Hopp til innhold

Lar seg ikke skremme av milliardsprekk

Disse fire opposisjonspolitikerne nekter å «ofre» Bryggen for noen milliarder kroner ekstra.

Ove Sverre Bjørdal, Harald Schjelderup, Sofie Marhaug og Sondre Båtstrand

VIL INN I MØRKET - UANSETT: Ove Sverre Bjørdal (Sp), Harald Schjelderup (Ap), Sofie Marhaug (R) og Sondre Båtstrand (MDG) mener noen milliarder ekstra ikke stopper løsningen om å legge bybane i tunnel fra Bergen sentrum mot Åsane.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Prisen på å ofre Bryggen er fortsatt for høy for oss, sier Ove Sverre Bjørdal i Senterpartiet, etter å ha fått presentert de nye overslagene på hva Bybanen mellom Bergen sentrum og Åsane vil koste.

Ifølge rapporten som ble lagt frem i går, blir prisene på de ulike alternativene:

  • Forslaget til flertallet i Høyre sin bystyregruppe (Den dyreste tunnelen i sentrum og forlenging av Fløyfjellstunnelen): 11.1 milliarder
  • Forslaget til representantskapet i Arbeiderpartiet (Den billigste tunnelen i sentrum og forlenging av Fløyfjellstunnelen): 10,1 milliarder
  • Det billigste dagalternativet over Bryggen: 7,8 milliarder
  • Det billigste tunnelforslaget: 8,3 milliarder

Dette er alternativene

Alle traséalternativene blir flere milliarder kroner dyrere enn tidligere antatt. Det dyreste tunnelforslaget går ut på å grave opp dagens trasé i Kaigaten og lage et underjordisk stopp under Christies gate. Det rimeligste går ut på å rive Sparebanken Vest sitt bygg og la banen gå inn i tunnel i Peter Motzfeldts gate ved Lille Lungegårdsvann.

I tillegg la Frp nylig fram et nytt alternativ til tunnelen i Peter Motzfeldts gate.

I Sandviken er spørsmålet om Bybanen skal gå i tunnel i Sjøgaten, i en lengre tunnel, eller om Fløyfjellstunnelen skal forlenges og om Bybanen skal overta motorveitrasèen i Ytre Sandviken. Sistnevnte blir vurdert som 1,9 milliarder dyrere enn dagløsningen i sjøgaten.

– Bryggen er like lite aktuell

Sammen med de opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Rødt og Miljøpartiet de grønne, står Bjørdal uansett rapporten, fjellstøtt på sitt syn: Bybanen må gå i tunnel mot Åsane.

– Bryggenalternativet er dødt, sier Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de grønne.

Bybane over Bryggen er like lite aktuelt. Dersom de eksisterende alternativene med tunnel ikke er gode nok, får byrådet skynde seg og komme med nye. Det er de som har de store fagorganisasjonene, sier Harald Schjelderup i Arbeiderpartiet.

Den utfordringen avviser byråd for byutvikling, Filip Rygg (Krf). Fagetatene har kommet med sine anbefalinger. Den vil legge bybanen langs Bryggen. Rygg mener gårsdagens rapport fra fylkeskommunen gjør det mer klart enn noen gang at man må gå for den rimeligste løsningen.

– Jeg tror rapporten gjør Bryggen-alternativet mer aktuelt. Og det er også i tråd med det fagetaten har anbefalt, sier han.

Se debatten mellom Ap og Krf:

Arbeiderpartiet debatterer med Krf etter rapport om bybanekostnader.

Den eneste tunnelforkjemperen som ser ut til å bry seg nevneverdig om kostnadsøkningen er Frp. Gruppeleder Tor Woldseth innrømmer at han er mer usikker enn før.

– Det er jo en grense for hvor mye vi kan legge på bompengene, sier han.

Se intervju med Woldseth:

Ein ny rapport viser prisauke i milliardklassen, både for traseen langs Bryggen og for alternativa i tunnell.