Blir ikke renvasket av Riksadvokaten

Politiadvokaten som henla Monika-saken, Sidsel Isachsen, får ikke saken sin henlagt som «intet straffbart forhold». Riksadvokaten har avvist klagen.

Politiinspektør Sidsel Isachsen

IKKE RENVASKET: Politiadvokaten som henla Monika-saken Sidsel Isachsen blir ikke renvasket av riksadvokaten.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Riksadvokaten behandlet 5. juli 2016 klager fra både bistandsadvokaten til Monikas mor og politiadvokat Isachsen. Men ingen av klagene ble tatt til følge.

Spesialenheten vedtok å henlegge saken mot Sidsel Isachsen etter bevisets stilling etter å ha etterforsket omstendighetene rundt Monika-saken.

Ikke grov uforstand

Politiinspektøren klaget på avgjørelsen, da hun mente saken skulle ha vært henlagt som «intet straffbart forhold anses bevist».

Riksadvokaten mener Isachsens arbeid i Monika-saken var kritikkverdig, men mener at hun ikke kunne beskyldes for grov uforstand i tjenesten. Blant annet fordi etterforskningen ikke ga henne et godt nok grunnlag til å treffe beslutninger på.

Sidsel Isachsen

VITNET: Et stort presseoppbud møtte opp da Sidsel Isachsen vitnet i rettssaken mot den drapstiltalte i Monika-saken.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Spesialenhetens etterforsking hadde imidlertid ikke klarlagt faktum på en slik måte at saken for hennes del kunne henlegges som intet straffbart forhold anses bevist, heter det i pressemeldingen fra Riksadvokaten.

Det ble dessuten lagt til grunn at Hordaland politidistrikts håndtering av Monika-saken må bli sett på som et sammenhengende straffbart forhold, som var endelig avgjort ved det forelegget som Spesialenheten ga politidistriktet.

Isachsens advokat, Svein Holden, sier hans klient tar avgjørelsen til etterretning og nå ser fremover.

– Hvordan reager din klient på avgjørelsen?

– Vi konstaterer at også Riksadvokaten også mener at det ikke er grunnlag for straffansvar. Men at han ikke deler vår oppfatning om at henleggelsesgrunnlaget burde endres, sier Holden.

Avviste klage fra Monikas mor

Kristina Sviglingskajas bistandsadvokats klage til Riksadvokaten handlet om at de mente flere kritikkverdige forhold skulle ha vært tatt med i siktelsen som lå til grunn for forelegget mot Hordaland politidistrikt.

De mente også at forelegget burde ha omfattet morens krav om oppreisningserstatning. I tillegg pekte bistandsadvokaten på at det var grunnlag for personlig straffansvar overfor politiinspektøren som var påtaleansvarlig under etterforskingen av dødsfallet, samt at to tjenestepersoner begikk lovbrudd i forbindelse med et avhør av moren i 2012.

Heller ikke denne klagen førte frem.

– Vi tar det til etterretning at de har opprettholdt vedtaket fra Spesialenheten. De har i alle fall vurdert saken i sin helhet, sier Sviglinskajas bistandsadvokat, Stig Nilsen.

Riksadvokaten har også konkludert med at det ikke var grunnlag for å si at det i avhøret av Monikas mor i 2012 ble lagt skjul på sannheten, snakket bevisst usant, eller på annen måte utvist grov uforstand i tjenesten.

– Det skal veldig mye til for å straffe polititjenestemenn. Det er en høy terskel for det, og det skal det være, sier Nilsen.

For å ta saken videre når Riksadvokaten har konkludert, kan man kjøre privat straffesak.

– Det kommer vi ikke til å gjøre. Min klients fokus nå er straffesaken mot Donatas Lukosevicius som er tiltalt for drapet på Monika. Dom i saken kommer 25. juli.