Raufoss kan få ny fabrikk

Mye tyder på at det vil bli bygget en titantrådfabrikk på Raufoss med mer enn 100 arbeidplasser.

Det var direktør i Sintef Raufoss, Sverre Narvesen, som i dag avslørte det som ser ut til å bli en særdeles positiv næringslivsnyhet.

– Mange hundre millioner

– Hvis dette går slik vi nå ser så vil dette gi mer enn 100 arbeidsplasser, og fabrikken vil ha en omsetning på betydelige mange hundre millioner kroner, sier Narvesen.

Den nye fabrikken vil ha bedriften Norsk Titanium på Ringerike som hovedeier, mens de andre eierne stort sett vil være fra Raufoss.

– Vi har nå jobbet med Norsk Titanium i fem år, og vi har sammen med dem tatt fram en helt ny prosess på hvordan vi skal framstille titantråd, som nok vil ende opp i at det skal bygges en helt ny fabrikk. Den vil ha et innhold som er helt først i verden, som nok vil få betydning for hele bransjen, sier Narvesen.

Luft- og romfart

Titan blir brukt blant anna i flyindustri, romfart og også innen offshore. Det er et stort marked i flyindustrien fordi titan er veldig lett materiale, forklarer Narvesen, som sier Sintef på Raufoss har bidratt med teknologiutvikling.

Kjeve av titan

Titan kan brukes til mangt. Her en kjeve av titan.

Foto: University of Hasselt

– Det vi håper og tror er at det er hensiktsmessig å legge denne fabrikken til Raufoss, fordi man her har en grunnleggende kompetanse, både for å få opp industristrukturen, og for å ha en videreutvikling på teknologi.

– Raufoss ligger godt ann

Etter planen skal bygge fabrikken slik at første trinn er ferdig i 2014, og så vil det bli bygget i flere trinn fram til 2017/18.

– Det vil nok i løpet av februar bli en konkret beslutning, både på fabrikkbygning og hvor den skal plasseres. Vår tro er at Raufoss ligger veldig godt ann, fordi dette krever en teknologisk infrastruktur for å få dette til i det tempoet som kreves, avslutter direktør i Sintef Raufoss, Sverre Narvesen