Henla Monika-saken som selvdrap – i dag vitnet hun i drapssaken

NORDHORDLAND TINGRETT (NRK): Politiadvokaten som henla Monika-saken som selvdrap, snakket i dag for første gang ut om hvorfor. – Konklusjonen var at dette var en handling jenten mest sannsynlig hadde gjort selv, sier Sidsel Isachsen.

Sidsel Isachsen

VITNET: Politiadvokat Sidsel Isachsen ble møtt av et stort presseoppbud da hun vitnet i Monika-saken.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Politiadvokat Sidsel Isachsen var den som i 2012 tok beslutningen om å henlegge Monika Sviglinskajas (8) dødsfall som selvdrap.

Nå står morens tidligere samboer tiltalt for drap, etter at etterforsker Robin Schaefer kjempet en lang kamp internt i Hordaland politidistrikt for å få saken gjenopptatt.

Isachsen har tidligere svart NRK skriftlig om saken, men i dag uttalte hun seg for første gang offentlig om hvorfor politiet henla saken de nå er overbevist om er et drap.

– Det ble umiddelbart igangsatt ganske stor etterforskning da Monika ble funnet død. Vi gjorde en rekke kriminaltekniske undersøkelser, og foretok avhør, utspørring av vitner og rundspørring i nærområdet. Da de tekniske og taktiske undersøkelsene ikke ga noe svar, ble saken i 2012 henlagt, med den begrunnelse som vi da fant mest sannsynlig, innleder Isachsen under sin vitneforklaring i rettssal V1 i Nordhordland tingrett.

Kristina Sviglinskaja foran dommeren

BLE MISTENKT: Politiadvokat Sidsel Isachsen mente Monikas mor, Kristina Sviglinskaja, kunne ha fjernet Monikas mobiltelefon, løyet om at smykker var stjålet, og fingert et innbrudd.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Fikk kraftig kritikk av Spesialenheten

Hordaland politidistrikt fikk 100.000 kroner i foretaksstraff av Spesialenheten for sitt arbeid med Monika-saken. Isachsen hadde ansvaret for henleggelsen, men ble ikke personlig straffet.

Spesialenheten la vekt på at politiadvokaten hadde diskutert saken med andre i politidistriktet, også overordnede.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen, daværende politimester Geir Gudmundsen og visepolitimester Gunnar Fløystad var blant dem som var involvert før henleggelsen.

Spesialenheten kom likevel med kritikk av Isachsen på en rekke punkter, viser det hemmeligholdte påtalevedtaket NRK fikk tilgang til:

  • Mange spørsmål og spor i saken ble ikke fulgt opp før henleggelsen.
  • Da Isachsen forsvarte henleggelsen, skal hun ha gjentatt teorier om at Monikas mor kunne ha forklart seg usant fordi selvmord var skambelagt i morens kultur, noe politiet aldri undersøkte nærmere.
  • Spesialenheten mener hun forsvarte saken internt med påstander hun ikke hadde dekning for.
  • Spesialenheten mener Isachsen var redd for hvilke reaksjoner saken ville skape i media, dersom det kom ut at etterforskningen ikke hadde vært god nok.
Donatas Lukosevicius

DRAPSTILTALT: Donatas Lukosevicius, her fotografert under første rettsdag 30. mai.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Isachsen: – Åpenbart at dødsårsaken var en handling

I rettssaken mot Donatas Lukosevicius (34) er den tidligere påtaleansvarlige kalt inn som forsvarerens vitne.

Hun sier etterforskningen som førte til henleggelsen var omfattende.

– Det ble etterforsket grundig, bredt og lenge, i ni måneder. Rettsmedisinerne konkluderte i saken nokså tidlig, men etterforskningen fortsatte med stor bemanning, sier Isachsen.

34-åringens forsvarer Aasmund Sandland spør hva som var Isachens hovedteori etter funnet av den åtte år gamle jenten.

– Slik Monika ble funnet, var det åpenbart at årsaken til hennes død var en handling. Spørsmålet var om det var hun som kunne ha gjort det selv, nære personer rundt henne, eller en ukjent gjerningsmann, sier Isachsen.

Politiinspektør Sidsel Isachsen

HENLA SAKEN: Politiadvokat Sidsel Isachsen.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Ingenting vi helt kunne utelukke

Politiadvokaten redegjør videre for funnene på åstedet, og kartleggingen av bevegelsene til personene rundt Monika, blant dem mannen som nå står tiltalt.

Isachsen peker på at de ikke fant DNA- eller fiberspor som kunne peke mot en gjerningsmann.

Lukosevicius' forklaring om hvor og hvordan han reiste den aktuelle dagen, ble også sjekket opp av politiet. Isachsen sier de etter dette regnet det som usannsynlig at mannen som nå står tiltalt kunne være drapsmannen.

– Det var ingenting vi kunne være sikre på eller helt utelukke. Så det ble jo en sånn sannsynlighetsvurdering, sier Isachsen.

– Så ikke noen mulighet til å komme videre

I august 2012 ble saken henlagt. Forsvarer Sandland ville at retten skulle få høre hvilke vurderinger politiet gjorde i forbindelse med det.

– Vi vurderte de opplysningene vi hadde. De mulighetene vi hadde til å komme videre på selve åstedet, opplevde vi som uttømt. Vi fikk ikke noe resultat av prøvene vi sendte til Folkehelseinstituttet, og det var ikke andre opplysninger som ga grunnlag for å knytte en konkret gjerningsmann til åstedet. Saken ble da henlagt med den begrunnelsen som vi fant mest sannsynlig, sa Isachsen.

Sandland spør så om hva politiet mente var den mest sannsynlige årsaken til dødsfallet.

– Konklusjonen var at dette var en handling jenten mest sannsynlig hadde gjort selv, sier Isachsen.

Etter sitt vitnemål forlot politiadvokaten rettslokalene uten å ville gi noen kommentarer til det store presseoppbudet.

Har klaget til Riksadvokaten

Spesialenheten frikjente Isachsen for grov uaktsomhet under tjeneste «på bevisets stilling».

Isachsen og hennes advokat Svein Holden har klaget avgjørelsen inn til Riksadvokaten, fordi hun mener saken må henlegges som «intet straffbart forhold».

Riksadvokaten har ikke ferdigbehandlet klagesaken.

Følg saken her: