NRK Meny
Normal

Brent pizza skal skremma studentar frå å starta brannar

Unge einslege står bak ei overvekt av alle komfyrbrannane i Noreg. Brannvesenet brukar no svartbrend pizza i ein ny kampanje mot studentar.

Trine Sommerlade med brent pizza

BRANNFARE: Svidd studentpizza står øvst på verstinglista til brannvesenet i Bergen. Informasjonsleiar Trine Sommerlade viser fram denne forkola varianten under fadderveka for å skremma studentar.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Me ser alt for ofte at studentane lagar mat på komfyren når dei kjem heim. Då er dei ofte ikkje vakne eller edru nok til å bruka komfyr, seier informasjonsleiar Trine Sivertsen Sommerlade i Bergen brannvesen.

Komfyrbrannar var skuld i over halvparten av alle brannar og branntilløp i Noreg i fjor, og det er eldre og unge einslege som oftast står bak.

Brent pizza fra brannvesenet i Bergen

KAMPANJE: Denne pizzaen blei i dag vist fram til studentar i Bergen, som del av ei stor nasjonal kampanje frå brannvesenet.

Foto: Bergen brannvesen

Serverer kolsvart studentfavoritt

Denne veka startar titusenvis av ferske studentar på studieløpet i mange norske byar. Dei første dagane er for mange prega av mykje festing og seine nattetimar.

Ifølgje Sommerlade rykkjer brannvesenet i Bergen ut kvar veke til melding om svidd nattmat i studentbustader.

Ein nasjonal informasjonskampane ved semsterstart skal få studentane til å tenka på branntryggleik.

– Den svartbrende pizzaen er eit typisk scenario. Den giftige røyken frå svidd mat er farleg å pusta inn og i verste fall kan det enda med døden, seier Sommerlade

Under fadderveka i Bergen serverer brannvesenet ferske studentar forkola pizza.

Brannåsted der matlaging var brannårsak

MATLAGING: Slik såg det ut på ein brannstad i Bergen i vår. Brannvesenet åtvarar studentar mot matlaging når studentar denne veka startar studieløpet med festing.

Foto: Bergen brannvesen

Flest brannar startar på kjøkenet

Tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap viser at det var 40 dødsbrannar i Noreg i fjor. I 2016 starta heile 57 prosent av alle bustadbrannar på kjøkenet. I blokkleilegheiter er talet om lag 75 prosent.

– Dei fleste komfyrbrannane skjer natt til laurdag og sundag og det er typisk studentar som står bak.

Ei kvinne i 20-åra blei i Bergen til 45 dagar vilkårsbunde fengsel for å ha starta ein storbrann med mat ho gløymde på komfyren.

Gjennom å retta seg spesifikt mot studentar, håpar brannvesenet å redusera risikoen for utrykkingar til rusa, trøytte og svoltne studentar.

– Alle som har vore på byen veit at svolten byrjar å melda seg når klokka nærmar seg midnatt. Me håpar at studentane tenkjer seg om og i staden kjøper ei pølse eller ein kebab på veg heim, seier Sommerlade.

 Ida Landmark Fjermestad og UiB-rektor Dag Rune Olsen

VAKTORDNING: Faddervaktordninga i Bergen sørger for at studentane er trygge i fadderveka. Leiar for vaktordninga, Ida Landmark Fjermestad, og UiB-rektor Dag Rune Olsen snakkar med studentar i Bergen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Bekjemper brannfare med bollar og bananar

Rundt hundre frivillige faddervakter sørger for å halda gatene i Bergen trygge når fadderarrangement går føre seg. Vaktene hjelper studentar med å finna vegen heim og deler ut bollar og bananar til svoltne festdeltakarar.

Tiltaket har vist seg å vera nyttig for å unngå at studentar går svoltne heim, seier leiar for Faddervaktordninga i Bergen, Ida Landmark Fjermestad.

– Intensjonen var ikkje å hindra at studentar set på omnen når dei kjem heim, men det er bra om dette gjer at studentar ikkje blir freista til å setja på steikeomnen før dei skal legga seg.

Siste video

 Programleder Mariann Reikerås
13 lam rømde då bilen dei vart frakta med kolliderte. Dyretransporten fekk ein brå stopp og sauene stakk til skogs.