– Var 700 meter unna tankskipet da beskjeden kom: «Ta styrbord med en gang!»

Kystverket bekrefter at KNM «Helge Ingstad» fulgte seilingsplanen og at «Sola TS»' avgang var normal. 56 sekunder etter første advarsel til fregatten, var kollisjonen et faktum.

KNM Ingstad må vike før kollisjon

ILLUSTRASJON: Tegningen viser skipene slik de kan ha kommet mot hverandre før kollisjonen. «Sola TS» var 28 ganger tyngre enn KNM «Helge Ingstad».

Klokken 03.40 natt til torsdag i forrige uke forlater det 250 meter lange maltesiske tankskipet «Sola TS» Stureterminalen. De legger ut i Hjeltefjorden med 60.000 tonn råolje om bord.

Knappe 20 minutter senere oppdager de at et annet skip kommer rett imot dem i det tett trafikkerte aktsomhetsområdet.

De kontakter Fedje sjøtrafikksentral, som har ansvaret for å overvåke det.

«Jeg har ikke fått noen opplysninger om den. Den har ikke rapportert til meg. Jeg ser bare at den dukker opp på skjermen her», svarer trafikklederen, ifølge lydloggen VG har fått tilgang til.

Først ett minutt og 40 sekunder etter at de spør første gang, får de bekreftet at det er Forsvarets milliardfregatt KNM «Helge Ingstad» som kommer rett mot tankskipet i 17 knop. Hektiske sekunder følger.

Så flerrer tankskipet opp fregattens styrbord akterende. Bak skroget ligger mannskap og sover.

«Jeg var knappe 10 cm unna å bli revet i stykker. Halve lugaren er revet bort og knust», har en i mannskapet fortalt.

Bilder fra kystverket.

Bilder fra Kystverket.

Hadde trolig rundt 700 meter å svinge på

En utregning NRK har gjort viser den omtrentlige avstanden mellom skipene da fregatten første gang ble advart om kollisjonsfaren.

To minutter og 14 sekunder ut i klippet fra lydloggen kommer den første advarselen: «Ta styrbord med en gang!».

Tre minutter og ti sekunder ut i klippet, hører vi den oppgitte erkjennelsen: «Det blir en kollisjon her, da».

Det har altså gått 56 sekunder fra første advarsel til man konstaterer at det blir kollisjon. Radarbildene viser at snittfarten til «Helge Ingstad» og «Sola TS» i denne perioden var på henholdsvis ca. 17,1 og 7,1 knop.

Når man regner på farten og tiden, finner man at skipene til sammen, på 56 sekunder, tilbakela en avstand på like under 700 meter.

Altså ble «Helge Ingstad» trolig advart første gang da de var rundt 700 meter unna tankskipet.

Utregningen er uoffisiell, og basert på VGs lydlogg. Men Thomas Førli, sjøkaptein og høgskolelærer ved Institutt for maritime operasjoner ved Universitetet i Sørøst-Norge, mener tallene fremstår sannsynlige.

– Dette stemmer nok bra, men det er jo basert på litt unøyaktige data, påpeker han etter å ha sett på utregningen.

NRK har også gjennomført en annen beregning av avstanden. Den er basert på radarbildene VG har publisert. Også ut fra disse virker det som skipene var omtrent 700 meter fra hverandre da den første advarselen kom.

Laster kart, vennligst vent...

SLIK SEILTE DE: Kartet viser omtrentlig kurs for skipene før og etter kollisjonen. Fregattens nøyaktige kurs er dog ukjent, fordi den ikke hadde på AIS-systemet.

Helt normal tankskipsavgang

Ingenting tyder på at det var noe unormalt med kursen til noen av skipene natten kollisjonen skjedde.

NRK har bedt Kystverkets losdirektør Erik Freberg Blom gjennomgå historiske AIS-data fra tilsvarende tankskipsavganger som den «Sola TS» foretok litt før klokken 04 natt til torsdag.

Det automatiske identifiseringssystemet AIS forteller hvor andre tankskip på vei ut fra Stureterminalen har seilt. «Sola TS» gikk ut fra Stureterminalen og svingte nordover.

Blom konkluderer med at kursen den tok er helt vanlig, uavhengig av om det er nordgående trafikk lenger ute i fjorden, slik det var ved «Sola TS»' avgang.

– Dette er en helt typisk, normal avgang fra Stureterminalen, sier losdirektøren.

Hans kollega i Kystverket, sjefen for sjøtrafikksentralen på Fedje, bekrefter også at det ikke var noe galt med tankskipets kurs som kan forklare hvorfor de to skipene plutselig var på kollisjonskurs.

– Jeg har ikke grunnlag for å si at det var unormalt på noen måte, men kan ikke kommentere det i detalj, da saken er under etterforsking, sier Arnt Runar Sævrøy.

Kollisjonen er et faktum mellom skipene

ILLUSTRASJON: Skadene tyder på at tankskipet traff fregattens høyre akterende.

Omtrent midt i

NRK har også gått gjennom de historiske AIS-data for området. Kursen til alle tankskip som har gått fra Stureterminalen den siste måneden ble plottet inn i et kart.

Det er klart at «Sola TS» ulykkesnatten fulgte en kurs som var vanlig. På vei nord fra Stureterminalen lå den omtrent midt mellom alle de andre kurslinjene fra tankskipene.

Det betyr at det har vært andre tankskip i den senere tid som har lagt seg nærmere land enn det «Sola TS» gjorde.

Fregatten fulgte seilingsplanen

«Sola TS» skulle ut av Hjeltefjorden og vestover til England med oljen. Noen særlig mer detaljert plan enn det får ikke trafikklederne opplyst før de gir skipene klarering.

Kystverket bekrefter også at KNM «Helge Ingstad» fortalte trafikklederen hvor de skulle seile – og at seilingsplanen ble fulgt.

Regiondirektør John Erik Hagen opplyser at fregatten klokken 02.38 varslet sin ankomst i nord av sjøtrafikksentralens virkeområde, og at den seilte inn klokken 02.50.

– Den oppga sin seilingsplan gjennom området, sier Hagen.

Han sier dialogen mellom trafikklederen og mannskapet på broen til KNM «Helge Ingstad» var helt normal, og at rutinene ble fulgt.

– Man melder fra og beskriver seilingsplanen. Hvis det høres greit ut for trafikklederen, får man klarering, sier Hagen.

Han bekrefter at fregatten seilte der den sa den skulle seile, og at det dermed var gjort kjent for trafikksentralen at den ville være i Hjeltefjorden rundt tidspunktet da kollisjonen skjedde.

– Det var helt rutinemessig. Den skulle jo seile sørover, sier Hagen.

Laster kart, vennligst vent...

VIRKEOMRÅDET: Kartet viser virkeområdet Fedje sjøtrafikksentral kontrollerer. Det er klare regler for ferdsel i området.

Trafikksentralsjef: – Navigatøren har ansvaret

Trafikksentralsjef Arnt Runar Sævrøy understreker at dette ikke betyr at trafikklederen som var på vakt visste nøyaktig hvor i Hjeltefjorden KNM «Helge Ingstad» ville seile.

– Når vi klarerer en båt inn i vårt område, blir det ikke sagt detaljert hvilken linje den skal følge, sier Sævrøy.

Fra et skip som kommer nordfra, får de typisk en slik rapport: «Sogneoksen, Brosmeosen, Hjeltefjorden, Vatlestraumen, Eldjarnet».

– Og man sier ikke at man for eksempel legger seg vest i Hjeltefjorden?

– Nei. Men det viktige er jo at skip ikke er på kollisjonskurs med hverandre. Og det er jo opp til navigatørene å sørge for at sjøveisreglene blir fulgt.

– Hvis det er mange båter på vei nordover midt i fjorden, er det noe trafikklederen da gir beskjed om, slik at de som kommer nordfra kan legge seg et annet sted?

– Når vi klarerer en båt inn i nord av området, er det lenge til de er ved Stureterminalen, så det vil ikke være naturlig. Men uansett er det sjøveisreglene som gjelder. Det er navigatørene som har ansvaret for å forholde seg til trafikken fra andre skip, og det har de som oftest kontroll på, sier Sævrøy.

Sola TS vs Helge Ingstad faktakort

STOR FORSKJELL: Tankskipet var 28 ganger tyngre enn fregatten på kollisjonstidspunktet.

Planlegger nytt rutesystem

Kystverket jobber for tiden med en digital tjeneste for ruteforslag som etter planen skal lanseres i 2020. Det vil gi mer detaljert oversikt over hvor skipene legger seg.

– Rutene vil være anbefalinger fra Kystverket basert på vår beste erfaring, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen.

Han understreker imidlertid at rutene i seg selv ikke vil fungere som noe hinder for at ulykker som denne kan skje.

– Rutene er ikke bindende, og skal ikke erstatte pålagte navigasjonshjelpemidler eller plikter ved navigasjon. De endrer ikke skipsfører eller vakthavende dekksoffisers ansvar for sikker navigering og manøvrering av sitt fartøy, sier Dimmen.

Laster innhold, vennligst vent..

Vaktskifte like før

Vaktskiftet på KNM «Helge Ingstad», som skal skje klokken 04 om natten, var nylig gjennomført da kollisjonen skjedde.

Det var altså et annet vaktlag som hadde kommandoen da fregatten kolliderte med «Sola TS», enn det som meldte KNM «Helge Ingstad» inn for Fedje sjøtrafikksentral en drøy time i forveien.

Sjøforsvarssjef Nils Andreas Stensønes vil ikke kommentere om det skjedde noe spesielt i overleveringen mellom vaktlagene. Det er heller ikke kjent hvilke navigasjonssystemer de hadde i bruk på broen.

Stensønes bekrefter imidlertid at det var satt av tid til navigasjonstrening under turen ulykken skjedde på, men sier han ikke vet om det foregikk trening i forkant av kollisjonen.

Hvis fregatten valgte «vanlig rute» gjennom virkeområdet til Fedje sjøtrafikksentral, holdt den en snittfart på 16,7 knop over de rundt 20 nautiske milene fra den entret klokken 02.50 til kollisjonstidspunktet klokken 04.02, ifølge en utregning Universitetet i Sørøst-Norge har gjort for NRK.

Det er vanlig, sier Sjøforsvaret.

– 17 knop er normal marsjfart for en Nansen-klasse-fregatt. Når man passerer 18 knop, vil drivstofforbruket øke, forteller presseoffiser Thomas Gjesdal.

Farten til Helge Ingstad

JEVN FART?: Hvis KNM «Helge Ingstad» valgte vanlig rute gjennom Fedje sjøtrafikksentrals område, seilte den rundt 20 nautiske mil før den kolliderte. Det gir en snittfart på 16,7 knop, omtrent som ved kollisjonstidspunktet, viser denne utregningen fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Foto: Skjermdump

Søk i valresultata

valg-dekorasjon