Her skal utagerende asylsøkere samles

ØYER (NRK): Norges eneste asylmottak for utagerende asylsøkere blir etablert i Gudbrandsdalen. Lokalbefolkningen savner informasjon.

Sølvkottberget, Øyer

ULIKE TILBUD: Sølvskottberget har både vært vanlig asylmottak og rehabliteringsenter gjennom flere år.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

Det tradisjonsrike bygget, Sølvskottberget, som tidligere har vært både asylmottak og rehabiliteringssenter, skal bli mottak for asylsøkere med «særskilte bo- og omsorgstilbud».

Selskapet Heimta fikk avtalen etter at UDI nå har sluttført anbudsrunden. Kontrakten innebærer at ca. 15 asylsøkere skal bo der, med 40 ansatte.

UDI opplyser at dette er voksne asylsøkere med adferdsproblemer som gjør at det kan oppstå uheldige episoder på ordinære mottak.

Høyere bemanning

Sissel Mehammer
Foto: Alrik Velsvik

– Det er høyere bemanning på denne typen mottak, og de ansatte har kompetanse til å håndtere asylsøkere som har utagerende adferd, sier Sissel Mehammer, som er direktør i regionkontor Vest i Utlendingsdirektoratet.

Asylsøkerne skal plasseres i Øyer fra midten av august til midten av september. Det en såkalt karenstid fram til 9. juli, da andre tilbydere har muligheten til å klage. Etter dette blir kontrakten formelt underskrevet.

– Alle plasseringer fra UDI er et tilbud til beboere, og vi har ikke lov å bruke tvang. Vi har imidlertid så høy bemanning at vi har god oversikt over situasjonen på mottaket, sier Mehammer.

Naboer vil ha mer informasjon

Gunhild Eikerol

NABO TIL MOTTAK: Gunhild Eikerol er spent på hva det nye mottaket innebærer.

Foto: Sondre Tallaksrud / NRK

En av naboene, Gunhild Eikerol, sier at de hadde satt pris på om et informasjonsmøte kunne vært holdt før avgjørelsen ble tatt, og ikke etterpå.

– Vi vet lite om denne gruppen. Det er sårbart her i området rundt Sølvskottberget, med spredt bebyggelse. Ellers har vi jo hatt ulike virksomheter på Sølvskottberget, og har ikke hatt noen problemer av noe slag tidligere, sier hun.

Flere andre naboer NRK har snakket med, gir uttrykk for den samme holdningen, og stiller seg avventende inntil de vet mer om mottaket.

– Dette mottaket i Øyer skal ikke være til sjenanse for naboene, sier Mehammer i UDI.

Kommunen har ikke informasjon

Ordfører i Øyer, Brit Kramprud Lundgård (Ap), sier kommunen ikke har vært involvert i planleggingen av mottaket og at de derfor ikke har sendt ut informasjon til innbyggerne.

– Så lenge anbudskonkurransen pågår kan vi ikke gå ut med det. Vi skal ha møter med partene fremover og vil da informere innbyggerne, sier hun.

Ordføreren tror det blir positivt for den lille kommunen.

– Det betyr mange nye arbeidsplasser i kommunen. Og så tror jeg naboene vil føle seg trygge, sier Lundgård.