Tidligere politimann dømt for brudd på våpenloven

En pensjonert politimann fra Solør er i Eidsivating lagmannsrett dømt til ti måneders fengsel for blant annet å ha hatt en stor mengde våpen uten tillatelse. Deler av straffen gjøres betinget.

Hamar tinghus

RETTSSAK: Ankesaken gikk i Eidsivating lagmannsrett i Hamar i april.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Mannen i 60-årene ble i Sør-Østerdal tingrett dømt til ti måneders fengsel for 25 brudd på våpenloven. Han ble da dømt for å ha hatt en stor mengde våpen hjemme uten tillatelse, og fikk inndratt 125 våpen/våpendeler.

Både mannen og Spesialenheten for politisaker anket deler av dommen til Eidsivating lagmannsrett.

Dømt for flere brudd på våpenloven

Nå er mannen altså dømt til ti måneders fengsel, men lagmannsretten mener at fem måneder av straffen bør gjøres betinget med en prøvetid på to år. Han har også fått inndratt færre våpen nå, enn i tingretten. Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

Den pensjonerte politimannen er en våpensamler, og dette er bakgrunnen for at han hadde mange våpen.

Han er blant annet dømt for å ha kjøpt våpen uten tillatelse, for å ha hatt våpen hjemme uten tillatelse, for å ha hatt våpen som har blitt vesentlig endret uten tillatelse, for falsk forklaring og for ulovlig oppbevaring av ammunisjon, våpen og våpendeler.

Han er dømt for ulovlig oppbevaring av totalt 68 våpen, samt for å ha hatt 25 våpen uten tillatelse, ifølge dommen fra Eidsivating lagmannsrett.

«Alvorlige forhold»

Retten ser alvorlig på saken, og skriver blant annet i dommen: «Lagmannsretten mener de forhold tiltalte her er kjent skyldig i, har virket nedbrytende på den tillit og aktelse som er viktig en politimann har.»

Videre står det i dommen at mannen har brutt svært mange bestemmelser i våpenlovgivningen og at lovbruddene har vært til dels omfattende og pågått over lang tid: «Lagmannsretten fremhever ervervene av våpen og falsk forklaring som særlig alvorlige forhold.»

Retten finner ingen spesielle formildende omstendigheter i saken, og mener ti måneders fengsel er en passende straff. Siden mannen ikke er tidligere straffet, og at man skal vurdere den samlede reaksjonen mot ham gjøres halve straffen betinget.

Han får også inndratt flere våpen og en stor mengde ammunisjon.

Mannens forsvarer advokat Randulf Schumann Hansen har ikke fått snakket med sin klient om dommen, og vil ikke kommentere saken før han har gjort det.