vore i forhandlinger om Bybanen til Åsane, og går for tunnel ved Kjøttbasaren. KrF er uenige i flere punkt.

Bybanetrase

VEIVALG: Etter intense forhandlinger mellom Ap, Høyre og Frp, skal nå Ap legge fram resultatet.

Foto: Runa Victoria Engen

Like før klokken 18.00 startet pressekonferansen med Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Høyre, FrP og Arbeiderpartiet har kommet fram til en avtale. 50 av 67 mandat i bystyret står bak avtalen. KrF støtter de fleste punktene i avtalen, men det er usikkert om de vil støtte avtalen i sin helhet.

KrF støtter ikke trekløveret i at dersom tunnelen ved Kjøttbasaren ikke lar seg realisere, så skal alternativet over Bryggen ikke vere en plan B. De ønsker heller ikke å støtte utvidelse av Fløyfjellstunnelen.

Vil KrF trekke seg?

Pressebrief etter bybanemøte

ENIGE: Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har blitt enige uten KrF.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det vi ikke har blitt enige med KrF om må vi går til våre grupper og forhøre oss om, sier Dag Skansen i Høyre.

Målet var å skape et bredest mulig flertall sier Skansen, og sier at han ikke har lagt til grunn at KrF skal gå ut av byrådssamarbeidet på grunn av denne saken.

– De to sakene vi er uenige om er for små til at man skal sette politisk samarbeid på spill på grunn av de. Målet er at de skal vere med i et bredt flertall, sier Skansen.

Bryggen er ute

– Alternativet i Peter Motzfeldts gate er vårt primære alternativ, men vi ønsket ikke å stille oss på sidelinjen, sier gruppeleder for Ap, Harald Schelderup om avtalen.

Geir Steinar Dale bekrefter at alternativet over Bryggen nå er dødt.

– Slik vi ser det er det da ett reelt alternativ til tunnelen ved Kjøttbasaren igjen, og det er traseen gjennom Peter Motzfeldts gate, sier Dale.

Eiler Macody Lund i FrP sier at avtalen ble ferdig rundt klokken 21.00 i går kveld, og takker for et godt samarbeid med de to andre partiene.

Dette er avtalen

Arbeiderpartiet, Høgre og Framstegspartiet har brukt pinsehelga på å forhandle om valet av bybanetrasé til Åsane.

Etter det NRK kjenner til har Ap, Frp og Høgre kome fram til følgjande:

• Forlenging av Fløyfjellstunnelen skal vurderast som alternativ til bymiljøtunnelen (tidlegare Skansentunnelen).

• Om bymiljøtunnelen blir valt skal Bybanen gå i Sjøgaten i Sandviken. Om Fløyfjellstunnelen blir valt skal Bybanen gå i Amalie Skrams vei.

• Bybanen skal krysse motorvegen i Åsane for å dekkje området rundt Vestlandshallen betre.

• Partia har i tillegg blitt einige om at traseen over Bryggen ikkje skal være noko alternativ om traseen ved Kjøttbasaren ikkje er mogeleg å realisere.

Møte i komiteen

MØTE: Partiene stemmer over trasevalg for Bybanen mot Åsane i dag. Møtet foregår i Komite for miljø og byutvikling.

Foto: Sølve Rydland
Marita moltu i bybanemøte

GRUPPELEIAREN: Marita Moltu i KrF forventer at H og Frp holder seg til avtalen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Legg fram resultatet i dag

Komité for miljø- og byutvikling sit i møte frå klokka 16:00.

I utgangspunktet stemmer partia for sine førsteval, eller primærforslag. Like etter møtet skal dei tre samarbeidspartnerne orientere pressa om den nye avtalen.

– Resultatet vil truleg bli offentliggjort for pressen etter komitemøtet, sier Geir Steinar Dale i Arbeiderpartiet.

Kilder i de tre partiene sier til NRK at KrF har godtatt å støtte deler av den nye avtalen.

Høyre kalte inn til pressebrief klokken 17:00. NRK sender det direkte. Klokken 17.25 er pressebriefen fremdeles ikke i gang. Det er ikke kjent hvorfor den er utsatt.

– Forventer at H og Frp står ved avtalen

Gruppeleder i KrF, Marita Moltu, sier hun ikke har fått se noen ny bybaneavtale mellom de tre største partiene i bystyret.

Moltu sier partiet ikke vil akseptere at Høyre og Frp går inn for noe som skiller seg fra avtalen byrådspartiene kom fram til før pinsehelga.

– Vi har en klar avtale med Høyre og Frp, og den forventer vi at de holder seg til, seier Moltu til NRK.

Etter det NRK forstår vil ikke KrF akseptere at de to byrådspartiene går inn for forslaget som går ut på å forlenge Fløifjellstunnelen.

Moltu, Ulstein, Stolt-Nielsen

ENIGHET: Marita Moltu og Dag Inge Ulstein i KrF var i møter med byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) før pinse.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Teater og spill

Under møtet, som forvridd går for seg i den såkalte Teatersalen, har de tre største partiene lagt fram de primære forslagene sine. Uten å nevne avtalen de tre har blitt enige om.

Ove Sverre Bjørdal fra Senterpartiet og Oddny Miljeteig fra SV er på publikumsbenken og reagerer sterkt på det som foregår.

– Dette er litt av et spill. De burde ha avklart dette tidligere. Om det er slik at de ikke har blitt enige med KrF kan jo det være en forklaring, seier Bjørdal.

– Dette er et teater. Etter flere krumspring man ser handler jo dette mindre og mindre om Bybanen, seier Miljeteig.

Kjøttbasaren et andrevalg

Bybanen

BYBANEN: Før pinse inngikk KrF en avtale med Høyre og Frp. Men, i løpet av pinsen gikk de to partiene i forhandlinger med Ap.

Foto: Runa Victoria Engen

Komiteen skal gå gjennom trasevalg for bybanen og stemme over valgene. Ap vil, etter det NRK kjenner til, stemme primært for alternativet med inngang til bybanen i Peter Motzfeldts gate.

Dersom det forslaget faller bort, skal Ap ønske å stemme subsidiert for alternativet ved Kjøttbasaren, etter det NRK har fått vite.

Det er alternativet byrådet ga sin støtte til, for to uker siden. Men, Kjøttbasaren har ikke blitt konsekvensutredet slik alternativene Peter Motzfeldts gate og langs Bryggen har. Flere har stilt spørsmål ved om alternativet ved Kjøttbasaren er realiserbart.

To tunnelalternativ

NRK vet at en sentral del av forhandlingene har vært om forlengelse av Fløyfjellstunnelen kan komme på bordet igjen.

Traséalternativet de ønsker å gå for, vil forlenge Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg, og la Bybanen få overta veien gjennom Sandviken og forbi Norges Handelshøyskolen (NHH).

Det vil skåne lokale beboere for mye biltrafikk, men kan samtidig få en prislapp på flere milliarder kroner, ifølge Bergens Tidende.

Byrådet har i stedet ønsket bygging av Skansentunnelen. Den kan ta vekk store deler av biltrafikken som i dag går over Bryggen.