– Har vanskelig for å tro at Høyre og Frp kan møte velgerne etter å ha innført køprising

Byrådslederen og Frp-toppen i Bergen sier de er klare til å innføre køprising hvis bystyret ber dem om det. Det overrasker professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot.

Ragnhild Stolt-Nielsen og Eiler Macody Lund

AVVISER KABINETTSSPØRSMÅL: Ragnhild Stolt-Nielsen (H) og Eiler Macody Lund (Frp) avviser at det er aktuelt for byrådet å gå av på saken om køprising.

Foto: NRK

Valglogo
Frank Aarebrot

VANSKELIG: Frank Aarebrot tror det vil bli vanskelig for Høyre og Frp å møte velgerne.

Foto: Åge Algerøy / NRK

I går ble det kjent at opposisjonen vil presse gjennom køprising i Bergen i morgendagens bystyremøte. Flertallet i bystyret, med byrådsavhopperne KrF i spissen, vil på den måte tvinge mindretallsbyrådet (Høyre og Frp) til å innføre en ordning de er motstandere av.

Professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, sier han tror sannsynligheten for at byrådet stiller kabinettsspørsmål, der de truer med å gå av hvis køprisingen blir innført, er større enn at de ikke gjør det.

– Jeg har vanskelig for å tro at Høyre, og særlig Fremskrittspartiet, vil kunne møte velgerne etter å ha innført køprising i Bergen. De har valget mellom å bli styrt av bystyret i denne saken, eller stille kabinettsspørsmål og true med å gå av, sier Aarebrot.

Minst 40 kroner per passering

KrF har alliert seg med Byluftlisten og Venstre i forslaget om køprising, og får også støtte av resten av opposisjonen med unntak av Rødt.

Formålet med ordningen er å stoppe økningen av biltrafikk mot sentrum og begrense luftforurensingen. Det betyr at prisen i bomringen skal opp i rushtiden – trolig til minst 40 kroner per passering.

Byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen (H) avviser at det blir aktuelt å stille kabinettsspørsmål på ordningen hennes forgjenger Monica Mæland tidligere har omtalt som usosial.

– Vi må forholde oss til bystyrets vedtak på en ordentlig måte, og gjøre det på beste vis, sier hun.

Frp følger bystyret

Tett trafikk over Danmarksplass

KØPRISING: Opposisjonen vil unngå trafikkøkning inn mot Bergen sentrum.

Foto: Åge Algerøy / NRK

Selv om Høyre-Frp-regjeringen ikke har spart på bommene i nye veiprosjekter, regner Frp seg fortsatt som svorne bompengemotstandere. Det samme forholdet har de til køprising.

– Dette er illojalt av KrF, sa gruppeleder Tor Woldseth til NRK i går.

Leder i Bergen Frp, sosialbyråd Eiler Macody Lund, avviser likevel på det sterkeste at et kabinettsspørsmål er aktuelt.

– Kan Frp sitte i byråd og gjennomføre noe som dere har vært så klare overfor velgerne på at dere ikke vil innføre?

– Når man sitter i byråd er det et kollegium som bestemmer. Vi har ingen indikasjon på at vi ikke vil utføre det bystyret bestemmer, og vi tar det til etterretning, sier Macody Lund.