Tomme presteboliger kan bli boliger for flyktninger

Rundt 40 presteboliger i hele landet står tomme fordi de skal selges. Nå tilbys de som flyktningboliger.

Prestegården i Vestre Gausdal

KAN BLI FLYKTNINGBOLIG: Denne prestegården i Vestre Gausdal er en av mange som skal legges ut for salg etter at presters boplikt opphørte 1. september. Nå kan den bli brukt som flyktningbolig.

Foto: Torunn Myhre / NRK

Boplikten for prester opphørte 1. september i år, og det ble kjent at 70 av landets gamle, ærverdige prestegårder legges ut for salg.

Nyheten vekket sterke reaksjoner, det ble hevdet at å selge boligene var som å «rive hjertet ut av bygda».

Ordføreren går rundt inne i huset. Eksteriørt bilde av huset. Klippebilde av Meyer som går i en trapp.

Nå kan imidlertid boligene få en helt annen funksjon enn å bli bolig for privatpersoner med god økonomi. Opplysningsvesenets fond, som eier rundt halvparten av landets presteboliger, mener nemlig at de kan bli boliger for noen av de flere tusen flyktninger som Norge skal ta imot i tiden fremover.

– Det er jo en forferdelig humanitær katastrofe som nå er i vår del av verden. Og vi må jo være med å ta et ansvar for det, sier avdelingsdirektør i Opplysningsvesenets fond Bernt Aas til NRK.

Ti prosent står tomme

Ideen om å ta i bruk presteboligene på denne måten ble lansert i en kronikk i Fredriksstad Blad av Arve Negaard og Per Christian Schauen fra Kirkens Bymisjon i Østfold.

Opplysingsvesenets fond fattet raskt interesse for ideen.

– Kanskje 10 prosent av våre 430 presteboliger er tomme. Noen er under oppussing, men andre er tomme fordi prestene har flyttet ut. Og da kan de utmerket godt fungere som boliger for flyktninger, sier en entusiastisk Aas.

Vestre-Gausdal prestegård

STASELIG: Prestegården i Vestre Gausdal er fra 1700 tallet og har en romslig hovedbygning og god plass på tunet.

Foto: Torunn Myhre / NRK

– Kjempegodt innspill

En av de tomme presteboligene i landet befinner seg i Gausdal i Oppland. Og ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad fra Arbeiderpartiet, ønsker ideen mer enn velkommen.

– Dette er et kjempegodt og interessant innspill for oss i Gausdal. Vi har ikke så mange muligheter på eiendomssiden til å snu oss rundt fort for å dekke behovet for bosetting. Og dette med presteboliger er ikke noe som vi har tenkt på tidligere, sier Høistad.

– Kjærkomment for mange kommuner

Ordfører i Gausdal, Hans Oddvar Høistad

ENTUSIASTISK: Ordfører i Gausdal Hans Oddvar Høistad mener det er en utmerket tanke at tomme presteboliger kan bli brukt til å huse flyktninger.

Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

De staselige, romslige omgivelsene på prestegården i Vestre Gausdal har altså ikke vært i kommunepolitikernes tanker når de lette med lys og lykte etter boliger.

Og Høistad tror at dette vil være en kjærkommen ide for mange kommuner som sliter med å bosette flyktninger raskt. I Hamar bispedømme er står for eksempel prestegårdene tomme både i Skjåk, Nes, Moelv, Åmot, Alvdal og Gjøvik.

Ordfører Høistad mener, som avdelingsdirektøren i Opplysningsvesenets Fond, at det er en selvfølge at alle må gjøre sitt beste for å bidra i en så dramatisk flyktningsituasjon som man nå er vitne til.

– Her må norske kommuner stille opp. Men på kort tid er det ikke så lett å snu om på ting. Dette med presteboliger vil derfor helt sikkert være kjempeinteressant for mange kommuner, i den krevende situasjonen som nå kommer.