– Det er uheldig å samle asylsøkere med utagering eller voldelig atferd

ØYER (NRK): UDI mener fortsatt at den beste løsningen er å samle asylsøkere de beskriver som utagerende på samme sted. Det er verken Heimta eller NOAS enige i.

Mona Svegården hjemme på gården med katten

REDD: Mona Svegården og flere andre naboer i Øyer reagerte med frykt da det ble kjent at det skulle komme utagerende asylsøkere til bygda. – Dette handler ikke om hudfarge, sier Svegården.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I snart ett år har Utlendingsdirektoratet (UDI) forsøkt å få samlet inntil 28 asylsøkere med spesielle omsorgsbehov i en norsk kommune. I vår ble det en åpning i Øyer i Gudbrandsdalen da driftsselskapet Heimta ønsket å drive et asylmottak i lokalene til det nedlagte rehabiliteringssenteret Sølvskottberget.

UDI beskriver selv gruppa asylsøkere som at de kan ha en «truende og/eller voldelig adferd», og at de kan være «en trussel for sine omgivelser». De ønsker å samle denne gruppa asylsøkere i én norsk kommune.

NOAS: – Uheldig å samle

Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, mener det er uheldig å samle personer med utagering eller voldelig atferd.

– Det er viktig at UDI er fleksible her, ikke minst for å ivareta den enkelte asylsøker. De skal også ivareta kommunen og nabolaget den enkelte asylsøker skal bosettes i, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i NOAS.

Jon Ole Martinsen

SKEPTISK: Jon Ole Martinsen i NOAS mener UDI må endre strategi for å få bosatt asylsøkerne.

Foto: ANDREA KLUGE / NRK

Han sammenligner med andre grupper i samfunnet som har et spesielt omsorgsbehov.

– På andre sammenlignbare områder, som psykiatri, går man i en retning av mer individuell oppfølging av den enkelte. Det samme så man i HVPU-reformen, sier han.

Men UDI sier at det ikke har vært noe mål for dem å samle alle i samme bygg, men i samme kommune?

– Så langt har de ikke funnet denne kommunen, og UDI bør derfor endre strategi. Vi mener at driftstilskudd og lignende skal følge den enkelte asylsøker, istedenfor at det skal gå samlet til én kommune, sier Martinsen.

– Like redde for utagerende nordmenn som skulle stues sammen

Flere naboer reagerte sterkt på å skulle få asylsøkerne så tett på seg. I en ny dokumentar som ble publisert på NRK i går, kommer det fram at flere av dem ble redde for hva som kunne skje hvis asylsøkerne for eksempel tok seg vekk fra mottaket.

Mona Svegården i sauefjøset

BEKYMRA: Mona Svegården driver gard i Øyer. Hun engasjerte seg sterkt i prosessen da det ble kjent at det skulle kommet asylmottak i bygda, et spesielt mottak for utagerende personer.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Men det er ikke hudfarge dette handler om. Vi hadde vært like redde om det var nordmenn som skulle stues sammen. Utagerende og voldelige folk som skulle kjøres inn i skogen for å bo på et mottak. Og de skulle være frie til å gå derfra når de ville, sier Mona Svegården.

Hun forteller at de fikk høre at asylsøkerne kunne være en trussel mot nærområdet sitt, og at politiet regnet med å måtte rykke ut til mottaket.

– Det er klart vi ble redde, sier Svegården.

Kva skjer i eit lokalsamfunn når innbyggarane får vite at dei skal få eit asylmottak for utagerande asylsøkarar i nabolaget? Folk i Øyer fekk i sommar vite at det skulle etablerast eit asylmottak med 15 bebuarar og over 50 tilsette i bygda. No er planen skrinlagt, og asylsøkarane bur i vanlege omsorgsbustader fleire stader i landet. Nokre kom til eit nabolag i Greåker i Østfold. Dette er historia om spelet rundt flyktningane dei fleste meiner vi skal gi asyl, men som ingen vil ha i sitt nabolag.

DOKUMENTAR: Hva skjer i et lokalsamfunn når innbyggerne får vite at de skal få et asylmottak for utagerende asylsøkere i nabolaget? Dette er historia om spillet rundt flyktningene de fleste mener vi skal gi asyl, men som ingen vil ha i sitt nabolag.

– Behov for skjerma miljø

I slutten av oktober ble det klart at avtalen mellom UDI og Heimta ble brutt. Dermed blir det ikke noe asylmottak på Sølvskottberget i denne omgang.

Regionsjef i Heimta, Ole Petter Østerbø, forklarer hvorfor de sa opp avtalen:

– Å samle alle under ett tak mente vi ikke var forsvarlig da vi ble bedre kjent med beboerne. Det er en stor del av denne gruppa som har behov for et skjerma miljø. Dette kunne ikke vi gi dem i en så stor bolig, forklarer Østerbø.

Ole Petter Østerbø, regionsjef i Heimta

SA OPP AVTALE: Regionsjef i Heimta, Ole Petter Østerbø, mener det ikke ville være forsvarlig å samle asylsøkerne under samme tak.

Foto: Arne Sørenes / NRK

UDI: – Viktig å samle

UDI vil fortsatt samle gruppen utagerende asylsøkere i én kommune, og har nå lyst ut anbudet på nytt. De sier til NRK at det ikke er noe mål for dem at asylsøkerne skal bo under samme tak, men at det er viktig at de blir samlet i én kommune.

– Dette er fordi vi mener at gjennom å tilby kommunen et vertskommunetilbud, kan kommunen bli best i stand til å ta vare på beboerne, sier regiondirektør i UDI, Sissel Mehammer.

Mehammer sier at selv om anbudet nå er utlyst for fjerde gang, vurderer de ikke å endre strategi med tanke på å få bosatt beboerne.

– Slik ordningen er i dag, er den knyttet til mottak, og ikke enkeltpersoner. Dette er vårt utgangspunkt, og noe vi må forholde oss til, sier Mehammer.