NRK Meny
Normal

Vil fengsle pensjonert politimann i ett år og seks måneder

Aktor Guro Glærum Kleppe vil fengsle den pensjonerte politimannen fra Hedmark som er tiltalt for en rekke brudd på våpenloven i et år og seks måneder.

Politimann tiltalt

Aktor Guro Glærum Kleppe vil fengsle politimannen i ..

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

I løpet av 12 rettsdager har Sør-Østerdal tingrett gått igjennom den svært omfattende tiltalen mot den nå pensjonerte politimannen. Han er tiltalt for en rekke brudd på våpenloven som å ha hatt våpen uten tillatelse fra politimesteren, ha kjøpt våpen uten tillatelse, å ha hatt mangelfull sikring og oppbevaring av våpnene og ikke hatt forskriftsmessig alarmanlegg. Mannen, som har vært en lidenskapelig samler av gamle våpen, hadde 169 våpen på våpenkortet da spesialenheten for politisaker slo til høsten 2012.

Politimann hadde ulovlige våpen, håndgranat og panserbrytende skudd

– Burde ha visst

På rettens nest siste dag slo politimannen tilbake mot en tiltale han kalte både uhørt og urettferdig. Han kalte hele saken et mareritt.

Aktor Guro Glærum Kleppe startet tirsdag sin prosedyre med at en burde forvente eller legge til grunn at politimannen gjennom ulike roller burde kjent til lover og regler. Hun mener det ikke er tvil om at politimannen brøt våpenloven på en rekke områder, og at han gjorde det tildels bevisst. Hun mente det også var uklart om han opptrådte i tjeneste eller privat.

Han opptrådte som en våpenforhandler, ikke en hjelper.

Aktor Guro Glærum Kleppe

Hun sa under sin prosedyre at det var vanskelig å finne sammenlignbare saker i straffeutmåling, men at flere av lovbruddene er grove.

Det er grove overtredelser. Det er et stort antall våpen som han skaffet seg. I løpet av et å skaffet han seg 16 våpen. Det var gitt tydelige signaler at det var satt et tak, sa hun.

Hun mener det samme gjelder oppbevaring av våpnene.

– Det var en stor fare for at det kunne komme uvedkommende i hende, sa hun.

Hun la derfor ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder og inndragning av våpnene.

– Opptrådte som en våpenhandler
Politimann tiltalt

Helge Næss Rustad og Per Martin Borg forsvarer den tiltalte politimannen.

Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

  • Hun slo fast at det ikke var innhentet en forhåndsgodkjenning før politimannen kjøpte våpen fra en rekke selgere. Det spilte ingen rolle at våpen ble plombert i ettertid, i noen tilfeller et år etter at han fikk blankt avslag til å ha våpnene.

– Spesialenheten mener at retten kan se helt bort fra politimannens forklaring om at han skulle hjelpe ved dødsbo og avhendig av våpen. Papirene må være i orden, sa aktor Guro Glærum Kleppe som dermed avfeide helt det den tiltalte stadig har kommet tilbake til i retten, at han bare hjalp folk.

– Han opptrådte som en våpenhandler, ikke en hjelper, sa hun.

– Hadde alle muligheter

Aktor viste til at han gjennom mange år hadde en omfattende korrespondanse med våpenkontoret og hele tida kunne gi riktig informasjon over hvilke våpen han hadde som var registreringspliktige.

– Den plikten oppfylte han ikke, slo hun fast. Flere ganger brukte hun ordene "grovt uaktsomt" . Politimannen hadde 169 våpen på våpenkortet da spesialenheten for politisaker slo til.

Det gjorde hun også når hun omtalte ombygde våpen politimannen skal ha hatt. Totalt dreier dette seg om sju våpen.

Et av disse våpnene ble brukt i ransøvelser i politiet etter at den tiltalte politimannen hadde vært med i brosjyre for en ny ranskoffert, og etterpå beholdt våpnet.

– Han burde sjekket at plomberingen var i orden. At han ikke gjorde det er grovt uaktsomt, sa Glærum Kleppe.

Våpen i politibil

Hun avslo også fullstendig politimannens argumenter at han var i en flytteprosess og derfor i en kort periode ikke hadde våpnene forskriftsmessig oppbevart.

– Kravene til sikker oppbevaring gjelder hele tida, sa aktor.

Hun karakteriserte det som grovt uaktsomt at han i lengre tid oppbevarte en revolver og ammunisjon i et nedlåst skrin i en politibil. Denne bilen kjørte en kollega uten å vite at våpnet var i bilen.

Et av de alvorligste punktene i tiltalen var at det var 14 våpen på politimannens våpenkort som spesialenheten ikke fant.

Et av disse våpnene dukket opp på en av rettens siste dager.

– Han har en plikt til å forsikre seg om at den som kjøper våpen av han har tillatelse til dette, og at våpnene forsvinner fra hans eget våpenkort, sa aktor.

Hun la til at han hadde en ekstra mulighet til dette i og med at han jobbet i politiet og hadde tilgang til politiets datasystem.