NRK Meny
Normal

– Må vurdere å skrinlegge Bybanen til Åsane

Avgiftene for Bergens bilister kan bli dobbelt så høye med ny bybane til Åsane. Nå mener Frp andre alternativer må vurderes. – Alle har vel en smertegrense for bompenger, sier Tor Woldseth.

Tor Woldseth

DYRT: Bybane i tunnel gir trolig bilistene i Bergen rundt fem milliarder kroner å betale i bompenger. Legges banen over Bryggen, blir det et par milliarder kroner billigere. – Dette blir dyrt, uansett hvordan du vrir og vender på det, sier Tor Woldseth (Frp).

Foto: Anders Ekanger / NRK

Tirsdag la Hordaland fylkeskommune frem en rapport som viser at samtlige traseer for Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane blir flere milliarder dyrere enn det byrådet og kommunens fagetat tidligere har antatt.

Legges banen over Bryggen, vil regningen bli på 7,8 milliarder kroner, mens de mest aktuelle tunnelalternativene er 2-3 milliarder dyrere.

– Men det kan godt hende vårt alternativ blir det billigste totalt sett, sier Tor Woldseth i Frp.

De la nylig frem en egen rapport for et tunnelalterativ der banen går fra Lille Lungegårdsvann og inn i fjellet i Heggebakken, en trasé Frps gruppeleder i Bergen bystyre altså mener kan bli billigere enn å legge banen over Bryggen.

Bane over Bryggen eller økte bompenger?

Øvrige fagrapporter slår også fast at det er mulig å bygge billigere tunneltraseer enn dem som Høyre og Ap har gått inn for.

Filip Rygg

DOBLE BOMPENGER: Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) sier en bompassering vil koste 50 kroner dersom man bygger bybanetunnel gjennom sentrum.

Foto: Andreas Grimsæth / NRK

Problemet med de rimeligere løsningene er at de gir dårligere kollektivdekning, noe som kan påvirke statens vilje til å bidra økonomisk med de tilmålte femti prosentene.

«Frp-traseen» har også de hakene at den medfører riving av en videregående skole og kommer i konflikt med en statlig beredskapshall i fjellet. Ifølge byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) er også ideen vurdert og forkastet tidligere.

Frp må altså få med seg flertallet av kommunepolitikerne på en trasé som frarådes av fagfolkene, overtale fylket til å gå med på skoleriving, og løse konflikten med staten angående fjellhallen.

Hvis de ikke klarer det, står partiet overfor et stort dilemma: Pålegge bilistene økte bompenger, eller gå med på å legge Bybanen over Bryggen.

– Dette blir dyrt

Sammen med Arbeiderpartiet har Frp vært de ivrigste forkjemperne for å skåne Bryggen for den nye bybanetraseen. Det blir altså en langt dyrere affære enn tidligere antatt.

Og summene blir trolig også høyere enn dem fylkets eksterne kvalitetssikrere la frem. Rapporten bruker 2012-tall, og tar ikke høyde for inflasjonen frem til byggearbeidene er ferdige.

– Dette blir dyrt, uansett hvordan du vrir og vender på det, sier Woldseth.

Og halve regningen skal altså dekkes inn ved bruk av bompenger.

Forpliktet til å regulere videre

Frp har i byrådsplattformen med Høyre og KrF forpliktet seg til å fortsette reguleringen av bybanetraseen til Åsane. Selv om de har mulighet til å ta dissens når det skal stemmes over finansieringen, må de i praksis, uansett trasevalg, være med på å ilegge bilistene en ekstra milliardregning.

Dette blir dyrt, uansett hvordan du vrir og vender på det.

Tor Woldseth (Frp)

Og hvis de står fast på at banen ikke skal gå over Bryggen, blir denne regningen altså enda høyere.

Da fylkets rapport kom i går, satte byrådet straks i gang arbeidet med en utredning av hva de ulike trasealternativene vil bety for de fremtidige bompengesatsene i Bergen.

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) er imidlertid allerede klar på at man må regne med en dobling av dagens sats på 25 kroner dersom bystyret går inn for tunnel i sentrum.

Kan vurdere å droppe utbygging

Frp legger ikke skjul på at utsiktene til økte bompengekostnader gjør noe med lysten til å bygge bybane til Åsane. Eiler Macody Lund, Frps fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, sier til Bergens Tidende at man nå «må ta et steg tilbake og vurdere andre muligheter».

– Det er jo ikke til å stikke under en stol at det er en grense for hvor mye vi kan ilegge i bompenger, sier Woldseth.

– Betyr det at man kan komme i en situasjon der man må vurdere om man skal bygge Bybanen til Åsane i det hele tatt?

– Det tror jeg kommer til å gjelde alle partier hvis beløpet blir høyt nok, ja. Alle har vel en smertegrense på hvor mye vi kan ilegge i bompenger på slike prosjekter, sier Woldseth.

– Må kanskje be staten om mer

Foreløpig står han fast på at det ikke er aktuelt for dem å stemme for Bybanen over Bryggen.

– Bryggen er en samlingsplass for hele Hordaland, der folk skal ferdes i fremtiden. At Bryggen skal være fri for trafikk har vi jo vært enige om siden lenge før debatten om bybanen, sier Woldseth.

Han innrømmer at han ikke ser noen snarlig løsning på bybanedebatten, og vil ikke spå hva som vil bli utfallet når saken skal behandles i bystyret.

– Kanskje vi må be staten om mer penger, sier Woldseth.